MM-8 Les 2

Middle Management-8
1 / 12
next
Slide 1: Slide
ManagementVocational Education

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Middle Management-8

Slide 1 - Slide

Hoofdstuk 2
Algemene organisatie-beginselen

Slide 2 - Slide

Inhoud van les 2
Algemene organisatiebeginselen

  • Eenheid van leiding
  • Eenheid van gezag
  • Centralisatie en decentralisatie
  • Onverbrekelijkheid van functie, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • flexibiliteit

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Eenheid van ________ is het afstemmen v/d beperkte doeleinden van lagere leiders op elkaar en op het uiteindelijk doel v/d onderneming
A
Eenheid van leiding
B
Eenheid van gezag

Slide 10 - Quiz

Vanessa en Carla zijn eigenaren van Super Cosmetics. Om de twee weken vergadert ze met de managers. De managers houden zelf wekelijks ook een vergadering met hun medewerkers. Met betrekking tot de algemenebeginselen kan het volgende worden gesteld:
1. de beperkte doeleinden van de managers zijm op elkaar afgestemd om zodoende het hoofddoel van Supercosmetics te kunnen bereiken.
2. Eventuele problemen moete zoveel mogelijk worden opgelost op de afdeling waar zij zich voordoen.

Slide 11 - Open question

Het is voor de medewerkers duidelijk van wie ze opdrachten krijgen.
De directuer weet precies wat zich afspeelt in zijn organisatie
Voordeel van  Centralisatie
Voordeel van Eenheid van gezag

Slide 12 - Drag question