Communicatie - H18 Cliënten in groepen begeleiden deel 2

Communicatie H18 deel 2
1 / 16
next
Slide 1: Slide
CommunicatieMBOStudiejaar 1

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Communicatie H18 deel 2

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat gaan we doen?
 • Terugblik
 • Deel 2 H18
 • Aan de slag & huiswerk

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Deelnemers leren elkaar kennen. Ze stellen zich afwachtend op. 
De taak wordt afgerond en de groep gaat uit elkaar. 
De groep richt zich volop op de taak waarvoor zij samen gaan. Groepsleden weten wat er van hen verwacht wordt. 
De groepsnormen worden duidelijk. De groep begint een eigen identiteit te ontwikkelen. 
De verhoudingen vormen zich in de groep. 
Afscheidsfase
Prestatiefase
Stormfase
Normfase
Vormfase 

Slide 3 - Drag question

This item has no instructions

Een homogene groep functioneert sneller goed dan een heterogene groep. 
Een groep ontwikkelt zich in een bepaalde vaste volgorde.
De beroepskracht MZ bepaalt de sfeer in de groep. 
Waar
Niet waar
Waar

Slide 4 - Drag question

This item has no instructions

Lesdoelen 
 • Aan het einde van de les kan de student  de volgende begeleidingsaspecten herkennen en uitleggen: stimuleren van interactie, stimuleren van betrokkenheid, geven van individueel aandacht, omgaan met conformisme en overzicht houden.
 • Aan het einde van de les kan de student de communicatiestructuren uitleggen.  

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Begeleidingsaspecten
 • Inspelen op de groepsontwikkeling
 • Zorgen voor een goede sfeer
 • Stimuleren van interactie
 • Stimuleren van betrokkenheid
 • Geven van individuele aandacht
 • Omgaan met conformisme
 • Overzicht houden 

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Stimuleren van interactie
Kan op verschillende manieren

Communicatiestructuur: een onzichtbaar netwerk van lijnen waarlangs groepsleden met elkaar communiceren.
     - Sterstructuur: centraal figuur
     - Wielstructuur: intensieve manier 

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Leg in je eigen woorden uit wat de sterstructuur inhoudt.
timer
1:00

Slide 8 - Open question

This item has no instructions

Hoe kun je volgens jou de betrokkenheid stimuleren tussen cliënten?
timer
1:00

Slide 9 - Open question

Dit kun je doen door bv.:
- Zelf het goede voorbeeld geven, interesse tonen
- Cliënten op elkaars interesses/ervaringen attent maken
- Groepsactiviteiten
Individuele aandacht geven
Zorgt voor gevoel van tevredenheid en acceptatie. 

Niet alle cliënten hebben evenveel aandacht nodig, je gaat uit van de behoefte van de client.


Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Elke cliënt moet evenveel aandacht krijgen
A
Waar
B
Niet waar

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

Omgaan met conformisme 
--> neiging om je aan te passen.
 • Draagt bij aan het bereiken van het groepsdoel.
 • Verhoogt de groepscohesie.

Niet conformeren?
--> niet ieder groepslid wordt even hard aangepakt. 

Slide 12 - Slide

Het is belangrijk als beroepskracht MZ om te kijken naar de mate waarin groepsleden zich aanpassen aan anderen. Ook is het goed om te kijken of dat vrijwillig gebeurt. Als het nodig is kun je een cliënt vragen of hij zich prettig in de groep voelt. Ook kun je groepsleden die eisen dat anderen zich aanpassen corrigeren. 
timer
1:00
Hoe kun je ervoor zorgen dat je het overzicht houdt als beroepskracht MZ?

Slide 13 - Mind map

This item has no instructions

Overzicht houden
Een gebrek aan overzicht is vervelend voor de begeleider en voor de groep.

Tips voor het krijgen en houden van overzicht:
 • Hanteer duidelijke regels
 • Grijp in als een cliënt zich niet aan de regels houdt
 • Heb aandacht voor positief gedrag
 • Houd je ogen en oren open
 • Leer snel te schakelen tussen iets opmerken, daar iets mee/aan doen. 

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Aan de slag 
 • Opdrachten Thieme 8.18 --> uiterlijk dinsdag 16-02-2021 23:59 af. 
 • Ga na welke onderdelen je graag behandeld wilt hebben tijdens de herhalingsles voor de toets. Noteer die voor jezelf en geef het door in de volgende dia --> einde van de les af!

 • Klaar?: Leren voor de toets & vragen noteren. 


Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Input herhalingsles

Slide 16 - Mind map

This item has no instructions