activiteiten en spel peuters

activiteiten en spel bij peuters
1 / 50
next
Slide 1: Slide
ontwikkelingspsychologieMBOStudiejaar 1

This lesson contains 50 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

activiteiten en spel bij peuters

Slide 1 - Slide

Inleiding
Ook peuter begeleiden in ontwikkeling
Pw-er schept de voorwaarden
Letten op je taalgebruik
Denk aan nieuwe woorden toevoegen
Vaste dagelijkse activiteiten
Doelgerichte activiteiten
Vrije activiteiten

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Link

vaste dagelijkse activiteiten

Slide 4 - Mind map

vaste dagelijkse activiteiten
Kring
Kringactiviteiten
Slapen en rusten
Eten en drinken
Overgangen

Slide 5 - Slide

Waarom is de kring/ kringactiviteit zo belangrijk?

Slide 6 - Open question

Doelgerichte activiteiten
Thematisch werken
Bewegingsactiviteiten
Constructieve activiteiten
Exploratieve activiteiten
Rekenactiviteit
Imitatiespel

Slide 7 - Slide

Een peuter heeft geen behoefte aan structuur
A
Juist
B
Onjuist

Slide 8 - Quiz

Slide 9 - Video

Bewegingsactiviteiten
Energie kwijt
Motorische ontwikkeling
Lichaamscoördinatie
Bijv. dansen, springen, klimmen en schommelen

Slide 10 - Slide

Lichaamscoördinatie is het vermogen om de beweging van verschillende spieren snel en met resultaat op elkaar af te stemmen
A
juist
B
onjuist

Slide 11 - Quiz

Constructieve activiteiten
Producten maken
Zelf bedenken
Creativiteit en denken
Manipulatief spel

Slide 12 - Slide

Wat is manipulatief spel? En waarom is het belangrijk?

Slide 13 - Open question

Exploratief spel
Onderzoeken van materialen en de omgeving staat centraal

Let op verstoren van spel --> verdieping

Slide 14 - Slide

Hoe stimuleer je exploratief spel?

Slide 15 - Mind map

Rekenactiviteiten
Vanaf 3 jaar
Voorbereidend rekenen
Sorteren/ meten/ vergelijken/ ordenen

Slide 16 - Slide

Imitatiespel
Nadoen wat de peuter heeft meegemaakt
Veel taal
Fantasiespel
Meespelen --> problemen introduceren

Slide 17 - Slide

Vrije activiteiten
Belangrijk
Verdiepend spel
Weinig concentratie
Spelontwikkeling
Spelontwikkeling stimuleren
Spelmaterialen

Slide 18 - Slide

Spelontwikkeling
Solitair spel
Parallel spel
Associatief spel
Sociaal spel

Slide 19 - Slide

Solitair spel betekent alleen spelen
A
juist
B
onjuist

Slide 20 - Quiz

Zoek op internet een foto met een voorbeeld van parallel spel en voeg deze toe

Slide 21 - Open question

Geef de definitie van associatief spel

Slide 22 - Open question

Spelontwikkeling stimuleren
Overload kind niet
Durf te spelen
Kies je rol met aandacht
Stimuleer spelontwikkeling

Slide 23 - Slide

Spelmaterialen
Veel afwisselen
Geen elektronisch speelgoed
Op vaste plek
Diversiteit

Slide 24 - Slide

Wat betekent speelgoed bekijken vanuit diversiteit? Geef een voorbeeld.

Slide 25 - Open question

Welk speelgoed is geschikt voor peuters?

Slide 26 - Mind map

Maak de onderstaande opdrachten lesbrief thema 4 deel 2
• Opdracht kringactiviteit (individueel maken niet in groep)
• Opdracht peuters spelen verschillende soorten spel
• Opdracht wegwerpmateriaal
• Opdracht van imitatiespel kan een peuter veel leren
• Opdracht verschillende soorten spel

Slide 27 - Slide

Opdracht kringactiviteit
Welke kringactiviteit heb jij bedacht?

Slide 28 - Open question

Een goede manier om de aandacht van de groep te krijgen voor je je kringactiviteit begint is:

Slide 29 - Open question

Bewegingsactiviteit voor in de kring

Slide 30 - Mind map

Bewegingsactiviteit

Slide 31 - Open question

Bewegingsactiviteit
klimmen
dansen

Slide 32 - Slide

Constructieve activiteit

Slide 33 - Open question

Constructieve activiteit
blokken op elkaar stapelen

spelen met Lego

Slide 34 - SlideExploratieve activiteit is ruiken aan geurbusjes en spelen met zand en water
A
Juist
B
onjuist

Slide 35 - Quiz

Manipulatief spel

Slide 36 - Mind map

Manipulatief spel
zandkasteel bouwen

vormpjes maken van brooddeeg

Slide 37 - Slide


Exploratief spel is het spel van de peuter waarbij het
onderzoeken van materialen en de omgeving centraal staat

A
juist
B
onjuist

Slide 38 - Quiz

Manipulatief spel is het spel waarbij kinderen de
realiteit
manipuleren en er een magische werkelijkheid aan geven.


A
juist
B
onjuist

Slide 39 - Quiz

Associatief spel is spel waarbij de peuter materialen of speelgoed uitwisselt en overleg voert zonder dat sprake is van een gezamenlijk doel of plan vooraf.

A
juist
B
onjuist

Slide 40 - Quiz

Een fles als föhn gebruiken is een voorbeeld van

Slide 41 - Open question

Bedenk zelf twee andere activiteiten met wegwerpmateriaal.

Slide 42 - Mind map


Van imitatiespel kan een peuter veel leren.
Bedenk een imitatiespel in de poppenhoek met een kartonnen doos en een kleed.

Slide 43 - Open question

Wat leert een peuter van het imitatiespel uit je vorige voorbeeld?

Slide 44 - Mind map

In welke situatie kan het nodig zijn dat je als pedagogisch medewerker meespeelt in het rollenspel van de kinderen?

Slide 45 - Open question

Jaap en Anne zitten allebei in een hoek van de zandbak. Druk bezig met hun zandkasteel. Als de een daar takjes bij gebruikt, doet de ander het na.
A
Sociaal spel
B
Parallel spel
C
Solitair spel
D
Associatief spel

Slide 46 - Quiz

Kitty kan in haar eentje eindeloos bezig zijn bij de zand watertafel. Dan heeft ze niemand anders nodig.
A
Solitair spel
B
Parallel spel
C
Sociaal spel
D
Associatief spel

Slide 47 - Quiz

‘Is een leeuw’, zegt Wanda terwijl ze een speelgoedleeuw tegen Leendert aanduwt. ‘Die gaat jou opeten.’ Als ze ziet dat Leendert schrikt, zegt ze snel: ‘Nee hoor, is poes.’
A
Solitair spel
B
Sociaal spel
C
Associatief spel
D
Parallel spel

Slide 48 - Quiz

José en Chris werken goed samen in de poppenhoek. José: ‘Dan ben jij de vader en ik de moeder.’ Chris: ‘En dan gaan we boodschappen doen op de markt.’
A
Solitair spel
B
Associatief spel
C
Parallel spel
D
Sociaal spel

Slide 49 - Quiz

huiswerk 
Lezen en samenvatten of mindmap maken van boek ontwikkeling en activiteiten pw: hoofdstuk 7 taalontwikkeling bij peuters 7.3.2 blz. 93 – 95 hoofdstuk 8 taalactiviteiten 8.3.4 blz. 108-111

Slide 50 - Slide