Makkie 1, les 6

学生好!Les 5 en 6
 • Welkom!
 • Als ik praat, demp je je microfoon. Heb je een vraag, wacht tot aan het eind van het blokje of steek je hand op, dan geef ik je de beurt. In de chat alleen vragen over de les.
 • Lever al je huiswerk in d.m.v. foto's! Te laat of niet compleet? Dan schrijf ik het op als huiswerk vergeten.
1 / 31
next
Slide 1: Slide
ChineesMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

学生好!Les 5 en 6
 • Welkom!
 • Als ik praat, demp je je microfoon. Heb je een vraag, wacht tot aan het eind van het blokje of steek je hand op, dan geef ik je de beurt. In de chat alleen vragen over de les.
 • Lever al je huiswerk in d.m.v. foto's! Te laat of niet compleet? Dan schrijf ik het op als huiswerk vergeten.

Slide 1 - Slide

Makkie 1, les 5 en 6
Vandaag:
- eerst een korte herhaling van les 5

Leerdoelen les 6:
- je kent de woorden voor je eigen familieleden en kan ze in een stamboom verwerken

Slide 2 - Slide

check les 5...
- pak je boek, bladzijde 41
- ken je alle woorden nog?
schrijf ze onder elkaar in je schrift, zo:
- maak een foto en zet die in de chat

Slide 3 - Slide

nǐ zhù zài jǐ hào? 你住在几号?
A
hoe heet jij?
B
op welk nummer woon jij?
C
is dit jouw huis?
D
ja, dit is mijn huis!

Slide 4 - Quiz

wǒ zhù zài shí'èr hào.
我住在十二号。
A
ik woon op nummer 12.
B
op welk nummer woon jij?
C
is dit jouw huis?
D
ja, dit is mijn huis!

Slide 5 - Quiz

zhè shì nǐ jiā ma?
这是你家吗?
A
ik woon op nummer 12.
B
op welk nummer woon jij?
C
is dit jouw huis?
D
ja, dit is mijn huis!

Slide 6 - Quiz

duì, zhè shì wǒ jiā!
对,这是我家!
A
ik woon op nummer 12.
B
ja, dit is mijn huis!
C
is dit jouw huis?
D
op welk nummer woon jij?

Slide 7 - Quiz

Makkie 1, les 6: familie!
我们家有五口人。
wǒmen jiā yǒu wǔ kǒu rén.

我有妈妈,有爸爸,也有一个妹妹和一个弟弟。
wǒ yǒu māma, yǒu bàba, yě yǒu yīge mèimei hé yīge dìdi.Slide 8 - Slide

les 6
- wat weet je van de Chinese éénkindpolitiek?
- geldt die nog steeds?
- welke andere vragen heb je?
- ga zelf op zoek naar informatie, 3 minuten!

Slide 9 - Slide

wat weet je van de eenkindpolitiek?

Slide 10 - Open question

familie
爸爸    bàba       papa
妈妈    māma     mama
哥哥    gēge        broer
弟弟    dìdi          broertje
姐姐    jiějie         zus
妹妹    mèimei   zusje

Slide 11 - Slide

Makkie 1, les 6: familie!
我们家有五口人。
wǒmen jiā yǒu wǔ kǒu rén.

我有妈妈,有爸爸,也有一个妹妹和一个弟弟。
wǒ yǒu māma, yǒu bàba, yě yǒu yīge mèimei hé yīge dìdi.Slide 12 - Slide

4

Slide 13 - Video

00:23
wie zijn je 家人jiārén?
A
huisgenoten
B
huismensen
C
familieleden
D
huisdieren

Slide 14 - Quiz

00:37
wie is je 妹妹mèimei?
A
grote zus
B
kleine zusje
C
grote broer
D
kleine broertje

Slide 15 - Quiz

01:10
En hoe heet je kleine broertje in het Chinees?
A
dìdi
B
bàba
C
gēge
D
jiějie

Slide 16 - Quiz

01:44
Wie zit er op het dak?
A
wǒ jiějie
B
wǒ dìdi
C
wǒ mèimei
D
wǒ gēge

Slide 17 - Quiz

Zelf vertellen
Werk in tweetallen aan je eigen verhaal
8 minuten, dan haal ik jullie terug

Slide 18 - Slide

Wat gaan we vandaag doen?
- check op de woordjes
- skritter.com opnieuw installeren
- we gaan door met les 6
- lesdoel: je leert hoe maatwoorden werken
- je kan in het Chinees iets over je eigen familie vertellen
- eindopdracht (voor volgende week): je stelt jezelf voor met zinnen uit les 1-6, inleveren in Magister, in karakters.


Slide 19 - Slide

- Wat valt je op?
- Maak je eigen stamboom in het Chinees, in pinyin (5 minuten)

Slide 20 - Slide

nieuwe woorden, 新词语xīn cíyǔ
 1. 有  yǒu              - hebben, er zijn
 2. 口  kǒu              - maatwoord (familieleden)
 3. 爸爸  bàba      - papa
 4. 妈妈  māma    - mama
 5. 个 gè                  - maatwoord (algemeen)
 6. 哥哥  gēge       - oudere broer
 7. 两 liǎng              - twee
 8. 姐姐 jiějie          - oudere zus
 9. 和  hé                  - en, met

Slide 21 - Slide

dialoog
高兰: nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén? 你家有几口人?
Maarten: Wǒ jiā yǒu liù kǒu rén: bàba, māma, yìge gēge, liǎngge jiějie  hé wǒ.
Nǐne? 我家有两口人:爸爸,妈妈,一个哥哥,两个姐姐和我。你呢?
高兰: Wǒ jiā yǒu liǎng kǒu rén: māma hé wǒ. 我家有两口人:妈妈和我。
Nǐ gēge jǐ suì? 你哥哥几岁?
Maarten: Shíwǔ suì. 十五岁。

extra woorden:
家 jiā   - huis, gezin
几 jǐ   - hoeveel?
岁 suì  - jaar (leeftijd)

Slide 22 - Slide

maatwoorden
人  yīge rén
人  liǎngge rén
人  sān'ge rén

Wat staat hier?
Waar staat het maatwoord dus?

Slide 23 - Slide

Maatwoorden - 3 x uitleg
1. p. 192 in je boek
2. filmpje https://www.youtube.com/watch?v=im0zpLK0uq8
3. uitleg van de vorige les, zie Magister/bronnen in grammatica-mapje

Slide 24 - Slide

有 yǒu
两个liǎngge
我 wǒ
姐姐 jiějie

Slide 25 - Drag question

有  yǒu
几口 jǐkǒu
人 rén
你家nǐjiā

Slide 26 - Drag question

我 wǒ
岁 suì
十八 shíbā
哥哥 gēge

Slide 27 - Drag question

waar staat het maatwoord?
wǒ A yǒu B sān C jiějie
A
A
B
B
C
C
D
geen maatwoord nodig

Slide 28 - Quiz

Dit vond ik moeilijk...
A
waar maatwoorden moeten staan
B
waarom je maatwoorden moet gebruiken
C
welk maatwoord je moet gebruiken
D
niks

Slide 29 - Quiz

Eindopdracht
- je stelt jezelf voor, in het Chinees, in karakters:
 1. hoe je heet
 2. hoe oud je bent
 3. waar je woont
 4. hoe je familie eruitziet
- dit lever je vandaag nog in via Magister. Je krijgt hier feedback op, dan kan je het nog aanpassen.
- het is huiswerk voor volgende week, je krijgt er een cijfer voor.

Slide 30 - Slide

mijn voorbeeld
你好!
我叫Henriette.
我五十三岁。
我是荷兰人。我住在Aalden, Bosakker 四号。
我有妈妈,有爸爸,有一个妹妹,也有一个弟弟。
再见!

Slide 31 - Slide