Betoog les 4: Fase 1: Oriënteren

Nederlands
Schrijven 1: betoog
les 4
vwo 1
P2 2023-2024
1 / 17
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Nederlands
Schrijven 1: betoog
les 4
vwo 1
P2 2023-2024

Slide 1 - Slide

Terugblik

Vorige les heb je geleerd hoe je argumenten kunt toelichten.

Wie weet nog op welke manieren argumenten kunnen worden toegelicht?

Slide 2 - Slide

Argumenten toelichten

Argumenten kunnen worden toegelicht met: 

 • een voorbeeld
 • een vergelijking
 • een uitleg 

Slide 3 - Slide

'Huiswerk'
Pak je 'huiswerk' erbij.
Lessonup: Betoog les 3
Slide 17 t/m 19

Vorige les heb je 1 argument bij iedere stelling toegelicht met een voorbeeld, een vergelijking of een uitleg.

De docent vraagt een aantal leerlingen om hun toelichting voor te lezen.


Slide 4 - Slide

Lees je toelichting voor
Slide 13
Stelling 1: Leerlingen moeten jaarlijks 5 snipperdagen krijgen.
Slide 14
Stelling 2: De kinderbijslag moet, zodra het kind 12 jaar is, rechtstreeks aan het kind worden overgemaakt. 
Slide 15
Stelling 3: Nederlanders mogen nog maar één keer per twee jaar op vliegvakantie. 

Slide 5 - Slide

Vooruitblik

Aan het eind van deze les:

... ken je de verschillende schrijffases.

... en heb je geoefend met fase 1: oriënteren


Slide 6 - Slide

4 fasen van schrijfvaardigheid

 1. Oriënteren                                             
 2. Voorbereiden
 3. Schrijven                             
 4. Herschrijven

Slide 7 - Slide

Fase 1: Oriënteren
In de oriëntatiefase bepaal je...  
                                                                                            
 • het onderwerp.
 • het tekstdoel.                                               
 • de hoofdgedachte.
 • het publiek.

Slide 8 - Slide

Onderwerp, tekstdoel, hoofdgedachte, publiek
Onderwerp: In één of in een paar woorden waar de hele tekst over gaat.
Tekstdoel: Het doel dat je wilt bereiken met je tekst.
(Bij een overtuigende tekst: tekstdoel = overtuigen)

Hoofdgedachte: In één zin waar de tekst over gaat. (Bij een overtuigende tekst: hoofdgedachte = de stelling/de mening/het standpunt.)

Publiek: Degene voor wie je de tekst schrijft.  

Slide 9 - Slide

Aan de slag!
Stel je voor: In de schoolkrant lees je dat de directie van het ATC heeft besloten dat het luisteren van muziek tijdens de lessen niet langer wordt toegestaan. 

Je besluit hierop te reageren door een betoog te schrijven in de schoolkrant. Voordat je begint met schrijven oriënteer jij je.

Je benoemt: onderwerp, tekstdoel, hoofdgedachte, publiek


Slide 10 - Slide

Benoem: onderwerp, tekstdoel, hoofdgedachte, publiek

1. De directie van het ATC heeft besloten dat het luisteren van muziek tijdens de lessen niet langer wordt toegestaan.

Slide 11 - Open question

Aan de slag!
Op slide 13 t/m 17 lees je steeds een andere situatie. Bij iedere situatie stel jij je voor dat je dit leest in de schoolkrant en daarop besluit te reageren met een betoog. Voordat je begint met schrijven, oriënteer jij je. Je benoemt:
 • het onderwerp
 • het tekstdoel
 • de hoofdgedachte
 • het publiek 

Log in bij Lessonup: Betoog les 4, slide 12 t/m 17
timer
10:00

Slide 12 - Slide

Benoem: onderwerp, tekstdoel, hoofdgedachte, publiek

2. De directie van het ATC heeft besloten dat alle telefoons bij de start van de schooldag voortaan in het kluisje moeten worden gelegd.

Slide 13 - Open question

Benoem: onderwerp, tekstdoel, hoofdgedachte, publiek

3. De directie van het ATC heeft besloten dat het dragen van een uniform voortaan verplicht is op het ATC.

Slide 14 - Open question

Benoem: onderwerp, tekstdoel, hoofdgedachte, publiek

4. De directie van het ATC heeft besloten dat alle social-media-pagina’s op het Internet voortaan worden afgeschermd tijdens schooltijd.

Slide 15 - Open question

Benoem: onderwerp, tekstdoel, hoofdgedachte, publiek

5. De directie van het ATC heeft besloten dat er voortaan tijdens alle lessen gegeten en gedronken mag worden.

Slide 16 - Open question

Benoem: onderwerp, tekstdoel, hoofdgedachte, publiek

6. De directie van het ATC heeft besloten dat er voortaan energiedrankjes worden verkocht in de schoolkantine.

Slide 17 - Open question