8.4 Volledige en onvolledige verbranding

1 / 19
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 19 slides, with text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Doel van deze les
Je kunt uitleggen welke factoren het risico op onvolledige verbranding vergroten.
Je kunt beschrijven welke reactieproducten bij een onvolledige verbranding ontstaan.
 Je kunt de negatieve gevolgen van onvolledige verbranding beschrijven.

Slide 2 - Slide

Even vooraf

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Koolwaterstof
CH4 is aardgas, je ziet aan de formule dat het een koolwaterstof is. 

Er zitten koolstof en waterstofatomen in het molecuul. 

Slide 5 - Slide

Aardgas
Aardgas komt in Nederland vooral uit Groningen. 

Aardgas bestaat 80% uit methaan (CH4) en 20% uit stikstof (N). 

Slide 6 - Slide

Veiligheid
Als gas ontsnapt is het erg gevaarlijk, je kunt een explosie of brand krijgen. 

Aardgas zelf is geurloos, je kunt het niet ruiken. Daarom wordt er een geur aan toegevoegd anders zou je een gaslek niet kunnen ruiken.

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Vlammen
Pauzevlam: onvolledige verbranding. 

Blauwe ruisende vlam: volledige verbranding

Slide 9 - Slide

Volledige verbranding

Slide 10 - Slide

Volledige verbranding
Er wordt CO2 en H2O gevormd.

Niet schadelijk voor de gezondheid.

Slide 11 - Slide

Onvolledige verbranding methaan

Slide 12 - Slide

Onvolledige verbranding
Er wordt CO en H2O gevormd. Wel schadelijk voor de gezondheid! Koolstofmono-oxide is een giftig gas!

Slide 13 - Slide

CO-vergiftiging
Koolmonoxide is onzichtbaar. 
Zo herken je koolmonoxide vergiftiging:
Lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, misselijkheid, sufheid, duizeligheid, vermoeidheid, bewusteloosheid, een versnelde hartslag en braken. 

De klachten worden minder als je naar buiten gaat. Iedereen in de ruimte krijgen dezelfde klachten. Ramen beslaan ook door het vrijgekomen vocht.


Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Gasvlammen gaan oranje of gelig branden in plaats van blauw. Ze branden ook hoger dan normaal en flakkeren meer.

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Link

Slide 18 - Video

Aan de slag
LEES de tekst van 8.4 en MAAK de opdrachten

Slide 19 - Slide