7.4 Voedselkringloop BBL

Paragraaf 7.4: Voedselkringloop
1 / 11
next
Slide 1: Slide
Mens & NatuurMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 2

This lesson contains 11 slides, with text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 100 min

Items in this lesson

Paragraaf 7.4: Voedselkringloop

Slide 1 - Slide

Doelen van de les
 • Je kunt vertellen waar natuurafval blijft
 • Je kunt de 4 onderdelen van een voedselkringloop benoemen.
 • Je kunt uitleggen waarom een bos geen mest nodig heeft.
 • Je weet hoe je thuis gebruik kunt maken van de voedselkringloop

Slide 2 - Slide

Begrippen
 • strooisellaag
 • natuurafval
 • bodemdieren
 • makers (producenten)
 • gebruikers (consumenten)
 • afvaleters
 • afbrekers (reducenten)

 • humus
 • bacterien en schimmels
 • mineralen
 • gft-afval
 • compost
 • composteren

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Bodemdieren

Slide 5 - Slide

Schimmels

Slide 6 - Slide

Bacterie

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Aan de slag
 • Samen lezen blauwe tekst blz. 33 + 34
 • Maak opdracht 1 t/m 6
 • begin met woordenlijst paragraaf 7.4

Slide 9 - Slide

Schimmels en bacterien


- Zitten in de strooisellaag

- Leven van de humus (= laag afval van planten op de grond)

- Schimmels en bacterien breken de humus af tot mineralen


--> Door het werk van bodemdieren,  de schimmels en bacterien blijven er van natuurlijk afval alleen mineralen over


Slide 10 - Slide

Aan de slag
 • lezen blauwe tekst blz. 36 en 38
 • maak opdracht 7 t/m 10
 • verder afmaken woordenlijst 7.4

Slide 11 - Slide