5T_Tesktlijmers

Tekstlijmers
1 / 22
next
Slide 1: Slide
NederlandsSecundair onderwijs

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Tekstlijmers

Slide 1 - Slide

Structuur
--> Opbouw van een tekst.
--> Opbouw van een alinea.

Slide 2 - Slide

Lees de tekst en voorzie hem van een duidelijke structuur. 

Duid met een markeerstift de inleiding en het slot aan.
Verdeel het midden in alinea’s. Duid met behulp van schuine strepen aan waar volgens jou telkens een nieuwe alinea.

timer
4:00

Slide 3 - Slide

Welke manieren kan je gebruiken om het onderscheid tussen alinea’s typografisch weer te geven?

Slide 4 - Mind map

Slide 5 - Slide

Wat is de hoofdgedachte van een tekst/alinea?
A
De eerste zin van de tekst/alinea.
B
De kern van de tekst/alinea.
C
Jouw mening over de tekst/alinea.
D
Een samenvattende zin van de tekst/alinea.

Slide 6 - Quiz

Noteer de kerngedachte van alinea 2

Slide 7 - Open question

Slide 8 - Slide

Wat is er niet juist bij een hoofdgedachte.
A
De zin moet grammaticaal juist zijn.
B
Het mag maximaal 1 zin zijn.
C
De zin mag ook een vraagzin zijn.
D
Een hoofdletter en leesteken is nodig.

Slide 9 - Quiz

Noteer de kerngedachte van alinea 3

Slide 10 - Open question

Noteer de kerngedachte van alinea 4

Slide 11 - Open question

Welke tekstverbanden ken je nog?

Slide 12 - Mind map

Slide 13 - Slide

Welk tekstverband komt voor in "Te gekke trampolinebrug"?
A
Conclusie
B
Tijd
C
Toelichting
D
Oorzaak-gevolg

Slide 14 - Quiz

Welke signaalwoorden horen bij dit tekstverband?

Slide 15 - Mind map

Slide 16 - Slide

Welk tekstverband komt voor in "Zo geef je minder geld uit aan kleren"?
A
Opsommend
B
Voorbeeld
C
Conclusie
D
Chronologie

Slide 17 - Quiz

Welke signaalwoorden horen bij dit tekstverband?

Slide 18 - Mind map

Slide 19 - Slide

Welk tekstverband komt voor in "Heerlijk recept uit de oude doos"?
A
Omschrijving
B
Voorbeeld
C
Opsomming
D
Chronologie

Slide 20 - Quiz

Welke signaalwoorden horen bij dit tekstverband?

Slide 21 - Mind map

Werk zelfstandig verder
  • Bookwidget: signaalwoorden (Let op: beperkte tijd!)
  • Cursus: oefening 2 - tekstverbanden
  • basis en/of uitbreiding: oefening 3-5, oefening 6-7


  • Start met je taaltaak in de cursus.

Slide 22 - Slide