Vouloir en pouvoir

Vouloir en pouvoir
Vouloir (willen) en pouvoir (kunnen, mogen) in de présent (t.t.)
1 / 22
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Vouloir en pouvoir
Vouloir (willen) en pouvoir (kunnen, mogen) in de présent (t.t.)

Slide 1 - Slide

                      Vouloir
Je veux                         ik wil
Tu veux                         jij wilt
Il/elle veut                   hij/zij wil
On veut                         men wil/
                                         we willen
Nous voulons            wij willen
Vous voulez    jullie willen/u wilt
Ils/Elles veulent       zij willen

                       Pouvoir
Je peux                     ik kan/ik mag
Tu peux                     etc. 
Il/elle peut
On peut

Nous pouvons
Vous pouvez
Ils/Elles peuvent

Slide 2 - Slide

Oefenen met vouloir (willen)

Slide 3 - Slide

Ik wil
A
je veux
B
tu veux
C
je peux
D
tu peux

Slide 4 - Quiz

Wij willen
A
vous voulez
B
nous voulons
C
on veut
D
ils veulent

Slide 5 - Quiz

Vul de juiste vorm in:
Elle ...
A
veux
B
veut
C
veulent
D
voulont

Slide 6 - Quiz

Vul de juiste vorm in:
Vous ...
A
voulons
B
veulent
C
voulez
D
veux

Slide 7 - Quiz

Vul de juiste vorm in:
Tu ...

Slide 8 - Open question

Vul de juiste vorm in:
Les enfants ...

Slide 9 - Open question

                      Vouloir
Je veux                         ik wil
Tu veux                         jij wilt
Il/elle veut                   hij/zij wil
On veut                         men wil/
                                         we willen
Nous voulons            wij willen
Vous voulez    jullie willen/u wilt
Ils/Elles veulent       zij willen

                       Pouvoir
Je peux                     ik kan/ik mag
Tu peux                     etc. 
Il/elle peut
On peut

Nous pouvons
Vous pouvez
Ils/Elles peuvent

Slide 10 - Slide

Oefenen met pouvoir (kunnen, mogen)

Slide 11 - Slide

Mag ik ...?
A
Je peux...?
B
Tu peux...?
C
On peut...?
D
Il peut...?

Slide 12 - Quiz

U kunt
A
Nous pouvons
B
Elle peut
C
Vous pouvez
D
Elles peuvent

Slide 13 - Quiz

Vul de juiste vorm in:
Nous ...
A
pouvont
B
peuvent
C
pouvez
D
pouvons

Slide 14 - Quiz

Vul de juiste vorm in:
Ils ...

Slide 15 - Open question

Hulpww en woordvolgorde
Vouloir en pouvoir zijn vaak hulpwerkwoorden. Er hoort dus vaak nog een ander werkwoord bij. 
Ik wil een ijsje kopen.                - Je veux acheter une glace. 
Mag ik deze jurk passen?    - Je peux essayer cette robe? 

Let op! In het Frans staan alle WW bij elkaar, ook in de vraagzin.

Slide 16 - Slide

Zet in de juiste volgorde:
aller -aux toilettes - peux - je - ?

Slide 17 - Open question

Zet in de juiste volgorde:
une pizza - nous - manger - voulons - .

Slide 18 - Open question

PC; noteer het voltooid deelwoord van het werkwoord vouloir

Slide 19 - Open question

Elle .... (pouvoir, pc)

Slide 20 - Open question

Ga naar verbuga Frans
http://www.verbuga.eu/v2z/#
1. Vul de volgende werkwoorden in: vouloir en faire
2.  vul bij tijden de: Pc, imparfait, futur en présent in

(Voor de toets en als extra oefening kan je ook: parler, finir, vendre,descendre, aller partir invullen om  te oefenen)

Slide 21 - Slide

Nog extra oefening nodig? Ga dan naar bovenstaande website en oefen met de ww vouloir en pouvoir in de présent en passé composé

Slide 22 - Slide