10 Januari 2019 - 1c

Wat gaan we doen vandaag?
  • Uitleg van voor de vakantie herhalen
  • Een quiz doen over deze onderwerpen.
1 / 18
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo g, tLeerjaar 1

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Wat gaan we doen vandaag?
  • Uitleg van voor de vakantie herhalen
  • Een quiz doen over deze onderwerpen.

Slide 1 - Slide

Going to
Als je wilt zeggen dat er iets gaat gebeuren gebruik je going to.

Voor going to komt altijd  am/is/are  te staan,

na going to het hele werkwoord.


Slide 2 - Slide

Going to

I                                    am                           going to         
He/she/it                 is                              going to
We/you/they          are                           going to  

Slide 3 - Slide

Going to
                   am                           going to              sleep   
He                 is                              going to              sleep
She               is                              going to              sleep      
It                    is                              going to              sleep 
We                are                           going to              sleep 
You               are                           going to              sleep
They             are                           going to              sleep

Slide 4 - Slide

Ontkenningen met going to
Als je zegt dat iets NIET gaat gebeuren gebruik je not/n't

You are not going to the library
He isn't going to tell you
I'm not going to do that

Slide 5 - Slide

Vragen met going to
Als je vraagt of er iets gaat gebeuren gebruik je ook going to,
je begint de zin dan met am/is/are:

Am I going to meet your sister?
Is George going to the supermarket?
Are we going to New York?

Slide 6 - Slide

Korte vragen maken
Aan het einde van een zin kun je korte vragen maken,  in het Nederlands zeg je dan vaak, toch? of nietwaar?     He is your friend, isn't he?

Als er links van de komma not/n't staat, komt er geen n't in de korte vraag.
Als er links van de komma geen not/n't staat komt er wel n't in de korte vraag.

These rooms aren't very big, are they?
Your cottage is very big, isn't it?

Slide 7 - Slide

Vergelijkingen
Als twee mensen of dingen even groot, gek, aardig etc. zijn gebruik je As........as:
You are as crazy as your friend

Als mensen of dingen kleiner, groter etc. zijn zet je -er erachter
This room is bigger than our house.

Als mensen of dingen het kleinst, grootst etc. zijn zet je -est erachter
This red bag is the biggest bag.

Slide 8 - Slide


I................. play a game
A
I'm going to
B
I am going to
C
I is going to
D
I are going to

Slide 9 - Quiz


We.........................watch television.
A
am going to
B
is going to
C
are going to

Slide 10 - Quiz


................................meet your brother?
A
We is going to
B
Is we going to
C
Am we going to
D
Are we going to

Slide 11 - Quiz


...........................to his house?
A
Am you going
B
Is you going
C
Are you going

Slide 12 - Quiz


They........................ sleep.
A
am not going to
B
is not going to
C
are not going to

Slide 13 - Quiz


Abby.............................. call Robin.
A
am not going to
B
is not going to
C
are not going to

Slide 14 - Quiz


He isn't very nice,...........
A
is he?
B
isn't he?

Slide 15 - Quiz


Fay is your sister,.............
A
is she?
B
isn't she?

Slide 16 - Quiz


Oliver is .............. than Jacob.
A
nice
B
nicer
C
nicest
D
niceest

Slide 17 - Quiz


My grandfather is the ............ man i know.
A
old
B
older
C
oldest

Slide 18 - Quiz