Pedagogisch handelen 1

PEDAGOGISCH HANDELEN
1. BEGRIPPEN
1 / 42
next
Slide 1: Slide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 42 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

PEDAGOGISCH HANDELEN
1. BEGRIPPEN

Slide 1 - Slide

PedagogieK en pedagogie zijn twee verschillende begrippen. Wat is pedagogIE?
A
De wetenschap, de studie van het opvoeden
B
De praktijk van het opvoeden
C
Voetverzorging
D
Spraakproblemen verhelpen.

Slide 2 - Quiz

1.1 Pedagogiek
 • Pedagogiek ≠ Pedagogie

 • Pedagoog

Slide 3 - Slide

1.2 Pedagogisch handelen
 • Pedagogisch handelen = op een bepaalde (bewuste of onbewuste) manier omgaan met kinderen om hun ontwikkeling te stimuleren.

 • opvoeden = een interactieproces tussen kind en opvoeder.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Wat zou jij als opvoeder hier doen? Wat denk jij met andere woorden dat het kind hier nodig heeft?

Slide 6 - Open question

1.2 Pedagogisch handelen
Pedagogische vraag 
 • = vraag naar een specifieke aanpak 
 • om tot optimale ontwikkeling te komen.
 • elk kind heeft een aantal individuele ontwikkelingsnoden

Pedagogisch aanbod
 • de opvoeder gaat in meer of mindere mate in op die vraag van het kind door
 • op een bepaalde manier om te gaan met het kind.


Slide 7 - Slide

1.2 Pedagogisch handelen
Belang:

 • harmonieuze verhouding tussen pedagogische vraag en pedagogisch aanbod
 • → verhoging succes opvoeding!

Slide 8 - Slide

Welke pedagogische vragen hadden of hebben jullie als kind/jongere?

Slide 9 - Open question

Welke pedagogische vragen hadden of hebben jullie broers/zussen?

Slide 10 - Open question

"Mijn ouders hebben altijd een passend pedagogisch antwoord gegeven op mijn pedagogische vraag/noden."
helemaal akkoord
Akkoord/niet akkoord
Helemaal niet akkoord
Klopt helemaal niet

Slide 11 - Poll

Enkel kinderen leren iets van volwassenen. Kinderen kunnen volwassenen niets leren
Klopt helemaal
Meestal wel, maar niet altijd
Af en toe wel, maar meestal niet.

Slide 12 - Poll

1.3 Opvoedingsrelatie
Twee ongelijke partners:
 • De volwassene biedt veiligheid, het kind ontvangt die.
 • De volwassene stelt grenzen, het kind ervaart die.
 • De volwassene stimuleert, het kind wordt gestimuleerd.

Ook wisselwerking:
 • Kind geeft warmte en genegenheid aan de volwassene.
 • Ook de volwassene kan van het kind leren (heel belangrijk volwassene daarvoor openstaat)
Slide 13 - Slide

1.3 Opvoedingsrelatie
Maar volwassene steeds meer verantwoordelijkheid!

Evolutie in de verhouding:

 • Verantwoordelijkheid en inbreng opvoeder wordt beperkter
 • Verantwoordelijkheid en inbreng kind wordt groter
Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Hoeveel zaken kan men volgens dit filmpje leren van kinderen
A
2
B
3
C
5
D
6

Slide 16 - Quiz

Welke zaken wil jij terug leren van kinderen?
Heel weinig tot geen ondersteuning/warmte
Weinig ondersteuning/warmte, wel een beetje
Voldoende warmte en ondersteuning
Veel ondersteuning/warmte
Heel veel ondersteuning/warmte
Blijven spelen

Slide 17 - Poll

In welke mate ervaar jij dat je ouders controle uitoefenen op jou?
Geen controle
Weinig controle, bijna geen
Voldoende controle
Veel controle
Heel veel controle

Slide 18 - Poll

In welke mate ervaar jij dat je ouders je ondersteunen/liefde en warmte geven?
Geen ondersteuning/warmte
Weinig ondersteuning/warmte
Voldoende ondersteuning/warmte
Veel ondersteuning/warmte
Heel veel ondersteuning/warmte

Slide 19 - Poll

1.3 Opvoedingsrelatie
1.3.1 Controle en ondersteuning


Elke ouder wil een doel bereiken, maar veel verschillen:
Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Bijlage 61: Controle en ondersteuning
 • Duid in het schema aan hoe jij jouw relatie ervaart met één van jouw opvoeders (vader, moeder, stiefvader, stiefmoeder,…).
 • Argumenteer met 1 voorbeeld wat maakt dat je dit zo ervaart. • Duid in het schema aan hoe jij jouw relatie ervaart met een andere opvoeder (vader, moeder, stiefvader, stiefmoeder,…).
 • Argumenteer met 1 voorbeeld wat maakt dat je dit zo ervaart.

Slide 22 - Slide

Een los-zand gezin is een gezin dat alles gezellig samen doet en alles van elkaar weet.
A
Klopt
B
Klopt niet

Slide 23 - Quiz

1.3 Opvoedingsrelatie
1.3.2 Samenhorigheid

1.3.2.1 Het los-zand gezin


 • Starre grenzen tussen gezinsleden
 • Problemen worden nauwelijks opgemerkt.
 • Zeer weinig samenhorigheid 
 • →Veel autonomie, weinig verbondenheid

Slide 24 - Slide

1.3 Opvoedingsrelatie
1.3.2.1 Het los-zand gezin


Gevolgen:
 • Weinig steun bij ontwikkeling naar volwassenheid/zelfstandigheid
 • Moeilijkheden later om afhankelijk te zijn of hulp/steun te vragen (= teken van zwakte)


  Slide 25 - Slide

  Een kluwengezin is een gezin dat echt alles samen doet en alles van elkaar weet.
  A
  Klopt
  B
  Klopt niet

  Slide 26 - Quiz

  1.3 Opvoedingsrelatie
  1.3.2.2 Het kluwengezin


  • Onderlinge grenzen tussen gezinsleden onduidelijk
  • Grote samenhorigheid
  • → Weinig autonomie
  • → Individuele verschillen worden genegeerd of ontkend verschillen en onafhankelijke meningen mogen er niet zijn    Slide 27 - Slide

    1.3 Opvoedingsrelatie
    1.3.2.2 Het kluwengezin


    Gevolgen:
    • Belemmering voor ontwikkeling naar volwassenheid/zelfstandigheid.
    • Vertrouwen op eigen ervaringen/visie wordt geblokkeerd.


     Slide 28 - Slide

     Hoe noemt men het punt van evenwicht waarop elk kind gezond groeit en zelfstandig kan leven?

     Slide 29 - Open question

     Waar bevindt zich jouw gezin op de lijn tussen los-zandgezin en kluwengezin?
     Los-zandgezin
     Tussen los-zandgezin en homeostase
     Homeostase (tussenin)
     Tussen homeostase en
     Kluwengezin

     Slide 30 - Poll

     Hoeveel opvoedingsmilieus zijn er volgens de cursus?
     A
     1
     B
     3
     C
     2
     D
     4

     Slide 31 - Quiz

     Wat is het eerste opvoedingsmilieu waarin we als kind terechtkomen?

     Slide 32 - Open question

     1.4 Opvoedingsmilieu
     1.4.1 Eerste opvoedingsmilieu: Het gezin


     • Van nature gericht op opvoeding
     • Voor meeste kinderen belangrijkste opvoedingsmilieu
     • Toch soms hulp nodig in opvoeding (Gezinsaanvullende tehuizen, pleeg- en onthaalgezinnen)
     • Gezin als eerste opvoedingsmilieu onder druk door maatschappelijke en culturele ontwikkelingen  (Werk wordt belangrijk, gezinnen breken…)      Slide 33 - Slide

      Bijlage 63: Waarom het jongste kind een lager I.Q. heeft

      Slide 34 - Slide

      Heeft de plaats in het gezin een impact op je persoonlijkheid volgens onderzoek?
      JA
      NEE
      Ik weet het niet

      Slide 35 - Poll

      Waarom is het I.Q. van de eerstgeborene meestal hoger dan dit van de andere kinderen?
      A
      Per kind dat er geboren wordt, neemt het I.Q. af.
      B
      Dit is gewoon toeval.
      C
      Meer aandacht en daarom meer cognitief gestimuleerd

      Slide 36 - Quiz

      Wat kan je als ouder doen om een positieve band met je kinderen te stimuleren?

      Slide 37 - Open question

      Wat is jouw positie in jullie gezin?
      Enig kind
      de jongste van meer kinderen
      middelste van meer kinderen
      oudste van meer kinderen
      andere

      Slide 38 - Poll

      Welke effecten ervaar jij hierdoor?

      Slide 39 - Open question

      Wat is het tweede opvoedingsmilieu waarin we als kind terechtkomen?

      Slide 40 - Open question

      1.4 Opvoedingsmilieu
      1.4.2 Tweede opvoedingsmilieu: Kinderopvang en school


       Kunstmatig milieu
       • Maatschappij te ingewikkeld waardoor gezin opvoeding en opleiding kind niet alleen kon waarmaken
       Dubbele taak
       • Gezin bijstaan in opvoedende taak ≠ vervangen!
       • Voorbereiden op aangepast en gelukkig maatschappelijk leven
        Slide 41 - Slide

        1.4 Opvoedingsmilieu
        1.4.2 Tweede opvoedingsmilieu: Kinderopvang en school


         Moeilijke positie
         • Gezin nadruk om emotionele ontwikkeling
         • Maatschappij nadruk op intellectuele vorming, bekwame beroepskrachten

          Slide 42 - Slide