7.4 Een kringloop

Leerdoelen 7.4

Bij deze paragraaf horen een aantal leerdoelen.
Welke leerdoelen zijn dit? Je kunt dit vinden in de rubric voor M&N.
1 / 12
next
Slide 1: Slide
Mens & NatuurMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

This lesson contains 12 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Leerdoelen 7.4

Bij deze paragraaf horen een aantal leerdoelen.
Welke leerdoelen zijn dit? Je kunt dit vinden in de rubric voor M&N.

Slide 1 - Slide

Waar blijft afval in de natuur?
 • In een bos of park ontstaat veel natuurlijk afval, zoals bladeren, poep van dieren, dode planten en dieren etc. 

 • Hiernaast zie je een doorsnede van de bodem van een bos, een bodemprofiel. Deze bestaat uit 3 lagen.
 1. De strooisellaag
 2. De humuslaag
 3. De grondlaag

Slide 2 - Slide

Waar blijft afval in de natuur?
 • De strooisellaag: Deze laag wordt steeds aangevuld met natuurlijk afval. Bodemdieren eten van het natuurlijk afval.

 • De humuslaag: Een laag donkere korreltjes die ontstaat nadat de bodemdieren het natuurlijk afval klein hebben gemaakt.

 • De grondlaag: het type grond wat in een bepaald gebied voorkomt, zoals; zand, klei, leem of veen.

Slide 3 - Slide

Voedselkringloop

Slide 4 - Slide

Voedselkringloop

1. Producenten: Dit zijn altijd groene planten. Met behulp van fotosynthese en mineralen maken zij glucose en andere voedingsstoffen. 

2. Consumenten: Dit zijn dieren en mensen. Wij eten de voedingsstoffen die de planten maken.

Slide 5 - Slide

Voedselkringloop

3. Afvaleters: Dit zijn bodemdieren die het afval van producenten en reducenten eten. Ook zij zijn consumenten.

4. Reducenten: Dit zijn de schimmels en bacteriën die humus omzetten in mineralen. Deze mineralen kunnen dan weer door de planten gebruikt worden.

Slide 6 - Slide

Waarom bemesten boeren hun land?
 • Wanneer aardappels volgroeid zijn worden ze geoogst. De boer haalt ook de plantenresten van het land.

 • Er is bijna geen plantenafval, dus ook geen afvaleters.

 • Hierdoor ontstaat er dus ook geen humus die de reducenten kunnen omzetten in mineralen. 

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide