Geeft voorlichting, advies en instructie

Voorlichting, Advies en Instructie
1 / 26
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Voorlichting, Advies en Instructie

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

aansluiten bij zorgvrager(-s)
Criteria: De voorlichting / instructie moet aansluiten bij de (zorg-) vraag, behoefte en mogelijkheden van de zorgvrager(-s)
 De gebruikte hulpmiddelen, communicatiemiddelen en 
-methodieken passen  bij onderwerp. ( en zorgvragers)
Verantwoorden van keuzes; visie en ervaring

Slide 3 - Slide

wat is het doel van VAI?

Slide 4 - Mind map

Preventie en GVO
GVO: gezondheidsvoorlichting en opvoeding

Slide 5 - Slide

Wat versta jij onder gezondheid?

Slide 6 - Mind map

Gezondheid 1948 WHO
Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden, niet alleen de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.

Slide 7 - Slide

Gezondheid ( Huber 2012)
is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Slide 8 - Slide

Lichamelijke en psychische gezondheid en sociaal welbevinden
lichamelijk: balans tussen willen en kunnen
psychisch: je goed voelen ( gedrag en beleving) 
sociaal welbevinden; plaats in de samenleving en sociaal economische omstandigheden ( regels en wetten)

Slide 9 - Slide

wat is het verschil tussen voorlichting en advies geven?

Slide 10 - Open question

Slide 11 - Video

welke adviezen werden gegeven ?

Slide 12 - Mind map

wat is instructie?

Slide 13 - Mind map

Slide 14 - Video

verschillende soorten preventie
1. primaire preventie
2. secundaire preventie
3. tertiaire preventie

Slide 15 - Slide

verschillende niveaus

1.  microniveau
2. mesoniveau
   3. macroniveau

Slide 16 - Slide

wat kunnen redenen zijn om gedrag niet te veranderen?

Slide 17 - Mind map

Slide 18 - Slide

motieven voor gedragsverandering
weegschaal ( argumenten voor-tegen)
wat vinden anderen van hun gedrag
sociale afwegingen
haalbaarheid

Slide 19 - Slide

ASE model
attitude
sociale omgeving
eigen effectiviteit

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Proces van voorlichting, advies en instructie
Brenger (deskundig, houding, gedrag etc)
de Boodschap (DOEL? GEVOLGEN?)
Ontvanger 
Beïnvloeding van denken, houding en gedrag

Slide 23 - Slide

wat heeft invloed op het gezondheidsgedrag van zorgvragers?

Slide 24 - Mind map

gezondheidsgedrag van de zorgvrager
waarom gedragen mensen zich op een bepaalde manier?

waarom vinden mensen iets goed of slecht?

Slide 25 - Slide

tekort aan ;
kennis
vaardigheden
motivatie
faciliteiten

Slide 26 - Slide