7.1 Constante snelheid

7.1 Constante snelheid
1 / 20
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo b, k, gLeerjaar 4

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

7.1 Constante snelheid

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Slide 3 - Video

Schrijf 3 voorbeelden op van voorwerpen / machines die met een constante snelheid bewegen

Slide 4 - Open question

0

Slide 5 - Video

Felix Baumgartner
Je zag net een filmpje van Felix Baumgartner die in 2012 een recordpoging deed om de geluidsbarriere te doorbreken. Deze poging was succesvol. 

Hij sprong hierbij van 39,045 km naar beneden.
 In de vrije val die 4 minuten en 19 seconden duurde, behaalde hij als gevolg van de ijle lucht een recordsnelheid van 1375 km/h.


Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Eenheid van snelheid
De standaardeenheid van snelheid (BINAS) =
 meter per seconde (m/s). 

In het dagelijks leven gebruik je de eenheid km/h.

Hoe kan je deze makkelijk omrekenen?


Slide 8 - Slide

Km/h naar m/s
1375 km/h, hoeveel meter legt Felix dan af per seconde?


Daar is een hele simpele
regel voor:
1375 km/h : 3,6 = 381,94 m/s

Slide 9 - Slide

Km/h naar m/s
1375 km/h, hoeveel meter legt Felix dan af per seconde?


Slide 10 - Slide

We hebben zojuist geleerd hoe je kan omrekenen. 1375 km/h, hoeveel meter legt Felix dan af per seconde?

Slide 11 - Open question

Snel
381,94 meter per seconde. 


Dus dat is sneller dan de geluidssnelheid want die is
 

je doorbreekt dan de geluidsbarriere
343 m/s in lucht
1375 : 3,6 = 381,94 m/s

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Link

Slide 14 - Video

Eenparige (constante) beweging
1
2

Slide 15 - Slide

Snelheid berekenen
De formule voor het berekenen van snelheid is: 

snelheid = afstand ÷ tijd

Symbool snelheid = v        Eenheid = m/s
Symbool afstand = s      Eenheid = m
Symbool tijd = t               Eenheid = s
Zoek deze op in de Binas

Slide 16 - Slide

Opgave
De afstand van je huis tot de camping is 240 km.
De snelheid van de auto met caravan is 80 km/h.
Bereken hoe lang de reis duurt van huis naar camping

Slide 17 - Slide

De afstand van je huis tot de camping is 240 km.
De snelheid van de auto met caravan is 80 km/h.
Bereken hoe lang de reis duurt van huis naar camping
1. Gegeven
2. Gevraagd
3. Formule
4. Berekening
5. Antwoord + eenheid

Slide 18 - Slide

afstand huis tot camping = 240 km.
De snelheid van de auto = 80 km/h.
Hoe lang duurt de reis?

Slide 19 - Open question

De afstand van je huis tot de camping is 240 km.
De snelheid van de auto met caravan is 80 km/h.
Bereken hoe lang de reis duurt van huis naar camping
1. Gegeven
Afstand  = 240 km
Snelheid  = 80 km/h
2. Gevraagd
Tijd
3. Formule
Snelheid = afstand : tijd
tijd = afstand : snelheid
4. Berekening
tijd = 240 : 80
5. Antwoord + eenheid
tijd = 3 uur = 3 h

Slide 20 - Slide