SHV Link 050

Training schuldhulpverlening
link050

Groningse Kredietbank,

onderdeel Gemeente Groningen


1 / 42
next
Slide 1: Slide
BurgerschapBeroepsopleiding

This lesson contains 42 slides, with text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Training schuldhulpverlening
link050

Groningse Kredietbank,

onderdeel Gemeente Groningen


Slide 1 - Slide

Team preventie GKB
Kundien van Loo, Ahmed Allaui, Jorien Mulder en Bianca Brink


Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Groningse Kredietbank (GKB)
Intake/inloopspreekuur 

Budgetbeheer
Schuldbemiddeling
Beschermingsbewind
Lening
Eurocoach


Slide 4 - Slide

Hoeveel huishoudens in Nederland hebben risicovolle schulden?

A. 1 op de 4 huishoudens
B. 1 op de 5 huishoudens
C. 1 op de 8 huishoudens
D. 1 op de 10 huishoudens

Slide 5 - Slide

Armoede en schulden in Nederland
 • 1 op de 5 huishoudens heeft risicovolle schulden 
 • Een arm huishouden heeft gemiddeld een tekort van meer dan € 200 per maand
 • Rond de 225.000 huishoudens moeten langer dan 4 jaar rondkomen van een laag   inkomen
 • Ongeveer 850.000 mensen hebben te weinig geld om in de basisbehoeften te voorzien
 • Ongeveer 378.000 kinderen groeien op in een huishouden met een laag inkomen
 • Huishoudens met een laag inkomen en opgroeiende kinderen komen vaak structureel   geld tekort
(antwoord B)Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

WIJ & GKB
 • Financieel spreekuur
 • Consulent GKB in WIJ
 • Doorverwijzen
 • Afspraak maken of inloopspreekuur

Slide 8 - Slide

Belangrijke stukken voor GKB intake
 • Geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart)
 • Gegevens van vaste lasten (huur,   energie, water, verzekeringen)
 • Gegevens van inkomsten (loon,   uitkering, toeslagen)
 • Schuldbewijzen

Handig om mee te nemen:
 • Inloggegevens voor DigiD
 • Bankpas + reader

Slide 9 - Slide

Intakegesprek GKB

Slide 10 - Slide

Afdeling intake
 • inloopspreekuur op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur (buiten Corona)
 • afspraak GKB consulent in WIJ-teams ook mogelijk
 • advies, bemiddeling en hulp bij geldproblemen
 • doorverwijzen naar andere instanties
 • aanvragen budgetbeheer, schuldregeling, beschermingsbewind en eurocoach
 • hulp bij de aanvraag van een lening van de GKB

Slide 11 - Slide

Budgetbeheer

Slide 12 - Slide

Budgetbeheer
 • inkomen naar kredietbank
 • betaling van alle vaste lasten
 • (vaak) wekelijks uitbetaling van het leefgeld
 • gebruik bankrekening of bankpas kredietbank
 • vaak in combinatie met schuldenregeling
 • bevorderen uitstroom, klant zelf weer verantwoordelijk maken voor de betaling van vaste lasten

Slide 13 - Slide

Schuldregeling

Slide 14 - Slide

Schuldregeling
Minnelijke schuldregeling (regeling bij de GKB)
 • regeling waarbij alle schuldeisers vrijwillig meewerken
 • zonder tussenkomst rechter
 • looptijd 36 maanden
 • Saneringskrediet & schuldbemiddeling

Wettelijke schuldregeling (WSNP via de rechtbank)
 • minnelijke schuldregeling niet gelukt
 • verzoekschrift en verklaring naar rechtbank
 • bewindvoerder toegewezen, deze legt verantwoording af aan de rechtbank
 • schuldeisers moeten meewerken

Slide 15 - Slide

Schuldregeling
Saneringskrediet 
Het saneringskrediet is een schuldregelingsvorm. Met deze lening wordt de totale schuld afgekocht tegen finale kwijting. Bij het schuldhulpverleningstraject wordt berekend hoeveel de klant van zijn budget maandelijks kan betalen gedurende het 3 jaar durende traject. Dit bedrag bepaalt hoeveel de schuldeisers van hun openstaande vordering terug kunnen ontvangen. Bij een saneringskrediet ontvangen de schuldeisers na akkoord direct hun geld.


Slide 16 - Slide

Schuldregeling
Schuldbemiddeling
 Een schuldbemiddeling is een manier om schulden te regelen. Bij een schuldbemiddeling verstrekt de GKB geen lening, maar bemiddelt tussen de inwoner en de schuldeisers. De GKB berekent hoeveel iemand kan aflossen per maand en doet een betalingsvoorstel aan de schuldeisers. 
Als zij akkoord zijn, spaart de burger maandelijks bij de GKB voor de aflossing van de schulden. De GKB betaalt jaarlijks een zo groot mogelijk deel van de schulden af. Ieder jaar wordt opnieuw berekent hoeveel de aflossing bedraagt. Na 3 jaar te hebben voldaan aan de afspraken, wordt het restant van de schulden kwijtgescholden. Je bent dan schuldenvrij.


Slide 17 - Slide

Wat is het gemiddelde schuldbedrag van mensen in de schuldhulpverlening?

A. € 28.300
B. € 36.300
C. € 43.300
D. € 48.300

Slide 18 - Slide

Gemiddelde schuldbedrag
Mensen die bij de schuldhulpverlening aankloppen, brengen gemiddeld € 43.300 euro  aan schulden mee van 14 schuldeisers. 

De dominante ‘klanten’ van de gemeentelijke schuldhulpverlening zijn nog steeds alleenstaande mannen tussen de 26 en 45 jaar, vaak zonder werk, lager opgeleid en laaggeletterd. “Dat is een kwetsbare groep die in de valkuil van de zelfredzaamheid dondert en het slachtoffer is van een samenleving die alleen maar ingewikkelder wordt.
(antwoord C)

Slide 19 - Slide

Tijdlijn aanmelding

Slide 20 - Slide

Beschermingsbewind
 • Voor mensen met psychische of   lichamelijke beperking
 • niet zelf in staat financiën te regelen
 • benoeming bewindvoerder via   kantonrechter (met hulp van de GKB)
 • Kantonrechter benoemt de GKB
 • GKB beheert de inkomsten en uitgaven.   Doet zaken in overleg maar neemt in het   belang van de klant ook zelf beslissingen   zonder overleg
 • GKB kan helpen bij de aanvraag

Slide 21 - Slide

Eurocoach

Slide 22 - Slide

Eurocoach
 • Voor jongeren van 18 tot 25 jaar
 • Adviseert en bemiddelt bij financiele problemen en schulden
 • De jongere hoeft geen schulden te hebben 
 • Helpt bij het maken van verstandige keuzes nu en in de toekomst
 • Aanmelden kan via contactformulier op de website van Groningen of 
 • Stuur een WhatsApp naar: 06 46 16 60 62
 • Slide 23 - Slide

  Lening

  Wanneer iemand niet in aanmerking komt voor een lening bij een gewone bank, is een lening bij de GKB misschien wel mogelijkheid. Wanneer er een lening wordt aangevraagd voor de aflossing van schulden, mogen de schulden niet hoger zijn dan het maximaal te lenen bedrag. 

  Voorwaarden:
  - 18 jaar of ouder.
  - een regelmatig inkomen (loon of uitkering).
  - woonachtig in Groningen, Bedum, Winsum, De Marne, Grootegast, Zuidhorn of Ten Boer.

  Looptijd lening
  De looptijd van de lening is in principe 36 maanden (3 jaar). De looptijd is de periode waarbinnen u de lening moet terugbetalen.

  Rentepercentage is 8 %

  Slide 24 - Slide

  Slide 25 - Video

  Slide 26 - Slide

  Oorzaken schulden

  Verschillende oorzaken voor het ontstaan van schulden
  • Aanpassing, er is een grote verandering in je uitgaven of inkomen.
  • Compensatie, je compenseert als het ware de negatieve dingen met beloningen
  • Overbesteding, genoeg inkomsten maar teveel uitgegeven 
  • Overleving, als je maandelijkse inkomsten lager zijn dan de vaste uitgaven
  • Gedrag, genoeg inkomen, maar door je gedrag niet uitkomen met geld
  • Overig, terugbetalen uitkering, fraude

  Slide 27 - Slide

  De GKB helpt alleen bij schulden?
  A. Je kunt alleen bij de GKB terecht voor hulp bij schulden

  B. De GKB helpt bij schulden, bemiddelt en geeft ook               advies op financieel gebied

  C. De GKB helpt alleen bij schulden en er is minimaal               schuldbedrag om voor hulp in aanmerking te komen

  D. Je moet minimaal 21 jaar zijn om gebruik te kunnen             maken van de diensten van de GKB

  Slide 28 - Slide

  De GKB staat voornamelijk bekend voor hulp bij schulden. Maar je hoeft geen schulden te hulpen om aan te kloppen bij de GKB. Mensen kunnen terecht bij de GKB voor advies, bijvoorbeeld om geldproblemen te voorkomen. De GKB kan ook proberen te bemiddelen tussen schuldenaar en schuldeiser om te komen tot bijvoorbeeld een betalingsregeling (antwoord B). 

  Slide 29 - Slide

  Signalen

  Slide 30 - Slide

  Betalen/uitgaven
  • Automatische incasso's worden niet afgeschreven
  • Regelmatig niet kunnen pinnen
  • Regelmatig kopen bij een postorderbedrijf
  • Rekeningen niet op tijd betalen
  • Geld van de spaarrekening halen, ook van de kinderen
  • Vaak rood staan
  • Achterstand met de huur, energie en/of zorgverzekering
  • Geld is voor het einde van de maand op
  • Het ene gat wordt met het andere gevuld

  Werk/inkomen
  • Voorschot op salaris of vakantiegeld vragen
  • Graag over- of extra willen werken

  Administratie/overzicht
  • Administratie is niet op orde
  • Er komt post van een deurwaarder of incassobureau
  • Niet weten wat er maandelijks betaald moet worden
  • Niet kunnen sparen


  Gedrag
  • Ruzie maken over geld
  • Geld vragen aan / lenen van familie, vrienden
  • Niet (meer) op verjaardagen komen omdat er geen geld is voor een cadeau
  • Niet over geldproblemen durven praten
  • Slaapproblemen van de geldzorgen
  • Verslaving
  • Vaak ziek zijn of zich ziek voelen


  Slide 31 - Slide

  Boetes 
  Alle boetes kunnen in principe mee in het schuldhulpverleningstraject met uitzondering van een schadevergoedingsmaatregel. Dit is maatregel die kan worden opgelegd door de rechtbank wanneer er sprake is van materiële of immateriële schade. In principe kunnen deze vorderingen niet mee in een schuldregeling. Maar in enkele gevallen is een schuldregeling wel mogelijk. Dit is maatwerk en moet worden overlegd met het CJIB.

  Slide 32 - Slide

  Slide 33 - Video

  Bureau Kredietregistratie (BKR)
  Wat is het BKR?
  Alle leningen die iemand afsluit worden geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Ook betalingsproblemen worden hier bijgehouden. BKR is een onafhankelijke stichting.  Wanneer iemand een nieuwe lening aanvraagt kijken kredietverstrekkers in het systeem bij BKR. Als er al veel leningen uitstaan is de kans klein dat je nog een lening mag afsluiten. Het doel hiervan is het voorkomen van een stapeling van schulden. Mensen worden zo tegen zichzelf beschermd. Ook telefoonabonnementen met een toestel met een waarde van meer dan € 250,00 en een looptijd langer dan 3 maanden worden geregistreerd bij het BKR.

  Slide 34 - Slide

  Slide 35 - Video

  Verschil WSNP-bewindvoerder en beschermingsbewindvoerder
  Verschil WSNP bewindvoerder en beschermingsbewindvoerder
  De WSNP-bewindvoerder regelt de (betaling van) schulden die onder de werking van de WSNP vallen, maar niet de betaling van de vaste lasten. De beschermingsbewinder regelt alle financiën, dus ook vaste lasten. Bij schulden kan de beschermingsbewindvoerder aanspreekpunt zijn.

  Verschillen
  • WSNP-bewind: schuldenaar kan zelf (financiële) beslissingen blijven nemen.
  • Beschermingsbewind: schuldenaar mag geen financiële beslissingen meer zelf nemen (is handelingsonbevoegd).
  • WSNP-bewind: voor mensen met problematische schulden die door de rechter zijn toegelaten tot de WSNP 
  • Beschermingsbewind: voor mensen die zelf hun financiën niet meer kunnen regelen. Ze hoeven niet in een WSNP- of   schuldhulpverleningstraject te zitten.
  • WSNP-bewind: duurt in principe drie jaar 
  • Beschermingsbewind: kan 'oneindig' doorlopen.

  Slide 36 - Slide

  Veel gestelde vragen

  Hierna volgt een overzicht van de veel gestelde vragen en de antwoorden tijdens onze workshops voor WIJ/medewerkers

  Slide 37 - Slide

  Wat is een beslagvrije voet

  Bij een inkomstenbeslag mag de deurwaarder niet het hele inkomen inhouden. In de wet staat dat de deurwaarder een gedeelte van het inkomen moet vrij houden. Dit deel heet de beslagvrije voet. Hiervan moeten de vaste lasten worden betaald. Het inkomen boven de beslagvrije voet wordt aan de deurwaarder overgemaakt om schulden af te lossen. De beslagvrije voet bedraagt 95 % van de geldende bijstandsnorm. Daarnaast wordt rekening gehouden met woonkosten, premie ziektekostenverzekering en mogelijk andere inkomsten.

  Slide 38 - Slide

  Vakantiegeld

  In een schuldregeling hebben clienten in principe recht op (een deel van) het vakantiegeld behouden. Het is echter wel zo dat wanneer er nog openstaande rekeningen zijn deze eerst moet worden betaald. Clienten dienen dit te overleggen met de consulent budgetbeheer.  

  Slide 39 - Slide

  Wat gebeurt er als de schulden van client niet duidelijk en of bekend zijn?

  Het is voor het slagen van een schuldregeling belangrijk dat alle schulden duidelijk en bekend zijn. Wanneer dit  niet het geval is, kan iemand eerst in budgetbeheer om de schuldenlast alsnog duidelijk te krijgen. Wanneer het echt niet lukt om alle schulden en schuldeisers boven water te krijgen, kan er een beroep worden gedaan op de WSNP. Maar de rechtbank kan dan nog eisen dat er eerst een minnelijke traject wordt gestart. 

  Slide 40 - Slide

  Familie van der Vlugt
  • Vader, moeder en 2 kinderen (8 en 11 jaar) en een hond
  • een kind heeft ADHD, krijgt extra begeleiding en heeft meer zorg en aandacht nodig
  • Participatieuitkering, huur- en zorgtoeslag en kindgebondenbudget
  • Diverse schulden waaronder huurschuld, beslag op   inkomen, verrekening/beslag   zorgtoeslag, boete CJIB
  • Geen spaargeld, wel een roodstand
  • Brommer, buitengebruik en niet verzekerd

  Slide 41 - Slide

  Voor vragen over de dienstverlening van de GKB kun je mailen naar
  preventie.gkb@groningen.nl

  Slide 42 - Slide