Systeemgericht werken

Systeem gericht werken
1 / 22
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2,3

This lesson contains 22 slides, with interactive quiz, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Systeem gericht werken

Slide 1 - Slide

Systeemgericht werken

Slide 2 - Mind map

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Even een discussie
Systeemgericht werken creëert onnodige nieuwe hulpvragen

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Professionele ondersteuning
Systeemgerichte begeleiding: bevorderen van het optimaal functioneren van complete sociale systemen, opdat individuele leden van het systeem weer een positieve relatie kunnen aangaan met hun omgeving

Individuele problemen staan namelijk zelden op zichzelfSlide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Slide 10 - Slide

Begeleiding gezinssystemen
  • Door de gehechtheid binnen gezinnen spelen problemen van individuele gezinsleden al snel een grote rol in het hele gezin.
  • Kinderen hebben een afhankelijkheidsrelatie met de ouders
  • Begeleiding van kinderen binnen verschillende contexten
  • Multiprobleem gezinnen

Slide 11 - Slide

Strategieën en methodieken
Gezins- en relatietherapie

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Psycho-educatie

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Familie opstellingen

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Restoratieve cirkels

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Link

Slide 22 - Link