Klas 4_Artikel schrijven_deel 2

Het schrijven van een artikel
- toets PLUSweek II

Doel: 
- Je kunt een artikel schrijven (met behulp van een schrijfplan) en daarbij informatie uit verschillende bronnen samenvoegen
- Je kunt een kort artikel schrijven met een begin, middenstuk en slot
1 / 12
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Het schrijven van een artikel
- toets PLUSweek II

Doel: 
- Je kunt een artikel schrijven (met behulp van een schrijfplan) en daarbij informatie uit verschillende bronnen samenvoegen
- Je kunt een kort artikel schrijven met een begin, middenstuk en slot

Slide 1 - Slide

Deze les
1. Herhaling artikel schrijven
2. Filmpje over het schrijven van een artikel
3. Herhaling theorie en uitleg
4. Zelfstandig werken aan een nieuwe opdracht
5. Klaar? 
Laat je artikel lezen en controleren door je klasgenoot.
Tijdsduur: twee lessen (met deze les meegerekend)

Slide 2 - Slide

Filmpje: een artikel schrijven

Slide 3 - Slide

De theorie
-In een informatief artikel geef je de lezer informatie over een bepaald onderwerp.
-zo schrijf je een artikel (volgende dia's)
 


Slide 4 - Slide

Zo schrijf je een artikel: 
Inleiding: onderwerp
-aanleiding noemen
-voorbeeld geven
-verhaaltje vertellen (anekdote)
-vraag of vragen stellen

Slide 5 - Slide

Zo schrijf je een artikel
Middenstuk:  over elk deelonderwerp één alinea
- Schrijf de belangrijkste informatie over het deelonderwerp in de eerst zin. Ga op dezelfde regel verder en geef in de rest van de alinea voorbeelden of uitleg bij het deelonderwerp. 
-je tekst wordt duidelijker als je in de eerste zin van een alinea een signaalwoord gebruikt, zoals ook, ten tweede, bovendien

Slide 6 - Slide

Zo schrijf je een artikel
In het slot: 
-de deelonderwerpen samenvatten
-vertellen wat er in de toekomst waarschijnlijk nog gaat gebeuren (toekomstverwachting)
-een conclusie trekken
-een advies geven
-een antwoord geven op de vraag/vragen die je in de inleiding hebt gesteld. 
-je kunt in het slot een signaalwoord gebruiken zoals dus, kortom, dat betekent. 

Slide 7 - Slide

Zo schrijf je een artikel
Maak eerst een schrijfplan, voordat je een artikel gaat schrijven. 

*zie format (krijg je uitgedeeld)

Slide 8 - Slide

Opdracht
 Een artikel schrijven: 
Scholen worstelen nog met schermpjes in de klas

-maken volgens het schrijfplan
-zelfstandig nakijken
-controleren laten bij de docent

Slide 9 - Slide

Hoe ver ben ik?
Ik snap het
Ik snap het een beetje
Ik snap het niet

Slide 10 - Poll

Ik kan een artikel schrijven
😒🙁😐🙂😃

Slide 11 - Poll

Ik beheers de leerdoelen van deze les
😒🙁😐🙂😃

Slide 12 - Poll