Instructie 3.1 De mens en het milieu

1 / 22
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 4

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Je bedenkt drie manieren waarop de mens afhankelijk is van het milieu.
1 Het milieu levert voedsel.
2 Het milieu levert water.
3 Het milieu levert zuurstof.
Bij welke van deze manieren speelt fotosynthese een directe rol?
A
1 en 2
B
1 en 3
C
2 en 3
D
1, 2 en 3

Slide 11 - Quiz

Debby zegt dat de mens voor grondstoffen afhankelijk is van het milieu.
Jack zegt dat het milieu belangrijk is als plaats voor recreatie
A
alleen Debby heeft gelijk
B
Debby en Jack hebben geen gelijk
C
alleen Jack heeft gelijk
D
Debby en Jack hebben beiden gelijk

Slide 12 - Quiz

Door milieuproblemen neemt de biodiversiteit toe.

A
juist
B
onjuist

Slide 13 - Quiz

In de afgelopen honderd jaar is de biodiversiteit in Nederland toegenomen.
A
juist
B
onjuist

Slide 14 - Quiz

Welk systeem heeft volgens jou de grootste biodiversiteit?
A
Veen met 2 soorten planten, 5 soorten insecten, 3 soorten vissen en 1 soort amfibie
B
Bos met 7 soorten bomen en struiken en 8 soorten vogels
C
Een meer met 20 soorten vissen
D
Een grasland met 3 soorten zoogdieren, 100 soorten planten en 20 soorten insecten

Slide 15 - Quiz

Te veel stoffen uit het milieu halen noemen we...
A
Aantasting
B
Uitputting
C
Vervuiling

Slide 16 - Quiz

Wat is een ander woord voor milieu
A
organismen
B
vervuiling
C
leefomgeving

Slide 17 - Quiz

Wat zijn oorzaken van de milieuproblemen?
(meerdere mogelijk)
A
bevolkingsgroei
B
toename van vervuiling
C
het kappen van bossen
D
andere manier van leven

Slide 18 - Quiz

Als je produceert, zonder schade voor mens en milieu, noem je dat
A
maatschappelijke kosten
B
duurzaam produceren
C
recycling
D
milieuschade

Slide 19 - Quiz

olievoorraden raken wereldwijd op
A
milieuvervuiling
B
milieu-uitputting
C
milieu-aantasting

Slide 20 - Quiz

toename scooters in Amsterdam
A
milieuvervuiling
B
milieu-uitputting
C
milieu-aantasting

Slide 21 - Quiz

De foto laat..........zien
A
milieu-aantasting
B
milieuvervuiling
C
milieu-uitputting

Slide 22 - Quiz