1TL - bij Hfd. 3 - uitleg het bezittelijk voornaamwoord - 1

bezittelijk vnw.
het bezittelijk voornaamwoord
 in het Frans
1 / 41
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

This lesson contains 41 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

bezittelijk vnw.
het bezittelijk voornaamwoord
 in het Frans

Slide 1 - Slide

Wat is het bezittelijk voornaamwoord?
Het bezittelijk voornaamwoord geeft aan van wie iets is.
Het gaat dus over een 'bezit'.Slide 2 - Slide

In het Nederlands:
mijn fiets
jouw fiets
zijn / haar fiets

onze fiets
uw / jullie fiets
hun fiets

Slide 3 - Slide

Wat is het bezittelijk voornaamwoord in deze zin:
Mijn kat speelt in de sneeuw.

Slide 4 - Open question

En in het Frans dan?
Mon chat joue dans la neige.

Slide 5 - Open question

In het Frans:
                             mannelijk              vrouwelijk            meervoud
mijn           =        mon                            ma                             mes
jouw          =        ton                               ta                                tes
zijn/haar  =        son                              sa                                ses
ons/onze =        notre                          notre                          nos
jullie/uw   =        votre                           votre                           vos
hun             =        leur                             leur                             leurs

Slide 6 - Slide

mijn vader =
A
mon père
B
ma père
C
mes père

Slide 7 - Quiz

mijn moeder =
A
mon mère
B
ma mère
C
mes mère

Slide 8 - Quiz

mijn ouders =
A
mon parents
B
ma parents
C
mes parents

Slide 9 - Quiz

jouw vriend =
A
ton copain
B
ta copain
C
tes copain

Slide 10 - Quiz

jouw vriendin =
A
ton copine
B
ta copine
C
tes copine

Slide 11 - Quiz

jouw vrienden
A
ton copains
B
ta copains
C
tes copains

Slide 12 - Quiz

zijn vader =
A
son père
B
sa père
C
ses père

Slide 13 - Quiz

zijn moeder =
A
son mère
B
sa mère
C
ses mère

Slide 14 - Quiz

haar vader =
A
son père
B
sa père
C
ses père

Slide 15 - Quiz

haar moeder =
A
son mère
B
sa mère
C
ses mère

Slide 16 - Quiz

ons huis =
A
notre maison
B
nos maison

Slide 17 - Quiz

onze fietsen
A
notre vélos
B
nos vélos

Slide 18 - Quiz

julllie huis =
A
votre maison
B
vos maison

Slide 19 - Quiz

jullie mobieltjes -
A
votre portables
B
vos portables

Slide 20 - Quiz

hun hond
A
leur chien
B
leurs chien

Slide 21 - Quiz

hun honden
A
leur chiens
B
leurs chiens

Slide 22 - Quiz

Welke vorm moet je kiezen?
1. Zoek uit welk bezittelijk voornaamwoord je moet weten (mijn, jouw, zijn, haar)
2. Kijk wat de Franse vertaling is  > welk rijtje?
3. Is het woord achter  het bezittelijk voornaamwoord mannelijk, vrouwelijk of meervoud?
4. Pas het juiste bezittelijke voornaamwoord toe

Slide 23 - Slide

In het Frans:
                          
                          mannelijk              vrouwelijk            meervoud
mijn           =        mon                            ma                             mes
jouw          =        ton                               ta                                tes
zijn/haar  =        son                              sa                                ses

Slide 24 - Slide

Klinkerbotsing en stomme h
Is er sprake van klinkerbotsing of een stomme h bij zelfstandige nw die vrl. ev. zijn?
Dan gebruiken we de mannelijke vorm ( mon, ton, son )

Mijn vriendin is aardig - Ma amie (v) est sympa
Klinkerbotsing!  Dus -> Mon amie est sympa

Slide 25 - Slide

son - sa - ses
ton - ta - tes
mon - ma - mes
     mijn
      zijn
     haar
     jouw

Slide 26 - Drag question

leur - leur - leurs
votre - votre - vos
notre - notre - nos
     jullie
   onze
     hun
     uw

Slide 27 - Drag question

zijn / haar
jouw
mijn
  mon
  ma 
   mes
   ses
   sa
   son
  ton
   ta
  tes

Slide 28 - Drag question

 hun
jullie / uw
onze
  notre
   nos
   leurs
   leur
  votre
  vos

Slide 29 - Drag question

Mijn huis is heel mooi. =
....... maison (v) est très belle.
A
ton
B
ma
C
mes
D
ses

Slide 30 - Quiz

Rosa, hier zie je mijn nichtje. =
Rosa, ici tu vois ...... cousine (v).
A
mon
B
ma
C
mes
D
ta

Slide 31 - Quiz

Hier is jouw huis. =
Voilà ..... maison (v).
A
ton
B
tes
C
ta

Slide 32 - Quiz

Haar vader werkt als leraar. =
..... père (m) travaille comme prof.
A
Son
B
Sa
C
S'
D
Ses

Slide 33 - Quiz

Het is zijn tante. =
C'est .... tante (v).
A
son
B
sa
C
ses
D
ta

Slide 34 - Quiz

Jouw broer is aardig. =
...... frère (m) est sympa.
A
mon
B
sa
C
ta
D
ton

Slide 35 - Quiz

Zijn koffer is op het vliegveld. =
..... valise (v) est à l'aéroport
A
son
B
sa
C
ton
D
ma

Slide 36 - Quiz

Zijn telefoon is van Apple. =
.... portable (m) est d'Apple.
A
mon
B
ta
C
son
D
sa

Slide 37 - Quiz

C'est ton chien?
Oui, c'est .... chien (m)
A
mes
B
mon
C
ta
D
sa

Slide 38 - Quiz

Jouw heldin is Wonderwoman. =
..... héroïne est Wonderwoman.
A
mon
B
ton
C
ta
D
sa

Slide 39 - Quiz

Mijn vriend is aardig. =
.... ami est sympa.
A
mon
B
sa
C
ma
D
mes

Slide 40 - Quiz

Mijn vriendin is aardig.
.... amie est sympa.
A
mon
B
sa
C
ma
D
ton

Slide 41 - Quiz