Plannen - Doelen stellen (Gratis introductie)

1 / 20
next
Slide 1: Slide
LOBLeren-leren+3Middelbare schoolMBOvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-6Studiejaar 1-4

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 35 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Module-inzicht: Je moet niks, maar als je iets wil, dan moeten er dingen.

Lesinzicht: Doelen kunnen je helpen om te komen waar je graag wilt zijn.

Benodigdheden: 
-doelen stellen werkblad voor elke leerling. 

Relevante pagina's uit het Slim Jezelf Zijn-boek: p.44-45


Extra informatie
Als eerste gaan we onderzoeken hoe de leerlingen nu doelen stellen en waarom doelen stellen belangrijk is. Daarna stellen zij zelf een doel voor komend jaar dat we vervolgens opdelen in stapjes met behulp van het werkblad. Aan het einde hebben ze een concreet plan waarmee ze aan de slag kunnen.

Slide 2 - Slide

Extra informatie:
De terugblik is er om te reflecteren op de uitvoering van het experiment. Leerlingen bedenken wat ze van hun experiment hebben geleerd. Hierbij is er geen goed of fout. Zelfs als ze hun experiment niet hebben uitgevoerd, is het waardevol om na te denken over hoe dat kwam. Door consequent te reflecteren, wordt het voor leerlingen een gewoonte en ontstaat er een cultuur waarin het delen van je leeraanpak normaal is.
Op pagina 17 van het Slim Jezelf Zijn-boek staat een voorbeeld van de terugblik. 


Hoe ging het uitvoeren van je experiment?
Ik heb mijn experiment niet uitgevoerd.
Slecht
Redelijk
Goed

Slide 3 - Poll

 • Laat de leerlingen antwoord geven op de vraag via lessonup.app 
 • Vraag de leerlingen wat hun experiment was en wat ervoor zorgde dat het slecht / redelijk / goed ging.
 • Vraag de leerlingen die het experiment niet hebben uitgevoerd waarom dit niet gelukt is. Misschien is het experiment niet concreet / leuk / nuttig genoeg geweest. Ook dit is leerzaam voor de volgende keer.

Leerdoelen
Aan het einde van de les...
 • kan je uitleggen waarom het belangrijk is om doelen te stellen.
 • kan je een doel opdelen in kleinere stappen.
 • weet je welke eerste stap jij kan zetten om dichter bij je doel te komen. 

Slide 4 - Slide

 • Lees de slide voor.
 • Vraag of alle leerdoelen duidelijk zijn voor iedereen.

Slide 5 - Slide

Extra informatie
De check is er om de huidige aanpak van de leerlingen te ontdekken. Het kan een vraag, opdracht of test zijn en er zijn geen goede of foute antwoorden. Het is puur om te ontdekken welke strategieën of technieken de leerlingen nu gebruiken.
Op pagina 9 van het Slim Jezelf Zijn-boek staat een voorbeeld van de check. 

Stel jij weleens een doel?
Bijvoorbeeld voor school, sport of andere hobby's?
Ja
Nee

Slide 6 - Poll

 • Laat de leerlingen de vraag beantwoorden op hun telefoon.
 • Vraag aan een aantal leerlingen waarom zij wel/geen doelen stellen. 

Slide 7 - Slide

Extra informatie
Tijdens het ervaren krijgen leerlingen wetenschappelijke theorie en slimme leertips uitgelegd waar ze vervolgens mee aan de slag gaan. Het doel is dat ze ontdekken hoe de aangeboden kennis, technieken en/of strategieën voor hen werken. Hierin is het belangrijk dat de leerlingen het zelf gaan ervaren. Alleen dan kunnen ze kiezen wat ze hier verder mee willen doen. Voor meer informatie, zie p. 12 en 13 van het Slim Jezelf Zijn-boek.

Door doelen te stellen...
 • sta je stil bij wat jij echt graag wilt.
 • besteed je je tijd aan dingen die jij echt belangrijk vindt. 
 • zet je langer door.
 • krijg je meer voldoening als je een stap in de goede richting zet.

Slide 8 - Slide

 • Lees de slide voor.
Extra informatie
We leven in een wereld met enorm veel mogelijkheden. Wanneer we niet bewust kiezen tussen al die mogelijkheden, kunnen we erdoor overspoeld raken. Doelen stellen zorgt voor focus binnen alle mogelijkheden, waardoor je betere keuzes kunt maken. Daarnaast denk je bij het stellen van een doel na over wat je echt wilt, waardoor je bij tegenslag langer door zult zetten. Uit onderzoek van de psycholoog Jordan Peterson blijkt dat studenten meer voldoening ervaren bij het behalen van kleine successen als ze een duidelijk doel hebben gesteld.


Doelen stellen
timer
4:00
Maak tweetallen en bedenk allebei drie dingen die je
graag zou willen bereiken dit jaar.

Slide 9 - Slide

 • Lees de slide voor en zet de timer aan.
 • Laat een aantal duo's hun doelen delen.

Kies de leukste
Kies één doel waar je het liefst mee verder wilt en schrijf hem op bij vraag 1 op je werkblad.

Slide 10 - Slide

 • Lees de slide voor

Werk je doel uit
Beantwoord vraag 2 en 3 op je werkblad om je doel uit te werken. 
timer
4:00

Slide 11 - Slide

 • Start de timer. 
 • Laat de leerlingen samen vraag 2 en 3 (ieder op het eigen werkblad) maken.

Deel je doel op
Een groot doel kan overweldigend zijn. 
Je gaat je doel daarom opdelen in kleinere stappen.

Slide 12 - Slide

 • Lees de slide voor.

Jouw stappen
Maak vraag 4, 5, 6 en 7. Mocht je vastlopen, bekijk dan het voorbeeld op de achterkant
 van je werkblad.
timer
5:00

Slide 13 - Slide

 • Lees de slide voor.
 • Laat de leerlingen de overige vragen beantwoorden op hun eigen werkblad. De leerlingen kunnen hierbij met elkaar overleggen.

Wat wordt jouw eerste stap?

Slide 14 - Open question

 • Laat de leerlingen de vraag beantwoorden.
 • Vraag door als de antwoorden nog niet concreet genoeg zijn: Wat? Wanneer? Hoe?

Inplannen
Zet in je agenda of telefoon wanneer je de eerste stap (vraag 7) gaat uitvoeren.

Slide 15 - Slide

 • Vraag aan een aantal leerlingen wanneer zij hun eerste stap gaan uitvoeren en waar ze het hebben genoteerd.

Slide 16 - Slide

Extra informatie
'Mijn experiment' is de laatste stap van het proces. Bij de check is de huidige aanpak duidelijk geworden. Bij het ervaren zijn ze aan de slag gegaan met een andere manier van leren. Nu is het tijd voor de leerlingen om te bedenken wat ze hiervan mee willen nemen om uit te proberen, verder mee te oefenen of een nieuwe, waardevolle gewoonte van te maken. Het helpt om dit plannetje zo concreet mogelijk te maken. Dat zorgt ervoor dat het makkelijker wordt om het experiment ook daadwerkelijk uit te voeren.
Wij geven steeds drie voorbeelden van passende experimenten, maar het is belangrijk dat leerlingen ook de ruimte voelen om zelf iets te kiezen, mits het concreet is. 
Voorbeelden van een experiment
 • Ik ga morgen de eerste stap zetten die ik tijdens deze les heb opgesteld.
 • Ik ga in mijn volgende tussenuur voor een ander doel de vragen op het werkblad uitwerken.
 • Ik ga vanmiddag 3 doelen opstellen die ik deze week behaald wil hebben.
 • Ik ga de komende twee weken een lijstje bijhouden van doelen die ik graag aan het eind van het jaar wil hebben behaald. Elke keer als ik een nieuw doel bedenk, voeg ik deze eraan toe.

Slide 17 - Slide

 • Lees de slide voor.
 • Laat de leerlingen een van de experimenten kiezen die zij komende week gaan uitproberen.
 • Als de leerlingen zelf een goed idee hebben voor een experiment, kunnen zij deze ook uitvoeren. Benoem hierbij dat het belangrijk is dat het experiment concreet is. 
 • De leerlingen kunnen op de volgende slide hun experiment invullen. 

Wat wordt jouw experiment?
Kies een van de voorbeelden of bedenk zelf een experiment

Slide 18 - Open question

 • Benoem dat het belangrijk is om het zo concreet mogelijk te maken.
 • Vraag een aantal leerlingen of ze hun experiment willen toelichten.
 • Als een experiment nog niet zo concreet is, kan je er op doorvragen. ("Wat ga je precies doen?", "Voor welk vak?", "Wanneer ga je het doen?", "Wat is de eerste stap?")


Wat vond je van deze les?

Slide 19 - Open question

 • Laat leerlingen de vraag beantwoorden.
Extra informatie:
Als je de les aan 'Mijn lessen' hebt toegevoegd en de les hebt gegeven, kan je achteraf bij 'rapportages' de antwoorden van de leerlingen op een later moment nog inzien.

Slide 20 - Slide

 • Sluit de les af.