1. De Maatschappij

1 / 19
next
Slide 1: Video
MaatschappijleerMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Slide 1 - Video

Wat is de maatschappij?

Slide 2 - Mind map

Laatste hoofdstuk maatschappijleer
2 cijfers
1 toets voor leerjaar 4 (PTA toets)
1 dossier 

Slide 3 - Slide

Leerdoelen deze les:

Je kunt het kernbegrip waarden uitleggen 
Je kunt het kernbegrip normen uitleggen 
Je kunt het kernbegrip belangen uitleggen
  

Slide 4 - Slide

De maatschappij dat ben jij
Maatschappij = dat mensen met elkaar samenleven
Welke omgangsvormen horen daarbij?
Regels en wetten vanuit de overheid

Fatsoensnormen

Fatsoen = ongeschreven regel

Slide 5 - Slide

Op de volgende dia zie je een blad met allemaal begrippen

Kies uit deze dia de 5 woorden die jij het allerbelangrijkste vindt in het leven , omcirkel deze en discussieer met je buur waarom je dat zo vindt.  
Overleg dit met je buur

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Welke 5 begrippen vind jij het meest belangrijk?

Slide 8 - Mind map

Deze begrippen noem je waarden
*Uitgangspunten van wat jij belangrijk vindt in het leven.   
-- Oprechtheid
--  Respect
-- Plezier
--  Vrijheid
--Persoonlijke groei

Slide 9 - Slide

Normen
Regels hoe jij en anderen zich moeten gedragen 
Kun je onderverdelen in:
-->  Geschreven regels ( in de grondwet, bijvoorbeeld iedereen mag geloven wat hij of zij wilt) 
--> Fatsoensnormen/ongeschreven ( bv. geen scheten of boeren laten in elkaars gezelschap) 
Hoe ouder je wordt, hoe meer je je waarden en normen zelf gaat bepalen.  

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Benoem 3 (fatsoensnormen) die bij jou thuis gelden

Slide 12 - Open question

Belangen
Belangen: iets wat voor jou belangrijk is. 
Iets wat voor jou belangrijk is, hoeft dat niet voor een ander te zijn. (belangentegenstelling)
Bijvoorbeeld: jij wilt later een nieuwe Audi,
jouw klasgenoot kan dit milieuvervuiling
vinden.  

Slide 13 - Slide

Herhalen:
Je kunt het kernbegrip waarden uitleggen  
Je kunt het kernbegrip normen uitleggen  
Je kunt het kernbegrip belangen uitleggen
  

Slide 14 - Slide

Nu:
Opdracht:
Kies 1  van de 5 waarden die voor jouw het allerbelangrijkste is. 
Maak hier een "opstel" over. 
Dit opstel moet uit minstens 200 woorden bestaan.
Dit stop je in je dossier.

Slide 15 - Slide

Uitwisselen in groepjes
Groepjes van 4
Voorwerpen laten zien
Raden welke waarde

Uitleggen waarom welke waarde

Slide 16 - Slide

Opdracht
Neem een voorwerp mee de volgende les wat je waarde laat zien

Slide 17 - Slide

Maken gedachtenwolk
Maak een creatieve gedachtenwolk 
Zet in het midden je voorwerp
Teken/vertel wat je voorwerp is
Welke waarde het is
Waarom dit voor jou belangrijk is

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide