Informācijas meklēšana internetā. Taktika. 7. klase. 2018

7. klase
Informācijas meklēšana globālajā tīmeklī.
1 / 27
next
Slide 1: Slide
ComputingPrimary Education

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 40 min

Items in this lesson

7. klase
Informācijas meklēšana globālajā tīmeklī.

Slide 1 - Slide

Atkārtojums
 • Kas ir globālais tīmeklis? 
 • Kādas pārlūkprogrammas pazīsti? 
 • Kas nepieciešams, lai izmantotu internetu? 
 • Kādam mērķim izmanto tīmekļa pārlūkprogrammas? 

Slide 2 - Slide

Ko šodien darīsim
 • Iepazīties ar informācijas meklēšanas iespējām globālajā tīmeklī. 
 • Gūt priekšstatu par informācijas meklēšanas stratēģiju un taktiku. 
 • Mācīties izvērtēt atrasto informāciju. 

Slide 3 - Slide

Kas ir
"meklētājprogramma"?

Slide 4 - Mind map

Meklētājprogramma
 • Meklētājprogramma ir programma, kas lietotājam sniedz atrasto adrešu sarakstu. 

 • Rezultātu iegūst, ievadot atslēgvārdu. 

Slide 5 - Slide

Meklētājprogrammas
Nav meklētājprogrammas

Slide 6 - Drag question

Slide 7 - Video

Informācijas meklēšanas paņēmieni
Meklējot informāciju, iespējams izmantot dažādus meklēšanas paņēmienus: 
Slide 8 - Slide

Meklēšana pēc tīmekļa vietnes adreses
Sameklēt 
pasaku 
"Kāpēc 
suņi ir 
gudri "!

Slide 9 - Slide

Meklēšana pēc atslēgvārda
Sameklēt, 
kas ir
Ziemassvētki! 

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Dublē no atrastās informācijas, kas ir Ziemassvētki!

Slide 12 - Open question

Slide 13 - Video

Attēla meklēšana

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Slide 16 - Slide

Intelektuālais
īpašums

Slide 17 - Mind map

Intelektuālais īpašums
Intelektuālais īpašums – cilvēka radošo spēju rezultātā radīts darbs vai izgudrojums:
 •  literāri un mākslas darbi, 
 • filmas, skaņu ieraksti,  
 • televīzijas un radio pārraides, 
 • izgudrojumi, atklājumi, 
 • rūpniecisko ražojumu paraugi, prečzīmes, uzņēmumu nosaukumi, datorprogrammas u. c. 

Slide 18 - Slide

Atrastās informācijas izmantošana
Viss ir 
kāda cilvēka 
izgudrojums.

Slide 19 - Slide

Atsauces
Ziemassvētki [tiešsaiste]. –[skatīts 30.10.2018] Pieejams: https://lv.wikipedia.org/wiki/Ziemassv%C4%93tki

Slide 20 - Slide

Informācijas izvērtēšana
 • Nepaļauties uz pirmo atrasto informāciju 
 • Turpināt meklēt informāciju 
 • Salīdzināt ar jau atrasto 
 • Veikt secinājumus par informācijas ticamību 
 • Vai informācija atbilst  

Slide 21 - Slide

Informācijas izvērtēšana
Sameklēt informāciju par urānu!

Slide 22 - Slide

Atvērt tīmekļa vietnes adresi http://www.riga-airport.com

1. Noskaidrot, kurš lidmašīnu reiss ielido Rīgā plkst. 22.00.

Slide 23 - Open question

Atvērt tīmekļa vietnes adresi http://www.riga-airport.com

2. Noskaidrot, kā var pieteikties ekskursijai pa lidostu «Rīga».

Slide 24 - Open question

Meklētājprogrammā atrast gleznas, kurā attēlota 1236. gadā notikusi kauja, attēlus.
Noskaidrot, kur notikusi šī kauja un kas ir gleznu autori.
Atbildi raksti te!

Slide 25 - Open question

Darba lapa 
«Latvju rakstu zīmes»

Slide 26 - Slide

Secinājumi
 1. Informācijas meklēšanai izmanto tīmekļa vietnes adresi vai meklētājprogrammu 
 2. Ikvienam ir tiesības uz radīto intelektuālo īpašumu 
 3. Informācijas izmantošana referātos, pētījumos, domrakstos bez atsaucēm ir aizliegta 
 4. Informācija ne vienmēr ir patiesa un piemērota atbilstošam vecumam

Slide 27 - Slide