LE 5 cohort 2021 BOL somatiek week 3 dementie

Dementie
Le 3 cohort 2021 BOL 
somatiek
Week 3
1 / 20
next
Slide 1: Slide
AnatomieMBOStudiejaar 2

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Dementie
Le 3 cohort 2021 BOL 
somatiek
Week 3

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Probeer binnen één minuut de volgende zestien woorden te onthouden. Na deze minuut mogen jullie de woorden voor jezelf opschrijven. Hoeveel woorden heb jij goed?


De woorden:
Banaan, dromedaris, basgitaar, aannemer, bizon, drumstel, appel, docent,citroen, viool, concierge, cavia, cello, druif, bakker, aap.

Energizer- geheugen

timer
1:00

Slide 2 - Slide

Wijs de studenten op het hoofdstuk Methodiek 2.8- Mijn studenten hebben dit ook gemaakt qua opdrachten. Dus hebben de voorkennis al.
Welke woorden weet jij nog?

Slide 3 - Open question

This item has no instructions

DEMENTIE

Slide 4 - Mind map

This item has no instructions

Verloop van dementie
Dementie is een combinatie van symptomen
Hersencellen krimpen of verbindingen raken beschadigd.
Snelheid is afhankelijk van soort hersenziekte (er zijn meer dan 50 soorten)

Stadia:
1. Beginnende dementie
2. Matig ernstige dementie
3. Ernstige dementie, persoon is volledig afhankelijk
4. Ernstige dementie, persoon kan niet meer lopen, spreekt nauwelijks en ligt in foetushouding.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Video

This item has no instructions

Wat is de meest voorkomende vorm van dementie?
A
Fronto-temporaal
B
Lewy-Body
C
Alzheimer
D
Vasculair

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Slide 8 - Video

This item has no instructions

Signalen van dementie in het filmpje

Slide 9 - Mind map

This item has no instructions

Ziekteverloop en symptomen
1. Bedreigde ik -beginnende dementie
Beginnend- vergeetachtig voor omgeving nog niet altijd zichtbaar 
2. De verdwaalde ik - matige ernstige dementie
Matig- meer complexere taken, overzicht houden bijv financiën, 'verdwaaldgevoel' 
3. De verborgen ik - ernstige dementie
Ernstig- orientatieproblemen, herkent
bijv mensen niet meer, tijdsbesef 
4. De verzonken ik - ernstige dementie
Taalproblemen en volledige afhankelijkheid 
Tekst

Slide 10 - Slide

 Bedreigde ik = beginnende dementie
Verdwaalde ik = matig ernstige dementie
Verborgen ik = ernstige dementie (volledig afhankelijk)
Verzonken ik = (cliënt kan niet meer lopen, spreekt nauwelijks, ligt vaak in foetushouding als pasgeboren baby)

Zie thema 4.13 PBSD

stadium 1 
stadium 2
stadium 3
stadium 4
Beginnende dementie

bedreigde ik
Matig ernstige dementie

verdwaalde ik
Ernstige dementie: deels afhankelijk

verborgen ik
Ernstige dementie: helemaal afhankelijk

verzonken ik

Slide 11 - Drag question

Bespreek:
- Per stadium wat de zorgvrager nog wel kan en wat niet.
- Welke begeleiding heeft de zorgvrager per stadium nodig?

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Vormen van dementie
  • Alzheimer
  • Vasculaire dementie 
  • Frontaalkwab dementie
  • Korzakov
  • Lewy-BodySlide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Slide

Geheugenstoornissen
- Nieuwe informatie niet meer opnemen.
- Opgeslagen informatie moeilijk ophalen

Cognitieve stoornissen
- Afasie/ Taalstoornis
- Apraxie/ Verminderd vermogen van het uitvoeren van motorische handelingen
- Agnosie/ onvermogen om objecten te herkennen

Diagnose

Reden om naar de huisarts te stappen:
- Geheugenproblemen of verandering van gedrag of karakter
 
Algemeen onderzoek:
MRI-scan en PET-scan: 
Door de afwijkingen die te zien zijn kunnen verschillende vormen van dementie worden onderscheiden. 

Bloedonderzoek:
Neurolopsychologisch onderzoek:

Slide 16 - Slide

Executieve functies:
Plannen
Organisatie
Cognitieve flexibiliteit
Doelgericht gedrag
Timemanagement

Voorbeelden als deze functies niet meer lukken:
- Geen activiteiten meer kunnen organiseren
- Impulsief gedrag
- Niet meer flexibel kunnen omgaan met veranderingen 
- Obsessief gedrag (zoals steeds tellen, zingen, tikken of hetzelfde gedrag vertonen)
- Moeite hebben met passend reageren in sociale interacties
- Problemen met emotie regulatie
Opdracht dementie

Bij deze opdracht gaat het om inzicht te krijgen in verschillende vormen van dementie. Je gaat groepen een keuze maken uit één van onderstaande ziektebeelden van dementie. Deze ga je uitwerken en presenteren aan de rest van de klas. Je maakt een keuze uit één van onderstaande vormen van dementie:
Ziekte van Alzheimer
Vasculaire dementie
Fronto-temporale dementie
Lewy-body dementie
Korsakov


                     WAT GA JE PRESENTEREN?

-Iedereen uit het groepje vertelt iets
-Hoe is deze ziekte ontstaan?
-Hoe verloopt deze ziekte?
-Hoe herken je deze ziekte? 
Minimaal 2 cognitieve verschijnselen en 2 niet cognitieve verschijnselen.
-Hoe ondersteun je personen met deze ziekte?
-Nog andere bijzonderheden? 
timer
30:00

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Niet cognitieve symptomen:
Stemmingsstoornis
initiatief verlies
angst
achterdocht
decorumverlies
persevereren
confabuleren
persoonlijkheidsverandering
cognitieve symptomen:
Afasie (sensorische/motorische)
Apraxie
Agnosie
Executieve stoornissen: problemen met plannen, organiseren, uitvoeren complexe handelingen

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

En dan....?
Symptomatische behandeling

Kalmerende medicatie
Antidepressiva
Slaapmedicatie
Afremmen ziekteproces
Rivastigmine (Exelon) of Galantamine (Reminyl): remt afbraak acetylcholine (= nodig voor goed werkend geheugen)
Memantine (Ebixa): vermindert teveel aan glutamaat  tegen onrust en agressieSlide 19 - Slide

This item has no instructions

Welke woorden weet jij nog?

Slide 20 - Open question

This item has no instructions