Sustainable Development Goals

1 / 11
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1-3

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Lesdoel: waarom?

Na deze les weet je wat "Sustainable Development Goals" zijn en kan je bepalen welke belangrijk zijn voor jou.

Dit is een terugkerend thema in de bovenbouw.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Welke grote problemen
spelen op dit moment
in de wereld?

Slide 3 - Mind map

Ask students to name as many different issues that they think the world is facing.
The United Nations is een organisatie voor vrede, veiligheid en samenwerking. Het werd in 1945 opgericht. Vrijwel elk internationaal erkend, onafhankelijk land is lid van deze organisatie.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Video

This item has no instructions

Wait... Waar stond 'SDG' ook alweer voor?
A
Super Development Goals
B
Sustainable Development Goals
C
Sustainable Do Goals
D
Sustainable Development Go

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

In welk jaar hopen we de SDGs 'behaald' te hebben?

Slide 7 - Open question

This item has no instructions

The 17 SDGs
1. Maak een groepje van vier;
2. Zoek online de 17 SDGs op;
3. Schrijf alle 17 SDGs op in je schrift.

timer
7:00

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Ranking the 17 SDGs
Kijk nog eens naar de doelen die je hebt opgeschreven. Bedenk welke 5 volgens jou de belangrijkste zijn voor de wereld.
Markeer deze 5 doelen in je schriftje, van 1 tot 5.
timer
5:00

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Linking the SDGs to World News
Kijk nog eens naar de doelen die je hebt opgeschreven. Kijk online wat momenteel groot en belangrijk nieuws is en koppel dit aan één van de SDG's.
timer
6:00

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Tot slot...
Kies nu één doel die jij het allerbelangrijkst vindt en waar je aan wil werken met je groepje. Wat zou je kunnen verbeteren in de wereld, rekeninghoudend met jouw doel?

Schrijf dit op in je schrift in 80 woorden.
#SDGCHALLENGESlide 11 - Slide

Voordat de leerlingen een doel kiezen ga nog een keer met de hele klas langs de doelen, korte uitleg wat ze allemaal ook al weer betekenen.