Het CGI

Het CGI
1 / 12
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 3

This lesson contains 12 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Het CGI

Slide 1 - Slide

bewijsstukken ingeleverd:

 •  Het verantwoordingsverslag
 • Het bewijs: in de vorm van een bewijs van deelname, gespreksverslag, mail, digitale handtekening, enz.
 •  Het bewijsformulier (te vinden in de prove2movemap)Slide 2 - Slide

Het interview
 • Alle 4 (8) beoordelingscriteria komen minimaal 1x aan bod tijdens het gesprek
 • Het is toegestaan dat je voor jezelf per bewijsstuk max. 5 steekwoorden noteert als notitie
 • De startvraag bij de CGI luidt:
  Op welk bewijsstuk ben je het meest trots? 
 • De afsluitende vraag bij het CGI luidt:
  Wil je tot slot nog iets toevoegen wat van belang kan zijn bij het beoordelen van de beoordelingscriteria? 

Slide 3 - Slide

Beoordelingscriteria Deskundigheid 
Onderbouwt de keuze van de bewijsstukken voor het bevorderen van eigen deskundigheid:

• Waarom heb je voor deze bewijsstukken gekozen?
• Hoe heeft dit bewijsstuk(ken) jouw deskundigheid vergroot?
• Wat heb je aan deze deskundigheid in het sociaal werk?

Slide 4 - Slide

Beoordelingscriteria Kwaliteits ontwikkeling organisatie 
onderbouwt hoe en waarom hij proactief vakinhoudelijke 
ontwikkelingen en veranderende wet- en regelgeving in de 
sector heeft bijgehouden; 

onderbouwt hoe hij feedback doelbewust heeft gebruikt om zich verder te ontwikkelen;  

Slide 5 - Slide

Beoordelingscriteria Deskundigheid 2
Onderbouwt hoe en waarom zij vakliteratuur heeft gebruikt om eigen deskundigheid te bevorderen:
• Welke vakliteratuur (vakblad, boek, website van niveau en recent) heb je gebruikt voor dit examen?
• Waarom heb je voor deze literatuur gekozen?
• Hoe/waarvoor heb je die literatuur gebruikt?
• Wat heb je van deze vakliteratuur geleerd?

Slide 6 - Slide

Beoordelingscriteria Deskundigheid 3
Onderbouwt hoe ontvangen feedback heeft bijgedragen aan de eigen ontwikkeling:
• Welke positieve en negatieve feedback heb je ontvangen tijdens de opleiding?
• Wat vond je ervan om feedback te krijgen?
• Wat heb je met die feedback gedaan?
• Welke invloed heeft die feedback gehad op jouw ontwikkeling?

Slide 7 - Slide

Beoordelingscriteria Deskundigheid 4
Onderbouwt waarom en op welke wijze eigen deskundigheid is gedeeld met andere betrokkenen
  • Welke deskundigheid/informatie heb je gedeeld in de klas of op stage?
• Op welke wijze heb je jouw deskundigheid gedeeld?
• Met wie?
• Welke reacties kreeg je hierop?
• Waarom heb je dit gedeeld/wat wilde je hiermee bereiken?
• Wat was het effect van het delen met anderen?

Slide 8 - Slide

Beoordelingscriteria Kwaliteitszorg 5
Onderbouwt hoe de inzet van protocollen, procedures en/of wettelijke richtlijnen heeft bijgedragen aan het bewaken van kwaliteitszorg:
• Welke protocollen/richtlijnen heb jij in een bewijsstuk verwerkt?
• Wat is de invloed van dit protocol op kwaliteitszorg?
• Wat is voor jou de waarde van een protocol/richtlijn?


Slide 9 - Slide

De beoordeling
Een twee is oke!!!
Ja mag 1x een 1 en geen 0 scoren

Slide 10 - Slide

Wat als.....
Indien niet voldoende dan heb je recht op 1 herkansing

Slide 11 - Slide

Maar
We gaan voor succes

Slide 12 - Slide