Chemisch rekenen deel 3

Chemisch rekenen
deel 3
1 / 17
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare school

This lesson contains 17 slides, with text slides.

Items in this lesson

Chemisch rekenen
deel 3

Slide 1 - Slide

Lesdoel
  • Je kunt de hoeveelheid van een stof berekenen met behulp van de molaire massa, mol en dichtheid.

Slide 2 - Slide

Uitleg Molaire massa
-Het aantal mol zegt iets over het aantal deeltjes --> 1 mol = 6,022 x 1023 deeltjes.
-Als je dus één mol watermoleculen in je glas hebt, dan zijn dat 6,022 x 1023
watermoleculen. -->  twee mol watermoleculen in je glas zijn dus 2 x 6,022 x 10^23 = 1,2044 x 10^24 watermoleculen.

-Niet alle atomen en moleculen (deeltjes) hebben dezelfde massa dus de massa van één mol deeltjes is  afhankelijk van het soort deeltje. 
-De massa van één mol deeltjes noemen we de molaire massa (M) en deze is dus voor elke stof weer anders. De eenheid van de molaire massa is g/mol.
Slide 3 - Slide

Molaire massa (formule)

M =  Molaire massa  (  gram/mol )
m = massa                    ( gram )
n = aantal mol             ( mol ) 
M=nm

Slide 4 - Slide

Voorbeeld
-De molaire massa van water (H2O) is 18,016 g/mol. Je kunt dus ook zeggen dat 6,022 x 10^23 watermoleculen samen 18,016 gram wegen.
-De molaire massa van ijzer (Fe) is 55,85 g/mol. Je kunt dus ook zeggen dat 6,022 x 10^23 ijzeratomen samen 55,85 gram wegen. 
-Eenvoudig gezegd kun je zeggen dat het getal van de molecuulmassa in u  gelijk staat aan de molaire massa in g/mol.

-Voor het bepalen van de molaire massa van atomen en moleculen kun je dus binas tabel 99 gebruiken. Let er dus wel op dat je nu g/mol gebruikt als eenheid. Slide 5 - Slide

Blokschema chemisch rekenen

-Je kunt dus zeggen dat:massa (g) = molaire massa (g/mol) x chem. hoeveelheid (mol)
chem. hoeveelheid (mol) = massa (g) / molaire massa (g/mol)
molaire massa (g/mol) = massa (g) / chem. hoeveelheid (mol)
of in formules:
 m = M x n
 n = m / M
 M = m / n 

-Mm = molaire massa in g / mol.
NA = constante van Avogadro.

Slide 6 - Slide

Voorbeeld Molaire Massa
-Bereken de chemische hoeveelheid(N) van 10,0 g water. 
Stap 1: Bereken de molaire massa H20
Stap 2: Gebruik formule n= m/M of verhoudingstabel


Slide 7 - Slide

Uitwerking

Slide 8 - Slide

Dichtheid en molaire massa
ρ =   m  / V
volume
massa
mol
via de dichtheid
via de molaire massa

Slide 9 - Slide

Dichtheid en molaire massa
ρ =   m  / V
volume
massa
mol
via de dichtheid
via de molaire massa

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Voorbeeldopgave
Bereken het volume van 2,00 mol water.
Stap 1: bepaal de dichtheid en molaire massa van water
Stap 2: Bereken de massa
Stap 3: Bereken de volume

Slide 12 - Slide

Uitwerking

Slide 13 - Slide

Dichtheid en molaire massa
ρ =   m  / V
volume
massa
mol
via de dichtheid
via de molaire massa

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Voorbeeldopgave
Bereken het volume van 2,00 mol water.
Stap 1: bepaal de dichtheid en molaire massa van water
Stap 2: Bereken de massa
Stap 3: Bereken de volume

Slide 16 - Slide

Uitwerking

Slide 17 - Slide