§2.3 Stad en land

§3 Stad en land
1 / 12
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo g, tLeerjaar 1

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

§3 Stad en land

Slide 1 - Slide

Planning
- Herhaling §2.2
- Leerdoelen
- Uitleg §2.3
- Huiswerk

Slide 2 - Slide

Stad
Agglomeratie
Stedelijk gebied
Suburbanisatie
Urbanisatie

Slide 3 - Drag question

Wat betekent urbanisatie?
A
Verhuizen van het platteland naar de stad
B
Verhuizen van de stad naar het platteland
C
Verhuizen naar een omringd gebied
D
Verhuizen naar een agglomeratie

Slide 4 - Quiz

Waarom verhuisden mensen toen der tijd naar de stad?

Slide 5 - Open question

Leerdoelen
- Je kunt vertrekredenen en vestigingsredenen noemen die te maken hebben met urbanisatie en suburbanisatie.

- Je kunt uitleggen hoe mobiliteit en welvaart urbanisatie en suburbanisatie beïnvloeden.

- Je kunt uitleggen wat het verschil is tussen een groeikern en een Vinex-wijk.

- Je kunt uitleggen waarom bereikbaarheid voor een stad belangrijk is.

Slide 6 - Slide

De stad uit
  • In steden wonen mensen dicht bij elkaar, vroeger stonken steden heel erg door de grachten, veel criminaliteit. Dit zijn allemaal vertrekredenen. Daarnaast heb je ook vestigingsredenen, dit zijn redenen waarom je naar een gebied toe wilt.

  • Hoeveel mensen er in de stad wonen, hangt af van de mobiliteit (= het gemak waarmee mensen zich kunnen verplaatsen). Door bijv. treinen verbetert de mobiliteit. 

  • Vanaf 1960 werd Nederland rijker en konden meer mensen een auto betalen. Met als gevolg dat mensen verder gingen reizen.              De overheid wilde niet dat heel Nederland werd volgebouwd, waardoor er groeikernen (een dorp of stad waar veel mensen uit een naburige stad zijn komen wonen) werden aangewezen.

Slide 7 - Slide

Naar de stad toe
  • Mensen die de stad verlieten om buiten de stad te wonen, maar wel in de stad blijven werken wordt een forens genoemd.

  • Hoe gemakkelijk je op een bepaalde plaats kunt komen, heet de bereikbaarheid. 

  • Omdat het aantal auto's in Nederland groeit, wordt het steeds drukker op de weg. De overheid legt daarom meer wegen aan, maar probeert mensen met de bouw van nieuwe huizen ook weer in de grote steden te laten wonen. 
      De overheid probeert dit door het bouwen van Vinex-wijken.

Slide 8 - Slide

Wat valt je op aan de ligging van de Vinex-wijken?

Slide 9 - Slide

Vinex-wijk
Groeikern
Bereikbaarheid
Forens

Slide 10 - Drag question

Veranderend landelijk gebied
  • Het grootste deel van de oppervlakte van Nederland wordt gebruikt voor de landbouw.

  • De mensen die in de stad wonen en werken, gaan vaak de stad uit voor rust of ruimte. Dat besteden van vrije tijd buiten je eigen huis heet recreatie

Slide 11 - Slide

Huiswerk
Les
Maak de volgende opdrachten van §3 in je werkboek (blz. 30-31):
1, 2, 3, 4, 6 en 11.

Slide 12 - Slide