De man van Milaan - historische vaardigheden

Historische vaardigheden
1 / 38
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisSecundair onderwijs

This lesson contains 38 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Historische vaardigheden

Slide 1 - Slide

prehistorie
oude nabije oosten
middeleeuwen
vroegmoderne tijd
moderne tijd
klassieke oudheid
hedendaagse tijd

Slide 2 - Drag question

In welk jaar start de middeleeuwse periode?
A
800 voor Christus
B
476
C
1492
D
1789

Slide 3 - Quiz

Wat gebeurde er in 476? Waarmee start de middeleeuwse periode?

Slide 4 - Open question

In welk jaar eindigt de middeleeuwse periode?
A
1492
B
1789
C
1945
D
2001

Slide 5 - Quiz

Wat gebeurde er in 1492? Waarmee eindigt de middeleeuwse periode?

Slide 6 - Open question

Rekenen met eeuwen
Tot welke eeuw behoort het jaar 322 voor Christus?
A
3de eeuw
B
4de eeuw
C
4de eeuw voor Christus

Slide 7 - Quiz

Rekenen met eeuwen
Tot welke eeuw behoort het jaar 476?
A
3de eeuw
B
4de eeuw
C
5de eeuw

Slide 8 - Quiz

Rekenen met eeuwen
Tot welke eeuw behoort het jaar 1200?
A
11de eeuw
B
12de eeuw
C
13de eeuw

Slide 9 - Quiz

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Wetenschappers hebben het skelet geïnterpreteerd. Welke hypothese geven zij voor de manier waarop de man van Milaan om het leven kwam?

Slide 13 - Open question

Wetenschappers hebben het skelet geïnterpreteerd. Welke hypothese geven zij voor de manier waarop de man van Milaan om het leven kwam?


Hij werd geradbraakt: ze legden hem op een wiel en braken vervolgens zijn botten met een zwaar voorwerp. Schade aan een ruggenwervel en het hoofd laat zien dat hij stierf door steken in de buik en een - mislukte - poging tot onthoofding.

Slide 14 - Slide

Geef een argument dat aantoont dat de hypothese van de wetenschappers betrouwbaar is.

Slide 15 - Open question

Geef minstens twee argumenten die aantonen dat de hypothese van de wetenschappers betrouwbaar is.

1. De botbreuken komen overeen met beschrijvingen uit historische documenten.
2. De botbreuken zijn zowel links als rechts identiek en zijn dus heel precies toegebracht. Dat kan alleen als het slachtoffer aan bv. een wiel was vastgemaakt.
3. De man werd in een graf gevonden met andere skeletten die geen tekenen van geweld vertoonden. Het gaat waarschijnlijk dus niet om een oorlogsgraf.

Slide 16 - Slide

Er zijn vier domeinen van
de samenleving. Geef ze alle vier.

Slide 17 - Mind map

Slide 18 - Slide

In het artikel staat dat in de middeleeuwen radbraken een straf voor de ergste misdaden was: vadermoord, verkrachting en het verspreiden van dodelijke ziektes. Welke twee maatschappelijke domeinen beïnvloeden elkaar hier?

Slide 19 - Open question

In het artikel staat dat in de middeleeuwen radbraken een straf voor de ergste misdaden was: vadermoord, verkrachting en het verspreiden van dodelijke ziektes. Welke twee maatschappelijke domeinen beïnvloeden elkaar hier? Leg ook uit hoe ze elkaar beïnvloeden.Het sociale domein beïnvloedt het politieke: het straffen van misdadigers heeft te maken met bestuur, macht en rechten en plichten en behoort dus tot het politieke domein. Het radbraken werd uitgevoerd bij mensen die de sociale regels zwaar overtraden. 


Slide 20 - Slide

Wanneer je het woord
'middeleeuwen' hoort,
waar denk je dan aan?

Slide 21 - Mind map

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Video

Welk beeld krijg je in dit fragment van de middeleeuwse bevolking?

Slide 28 - Open question

Welk beeld krijg je in dit fragment van de middeleeuwse bevolking?
Een negatief beeld: middeleeuwers zijn bv. dom, vuil...

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Slide

Historische vraag 1
Wanneer leefde de man van Milaan?

Slide 33 - Open question

Historische vraag 2
Waar leefde de man van Milaan?

Slide 34 - Open question

Historische vraag 3
Waarom kreeg de man van Milaan de doodstraf?

Slide 35 - Open question

Historische vraag 4
Welke mythe over de middeleeuwen ontstond op het einde van die periode?

Slide 36 - Open question

Slide 37 - Slide

Slide 38 - Slide