Wijkgericht 18 nov Presentaties risico's en preventie

1 / 21
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Planning

Slide 2 - Slide

Presentaties
  1. medicatie
  2. incontinentie
  3. vallen
  4. depressie
  5. huidletsel
  6. ondervoeding / overgewicht

Slide 3 - Slide

Werk onderstaande punten in 4 powerpointsheets. Deze presenteer je volgende week aan de groep.

    Waarom is dit bij veel zorgvragers in de thuiszorg een risico?
    Zoek een risicosignaleringslijst of observatielijst/kaart om dit risico vroegtijdig te signaleren (zet deze in je presentatie)
    Bekijk deze kritisch, is deze duidelijk / werkbaar / zinvol? Leg uit.
    Welke gevolgen heeft deze aandoening / complicatie voor het dagelijks leven van de zorgvrager?
    Welke voorlichting geef je aan de zorgvrager / mantelzorger hierover?

Slide 4 - Slide

Presentiebenadering
Een manier van werken die de relationele afstemming tussen
zorggever en cliënt als basis voor hulp en steun ziet.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Mevrouw A.

Slide 7 - Slide

Wat zou jij doen als verpleegkundige?

Slide 8 - Open question

Motivatie
Motivatie om te veranderen is iets wat je binnen in de mens vindt.
(het is niet iets wat je naar binnen kunt gieten, zoals benzine in een auto)

Slide 9 - Slide

Motiverende gespreksvoering
Miller
Rollnick

Slide 10 - Slide

Les opdracht
Open op blackboard het document Motiverende gesprekstechnieken
(les 5 - motiverende gespreksvoering)
Lees dit in stilte door

Kijk daarna op het bord voor de opdracht

Slide 11 - Slide

Opdracht
open de opdracht     
Opdracht motiverende gespreksvoering Wijkgericht werken.docx
Beantwoord individueel vraag 1 tot en met 6

Slide 12 - Slide

Waarin heb je iemand moeten motiveren?

Slide 13 - Mind map

Hoeveel stadia van gedragsverandering zijn er?
A
4
B
5
C
6
D
7

Slide 14 - Quiz

Wat betekent discrepantie?
A
Twee zaken die met elkaar overeen komen
B
Twee zaken die niet met elkaar overeen komen

Slide 15 - Quiz

Het belangrijkste bij gedragsverandering is ambivalentie
A
Juist
B
Onjuist

Slide 16 - Quiz

Noem een voorbeeld van ambivalentie

Slide 17 - Open question

Verandertaal
Nadelen van de huidige situatie.
Voordelen van de nieuwe situatie, van de verandering.
Mogelijkheden om de verandering uit te voeren.
Concrete stappen die iemand wil gaan zetten

Slide 18 - Slide

Welke gesprekstechniek gebruik je bij motiveren?
A
ANNA
B
OMA
C
LSD
D
allemaal

Slide 19 - Quiz

Opdracht
Maak groepjes van 3 
Zet stoelen bij elkaar
Eén student de cliënt, een andere student de verpleegkundige
1 student observeert en noteert gebruikte gesprekstechnieken
Daarna draai je de rollen om

Slide 20 - Slide

Kies een foto of plaatje uit wat voor jou past bij de les.

Slide 21 - Open question