Rock your Reading Exam Tips, Tricks and Tools

Leesvaardigheid 4VA
I speak Cito
I am a reading rockstar. 


1 / 44
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4,5

This lesson contains 44 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Leesvaardigheid 4VA
I speak Cito
I am a reading rockstar. 


Slide 1 - Slide

Reading is a skill
This means:
 You can train and improve, just like any other skill or sport 
However, you do need to know what it is you should train and improve. Therefore, this LessonUp will provide you with general information on how to become a successful (CITO) reader.  Once you know what you should be training, your efforts will become more effective. 

Slide 2 - Slide

TABLE OF CONTENT
 • Activate your prior knowledge 
 • Information about how to improve your reading skills 
 • Information on how to tackle a CITO reading exam 
 • Test your knowledge 

Goals of this LessonUp 
After working through this lesson up you should:
- know what makes a successful reader
- have determined what you can do to improve your reading skills 
- have knowledge of how CITO reading exams work
- know the different strategies for different types of questions 

Slide 3 - Slide

To become good at reading .......
 • READ! 
 • A LOT
 • And More 
 • Anything, books, articles, subtitles of Netflix, news, gossips, 
 • Everything 
 • And more 

Slide 4 - Slide

You will be a successful reader if you master the following reading ingredients.
(Westhoff, 2012)
Explanation of this slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

General steps per text (and question) 
 1. Vocabulary: which words do you know about the topic
 2. Topic: what do you know about the topic? ( nothing->? Youtube!)
 3. Strategy :
 • What kind of text is it? 
 • What kind if question are you dealing with? 
 • How do you tackle this kind of question?
 •  What will your answer look like? 

Slide 7 - Slide

What do you need to improve?
A
I need to expand my vocabulary
B
I need to expand my general knowledge of the world/ exam topics
C
I need the improve my knowledge on how texts are structures
D
I need to improve my knowledge on how to tackle different kinds of questions

Slide 8 - Quiz

Which reading strategies do you know and use?

Slide 9 - Open question

TABLE OF CONTENT
 • Activate your prior knowledge
 • Information about how to improve your reading skills 
 • Information on how to tackle a CITO reading exam 
 • Test your knowledge 

Goals of this LessonUp 
After working through this lesson up you should:
- know what makes a successful reader
- have determined what you can do to improve your reading skills 
- have knowledge of how CITO reading exams work
- know the different strategies for different types of questions 

Slide 10 - Slide

How to tackle a CITO reading exam
 • What the video clip on the next slide. 
 • Take notes while watching.
 • Take a picture of your note and hand this in in: Google Classroom- Reading Skills Information.
 • Use your notes while practising the reading exam in the next lessons.

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

TABLE OF CONTENT
 • Activate your prior knowledge
 • Information about how to improve your reading skills 
 • Information on how to tackle a CITO reading exam - in more detail.......
 • Test your knowledge 

Goals of this LessonUp 
After working through this lesson up you should:
- know what makes a successful reader
- have determined what you can do to improve your reading skills 
- have knowledge of how CITO reading exams work
- know the different strategies for different types of questions 

Slide 13 - Slide

How to tackle a CITO reading exam
 • What the video clip on the next slide. 
 • Take notes while watching.
 • Take a picture of your note and hand this in in: Google Classroom- Reading Skills Information.
 • Use your notes while practising the reading exam in the next lessons.

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

STAPPENPLAN BEWERINGSVRAGEN.
Herken eerst deze vraag: de antwoorden hebben nummers ,.....
 1. 1. Lees eerst de antwoorden en streep je zoekterm aan (een woord per bewering):                                                                                 Namen ( eigennamen, bedrijven, merken)
 2. Plaatsen ( landen, steden ...)
 3.  Hoeveelheden ( de meerderheid, een kleine groep) tijdsaanduidingen (vandaag de dag, in het begin) -
 4.  "Internationale" woorden ( discriminatie, autoriteit, informatica)
 5. Heb je geen van de bovenstaande drie punten, dan zoek je op het woord dat JIJ herkent.
 6. 2. Let op: bij signaalwoorden staan antwoorden!
 7. 3. Kom je er echt niet meer uit ? Slim gokken:
 8. - Staan er woorden in de bewering die antwoorden fout maken?
 9.  - Past het in de grote lijn?

Slide 25 - Slide

TABLE OF CONTENT
 • Activate your prior knowledge 
 • Information about how to improve your reading skills 
 • Information on how to tackle a CITO reading exam 
 • Test your knowledge 

Goals of this LessonUp 
After working through this lesson up you should:
- know what makes a successful reader
- have determined what you can do to improve your reading skills 
- have knowledge of how CITO reading exams work
- know the different strategies for different types of questions 

Slide 26 - Slide

Wat wil het Cito?
A
Men wil dat je voorbeelden herkent
B
Men wil dat je voorbeelden geeft
C
Men wil dat je kan scannen
D
Men wil dat je signaalwoorden gebruikt

Slide 27 - Quiz

Welke soorten vragen zijn er?

Slide 28 - Open question

Een aanvangsvraag kan gesloten zijn. Waar gaat de vraag dat zeer waarschijnlijk over?

Slide 29 - Open question

Een aanvangsvraag kan open zijn. Wat is er dan aan de hand?

Slide 30 - Open question

Welke van deze vragen is een voorbeeld van een grote lijn vraag?
A
Welke spreker is het hier mee eens?
B
Wat is de functie van dit woord uit alinea 2?
C
Wat is de functie van alinea 2?
D
Waar in de tekst vinden we...?

Slide 31 - Quiz

Hoe herken je wat een expert vindt?

Slide 32 - Open question

Aan welke vijf items herken je een voorbeeld?

Slide 33 - Open question

Waarom kun je hieraan een voorbeeld herkennen?

Slide 34 - Open question

Uit welke vier elementen bestaat een achtergrond artikel?

Slide 35 - Open question

Bij welk onderdeel hoort de volgende vraag:
Met welk woord begint de zin?
A
Intro
B
Argumenten
C
Expert
D
Voorbeeld

Slide 36 - Quiz

Bij welk onderdeel hoort de volgende vraag:
Wat is de kern van alinea 1?
A
Intro
B
Argumenten
C
Expert
D
Voorbeeld

Slide 37 - Quiz

Bij welk onderdeel hoort de volgende vraag:
Wie is voor en wie is tegen?
A
Intro
B
Argumenten
C
Expert
D
Voorbeeld

Slide 38 - Quiz

Wat is een ABCD tekst en hoe verschilt deze van een Scantekst?

Slide 39 - Open question

Geef kort het stappenplan van een ABCD tekst.

Slide 40 - Open question

TABLE OF CONTENT
 • Activate your prior knowledge 
 • Information about how to improve your reading skills 
 • Information on how to tackle a CITO reading exam 
 • Test your knowledge 

Goals of this LessonUp 
After working through this lesson up you should:
- know what makes a successful reader
- have determined what you can do to improve your reading skills 
- have knowledge of how CITO reading exams work
- know the different strategies for different types of questions 

Slide 41 - Slide

What did you learn this lesson?
Which goals are still goals?

Slide 42 - Open question

This week 
HAVO exam2013 
Practise the use of steps and strategies. 

Slide 43 - Slide

Teaser for the next lesson ...........
What do you know about swearing?

Slide 44 - Mind map