Quiz

Gevolgen klimaatverandering
1 / 25
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeSecundair onderwijs

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Gevolgen klimaatverandering

Slide 1 - Slide

Hoeveel procent van de voedsel gewassen maakt gebruikt van insecten bestuiving
A
5%
B
25%
C
50%
D
75 %

Slide 2 - Quiz

Wat gebeurt er met de bijen populatie in Europa?

Slide 3 - Open question

Waarom zijn er nu minder bijen?
A
Grotere risico op een hitteslag
B
Hun biotoop veranderd
C
We hebben ze minder nodig
D
Ze haten de zon

Slide 4 - Quiz

We kunnen hier spreken over een bedreiging van de/het …
A
Klimaat
B
Industrie
C
Veeteelt
D
Landbouw

Slide 5 - Quiz

Zeesniveau 

Slide 6 - Slide

Waardoor stijgt de zeespiegel
A
Smelten van alle ijs en sneeuw
B
Smelten van landijs
C
Smelten van de ijskappen

Slide 7 - Quiz

Slide 8 - Slide

Gevolg van de zeespiegelstijging
A
Meer drinkbaar water
B
Massa migratie
C
Grotere kust
D
Meer vissen op aarde

Slide 9 - Quiz

In België zullen we geen gevolgen zien van de zeespiegelstijging.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 10 - Quiz

Slide 11 - Slide

Wat gebeurt er in Tsjechië?

Slide 12 - Open question

Slide 13 - Drag question

             1                2                 3                     4                     5
Klimaatverandering
Droge zomers
Fijnspar 
Verzwakt
Letterzetter profiteert
Kevers eten gezwakte fijnspar

Slide 14 - Drag question

Fijnspar/ kerstboom

Slide 15 - Slide

Biotopen veranderen 

Slide 16 - Slide

Wat is de grootste angst met de verplaatsing van tropische muggen
A
Ze zorgen voor concurrentie voor andere insecten
B
Ze brengen tropische ziektes mee
C
Niets, nieuwe soorten insecten in Europa is toch tof
D
Meer gebruik van pesticides

Slide 17 - Quiz

Wat gebeurt er met de koud resistente planten in Europa?
A
Koud resistente planten sterven af
B
Koud resistente planten passen zich aan

Slide 18 - Quiz

Verandering ecosystemen

Slide 19 - Slide

Waarom wordt wordt het zee water zuurder?
A
Er wordt veel water verdampt
B
Hevigere stormen die de koraalriffen afbreken.
C
Overbevissing
D
Zeewater absorbeert veel broeikasgassen

Slide 20 - Quiz

Hoeveel procent van het aardoppervlakte is bedekt met koraalriffen
A
0,2 %
B
2%
C
20%
D
200 %

Slide 21 - Quiz

Hoeveel procent van al het oceaan leven maakt gebruik van koraal riffen
A
10 %
B
15 %
C
20 %
D
25 %

Slide 22 - Quiz

Waarom is het erg als koraalriffen verdwijnen?

Slide 23 - Open question

Wereldwijdprobleem

Slide 24 - Slide

1                        2                           3                       4
Meer hittegolven
Overvloed immigratie
Overstromingen
Extreme weerfenomenen

Slide 25 - Drag question