§4.4 en het milieu?

§4.4 En het milieu?
1 / 19
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 2

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

§4.4 En het milieu?

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
  1. Je kunt voorbeelden geven van milieuschade.
  2. Je weet hoe we duurzaam kunnen produceren.
  3. Je weet waarom recycling goed voor het milieu is.
  4. Je kunt uitleggen wat maatschappelijke kosten zijn.

Slide 2 - Slide

Op welke manier probeer jij rekening te houden met het milieu.

Slide 3 - Open question

Slide 4 - Slide

Milieuschade
Alle negatieve gevolgen van ons GEDRAG voor het milieu noem je milieuschade.

Wie? --> consumenten (wij) en de producenten.

Hoe? --> vervuiling van lucht water en bodem, energieverbruik, verbruik van grondstoffen en afval.

Hoe kun je het beperken?
Minder stroom te verbruiken, verbruik van grondstoffen beperken of afval te verminderen.

Slide 5 - Slide

Door:
Zowel consumenten als producenten veroorzaken milieuschade door: 
• vervuiling van lucht, water en bodem 
• energieverbruik 
• verbruik van grondstoffen 
• afval

Slide 6 - Slide

Hoe kunnen we milieuschade beperken?

Slide 7 - Mind map

Duurzaam =
Grondstoffen hergebruiken
Geen fossiele brandstoffen (aardolie/kolen) maar schone energie.

De uitstoot van fabrieken bevat minder schadelijke stoffen, waardoor de luchtkwaliteit verbetert.

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Link

Geef voorbeelden van schone energie:

Slide 10 - Mind map

Recyclen
Afval scheiden levert een bijdrage aan het verminderen van schade aan het milieu.

Het scheiden van 
  • Groete- fruit- en tuinafval
  • Papier
  • Plastic
  • restafval

Positieve effecten:
  1. Er hoeven minder grondstoffen uit de natuur te worden gehaald.
  2. Er hoeft minder afval te worden verbrand.

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Voordelen
Voor het milieu heeft recycling twee positieve gevolgen: 
• Er hoeven minder grondstoffen uit de natuur gehaald te worden.
• Er hoeft minder afval verbrand te worden.

Slide 13 - Slide

Wie vindt het milieu belangrijk?
A
Ja
B
Nee

Slide 14 - Quiz

Wie doet er thuis aan afval scheiden?
A
Ja
B
Nee

Slide 15 - Quiz

Regels
De overheid heeft milieuregels opgesteld voor consumenten en bedrijven.

De vervuiler betaald!!!

Dat is niet altijd mogelijk......dus zal de overheid er voor zorgen dat de rommel/milieuschade wordt opgeruimd.

Dit opruimen wordt betaald door de gemeenten en dus de bewoners die belasting betalen.
Daarom heet dat maatschappelijke kosten.

Slide 16 - Slide

Voorbeelden van maatschappelijke kosten

Slide 17 - Slide

Wie draaien op voor de maatschappelijke kosten? Op welke manier?

Slide 18 - Open question

Huiswerk 
Opgaven: 50 t/m 63
Rekenopgaven: t/m 20 af.

Slide 19 - Slide