VWO 5 - De Opstand (1)

De Opstand
In deze les:
Leerdoelen
Kenmerkend aspect
Herhalingsopdrachten
Uitleg + aantekeningen
Video's 
Huiswerkopdrachten


1 / 76
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 76 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

De Opstand
In deze les:
Leerdoelen
Kenmerkend aspect
Herhalingsopdrachten
Uitleg + aantekeningen
Video's 
Huiswerkopdrachten


Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen? 
1. Herhalen 
2. Uitleg + aant. 
3. Opdracht 1
(4. Opdracht 2)
5. Afsluiting

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
1. Je kent de economische, politieke en religieuze oorzaken van de Nederlandse Opstand. 
2. Je kunt beschrijven hoe uit de Opstand de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden ontstond. 
3. Je kunt de gevolgen van de Opstand voor de bestuurlijke en religieuze verhoudingen in de Republiek beschrijven. 

Slide 3 - Slide

Kenmerkend aspect
Het conflict in der Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat. 

Slide 4 - Slide

Wat weet je nog van de Nederlandse Opstand?

Slide 5 - Mind map

Spanjaarden
Opstandelingen
Calvinistisch
Hertog van Alva
Tiende Penning
Beeldenstorm
Bloedplakkaat
Graaf van Egmont en van Horne
Raad van Beroerten
Geuzen

Slide 6 - Drag question

1550
1566
1566 (2)
1567
1568
1572
Centraliseren; het instellen van bloedplakkaten
Slag bij Heiligerlee, de Oranjes vallen Nederlanden binnen
Inname van Den Briel door de Watergeuzen
Hagenpreken en Beeldenstorm
Hertog van Alva naar de Nederlanden
Smeekschrift/Eedverbond der Edelen

Slide 7 - Drag question

1568
Invasie van Oranje
1568 - Slag
bij Heiligerlee

1568-1572 
geen succes

Slide 8 - Slide

Uitleg
1568 - 1572; Opstandelingen boeken weinig succes tegen het Spaanse leger. 

1 april 1572; De Watergeuzen nemen Den Briel in
19 - 23 juli 1572; De Eerste Vrije Statenvergadering. 
- Willem van Oranje wordt stadhouder van Holland en Zeeland
- godsdienstvrijheid, belasting --> leger

Slide 9 - Slide

Wat gaan we doen?
1. Herhalen
2. Huiswerkcontrole
3. Huiswerk bespreken
4. Uitleg + aant. 
5. Huiswerkopdrachten
6. Video

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Link

Uitleg
Alva slaat hard terug; Mechelen, Zutphen en Naarden. 
--> boodschap is duidelijk. Overgave aan Alva betekent de dood. 


Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Aantekening
Na de Eerste Vrije Statenvergadering (1572) sloten steeds meer  steden zich aan bij de opstandelingen. Alva liet zien bij de belegeringen van Mechelen, Zutphen en Naarden dat hij verzet niet tolereerde. 

Dit geweld had echter tot gevolg dat steden als Alkmaar (1573) en Leiden (1574) juist standhielden tijdens de belegeringen. Uiteindelijk trok Alva zich terug uit Holland. 

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Uitleg
 Op 18 september volgde de grote Spaanse aanval. De Alkmaarders hielden de Spanjaarden met kokend teer en brandende takken op afstand. Ook vochten vrouwen heldhaftig mee onder wie Trijn Rembrands, ook wel de Kenau van Alkmaar. Op 23 september werden uiteindelijk dijken doorgestoken waardoor Spaanse troepen in de modder bleven steken. 

Het keerpunt van de strijd tegen de Spanjaarden kwam toen Don Frederik, zoon van Alva, zich terugtrok na tevergeefs geprobeerd te hebben de stad in te nemen. Hier komt de uitdrukking "Bij Alkmaar begint de victorie" vandaan. Op 8 oktober is de laatste soldaat van de koning vertrokken.

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Wat gaan we doen?
1. Herhalen 
2. Uitleg + aantekeningen
3. Opdrachten boek
4. Video

Slide 20 - Slide

Wat waren de oorzaken van de Nederlandse Opstand? 
Sleep de oorzaken naar de juiste plek. 
Religieus
economisch
politiek
Raad van Beroerten
Vervolgingen van Calvinisten

Tiende Penning
Centralisatiepolitiek
adel raakt zijn macht kwijt

Slide 21 - Drag question

Sleep de juiste onderdelen naar de juiste begrippen
Centralisatie
Particularisme
Het streven naar behoud van privileges
Een gebied besturen vanuit één plek met overal dezelfde wetten en regels. 
Tiende Penning
Zelfbestuur
Raad van State
Geloofsvrijheid

Slide 22 - Drag question

Leg uit wat het doel en het gevolg was voor het geweld van het Spaanse leger in Mechelen, Zutphen en Naarden. Doe het zo; Doel:......, Gevolg:.....

Slide 23 - Open question

1574 Beleg van Leiden
1573 - eerste beleg, voorraden 
Slag op de Mookerheide, 14 april 1574. 

1574 - tweede beleg, 
geen voorraden. 16.000 inwoners -> 12.000 na het Leidens Ontzet
Dijken doorsteken, boeren. 

Geuzen met Haring en Wittebrood. 

= Begin terugtrekken Spaanse troepen uit Holland. 

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Aantekening
De aanval van de Spanjaarden op de opstandige steden (Alkmaar (1573) en Leiden (1574) als voorbeeld) had een averechts effect gehad. 

Alva vertrekt in december 1573 de Nederlanden en wordt opgevolgd als landvoogd door Requesens ((Don Luis de Zúñiga y Requesens)). 


Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Uitleg
Spanje voerde vele oorlogen --> 1 september 1575 'staatsbankroet' 

- soms 2.5 jaar geen soldij!
- verschillende slagen verloren

Soldaten gaan muiten; Spaanse Furie (1576)
o.l.v. Sancho D'Ávila (rayo de la guerra). 
Vogelvrij door Raad van State. 

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

Aantekening
Najaar 1575; De Spaanse kroon was bankroet en Spaanse soldaten begonnen te muiten. 
--> Spaanse Furie (1576). Spaanse soldaten plunderden een aantal katholieke steden waaronder Antwerpen. 

Gevolg: Pacificatie van Gent (1576). Afgevaardigden van alle gewesten kwamen bijeen. Afspraak:
- samen verzetten tegen de Spanjaarden
- gewetensvrijheid  voor de Nederlanden

Slide 30 - Slide

Wat gaan we doen?
1. Huiswerk-controle
2. Huiswerk-bespreken
3. Herhalen
4. Uitleg + aant.
5. Video

Slide 31 - Slide

Belangrijke gebeurtenissen
na het uitbreken van de Opstand

Slide 32 - Mind map

Postitief voor Filips II
Positief voor Willem van Oranje
De slag bij Heiligerlee
Willem van Oranje wordt vermoord
Graaf Egmond en graaf Hoorne onthoofd.
Alva komt naar de Nederlanden
Inname den Briel
Plakkaat van Verlatinghe

Slide 33 - Drag question

Slide 34 - Slide

Slide 35 - Slide

Uitleg
1576 Pacificatie van Gent. 
- Waarom? 
- Wat werd besloten? 

Don Juan van Oostenrijk (nieuwe landvoogd) erkend in januari 1577 deze Pacificatie. 
--> Pacificatie mislukt uiteindelijk

Slide 36 - Slide

Pacificatie van Gent --> wat werd er besloten?

Slide 37 - Open question

Nieuwe landvoogd
<--Luis de Requesens y Zúñiga
 (1573-1576)


(Don Juan van Oostenrijk 
(1576-1578))

Alexander Farnese, Hertog van 
Parma (1578-1592) -->
Slide 38 - Slide

Uitleg
1578 - Alteratie van Amsterdam. 
Opstandige gewesten -> katholieke steden, trouw.

Stadsbestuur afgezet door de Geuzen. Ook Franciskaner monniken moesten de stad verlaten. 

Heel Holland hoorde bij de opstandelingen


Slide 39 - Slide

Slide 40 - Slide

Aantekening
Calvinisten plunderden het katholieke zuiden. 
-> Unie van Atrecht 1579 (zuidelijke gewesten sluiten zich weer aan bij de landvoogd en Spaanse koning) 

-> Unie van Utrecht 1579
- Noordelijke gewesten bevestigen de Opstand
- Gezamenlijk leger
- Ieder gewest heeft bestuurlijke autonomie

Slide 41 - Slide

Slide 42 - Video

Wat gaan we doen?
1. Beelden om te onthouden
- bespreken
2. Uitleg + aant. 
3. *video

Slide 43 - Slide

Beelden Om Te Onthouden
Wat? Een kopie maken van een blad, waarover je straks vragen moet beantwoorden.
  

Hoe? In groepjes van drie, om de beurt naar het blad kijken en vervolgens de kaart gezamenlijk op één vel papier natekenen.

Waarom? Beeldbronnen (propaganda) komen terug in toetsen.


Slide 44 - Slide

Nabespreking
1. Waarom deze opdracht? 
- Wat zouden de leerdoelen hiervan zijn?
- Algemeen

2. Specifiek deze prent/opdracht? 

Slide 45 - Slide

Slide 46 - Slide

Uitleg
Pacificatie van Gent (1576)
- Unie van Atrecht (1579)
- Unie van Utrecht (1579)

Godsdienstbeleid verschilt per gewest
Katholieken soms tweederangsburgers 

Slide 47 - Slide

Slide 48 - Slide

Uitleg
Verschil lutheranisme en calvinisme
Luther > Vorst is het hoofd van de kerk. De vorst is aangewezen door God op aarde en moet ten alle tijden gehoorzaamd worden. 

Calvijn > Kerk wordt bestuurd door een raad van gekozen ouderen. De vorst regeert ten gratie van het volk. Als de vorst zijn taken niet vervuld dan mag hij worden afgezet. 

Slide 49 - Slide

Aantekening
In 1580, als reactie op de Unie van Utrecht, wordt Willem van Oranje vogelvrij verklaard. 

In 1581 wordt in het Plakkaat van Verlatinghe Filips II niet meer erkend als vorst van de opstandige gewesten. (bron 31, blz. 114). 


Slide 50 - Slide

Wat gaan we doen?
1. Huiswerk bespreken
 (welk woord weg)
2. Herhalen 
3. Uitleg + aant. 
4. Video

Slide 51 - Slide

Sleep de gebeurtenissen in chronologische volgorde, van vroeger naar later.
Spaanse Furie in de Zuidelijke Nederlanden.
De opstandige gewesten sluiten de Pacificatie van Gent af.
Alva begint met het straffen van opstandige steden.
De Beeldenstorm breekt uit.
Lage edelen bieden een smeekschrift aan Margaretha van Parma aan.

Slide 52 - Drag question

Spaanse Furie
1580

Unie van Atrecht
Unie van Utrecht

calvinistisch

katholiek

Staten-Generaal

Filips II

Karel V
1579
1555

Slide 53 - Drag question

De besproken gebeurtenissen in chronologische volgorde
- Begin Opstand (1568)
--------------------
- Spaanse Furie (1575)
- Pacificatie van Gent (1576)
- Unie van Atrecht (1579)
- Unie van Utrecht (1579)
- Willem van Oranje vogelvrij (1580)
- Plakkaat van Verlatinghe (1581)
- Zoektocht naar een nieuwe vorst (1581-88)
- Val van Antwerpen (1585)
- Uitroepen Republiek (1588)

Slide 54 - Slide

Tekstboek blz. 249
De steden uit de H.C.'s 
- Atrecht (12e en 13e eeuw hoogtepunt)
- Brugge (14e en 15e eeuw hoogtepunt)
- Antwerpen (16e eeuw hoogtepunt) 

--> Amsterdam tijdens de Gouden Eeuw

Slide 55 - Slide

Overgang van Brugge naar Antwerpen
Neergang van Brugge (blz. 249)
- conclusie; minder handel 

= Opkomst Antwerpen! 
- Via de Westerschelde is Antwerpen vanuit zee goed bereikbaar
- Goed bereikbaar via land, veiligheid gegarandeerd door de heersers
- Handelsprivileges omdat er goed geluisterd werd naar de heersers. 

(Antwerpen als katholieke stad --> belangrijk bolwerk voor de Spanjaarden)

Slide 56 - Slide

Slide 57 - Slide

Slide 58 - Slide

Val van Antwerpen 1585
Spanjaarden o.l.v. Parma nemen veel Vlaamse steden weer in. 
Antwerpen werd 14 maanden belegerd!

Nadat de stad in handen viel van de Spanjaarden sluiten de Opstandige gewesten de Schelde af. 

Slide 59 - Slide

Waarom vertrekken velen de stad Antwerpen na 1585? Bedenk meerdere redenen

Slide 60 - Open question

Wat gaan we doen?
1. Herhalen
2. Uitleg + aant.
3. Oefenen met
 examenopdrachten
4. Video

Slide 61 - Slide

Atrecht
Brugge
Antwerpen
Hoogtepunt: 12e en 13e eeuw
Hoogtepunt 16e eeuw
Hoogtepunt 14e en 15e eeuw
wolindustrie
1.
2. 
3.
verbonden via Westerschelde
het Zwin

Slide 62 - Drag question

Hoort erbij
Hoort er niet bij 
Alteratie van
Amsterdam
Beeldenstorm
Gewetensvrijheid
Protestants
Katholiek
Geloofsvrijheid
Heiligenverering

Slide 63 - Drag question

Uitleg
1588 - Spaanse Armada gezonken
~ Conflict tussen Engeland en Spanje 

Koloniale macht. 

Slide 64 - Slide

Slide 65 - Slide

Let op (paragraaf 6.1, 6.2 en H.C. 1.2 komen voor in de PowerPoints, niet LessonUp)

Slide 66 - Slide

Wat gaan we doen? 
1. Uitleg kenmerkende aspecten. 
2. Herhalen / vragen? 
3. Zelfstudie. 

Slide 67 - Slide

Slide 68 - Slide

Slide 69 - Slide

Slide 70 - Slide

Bloedplakkaat

Slide 71 - Slide

Slide 72 - Slide

Slide 73 - Slide

Slide 74 - Slide

Een schilderij van Frans Hals. Je ziet een groep regenten, de bestuurders van de Republiek.

Slide 75 - Slide

Wat gaan we doen? 
1. Uitleg kenmerkende aspecten. 
2. Herhalen / vragen? 
3. Zelfstudie. 

Slide 76 - Slide