SQL spel

Wat doet de query:
SELECT * from rekeninghouder;
A
Je krijgt een overzicht van alle namen van rekeninghouders.
B
Je krijgt een overzicht van naam, adres en telefoonnummer van alle rekeninghouders.
C
Je krijgt een overzicht van alle gegevens uit de tabel rekeninghouder.
1 / 34
next
Slide 1: Quiz
InformaticaMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes.

Items in this lesson

Wat doet de query:
SELECT * from rekeninghouder;
A
Je krijgt een overzicht van alle namen van rekeninghouders.
B
Je krijgt een overzicht van naam, adres en telefoonnummer van alle rekeninghouders.
C
Je krijgt een overzicht van alle gegevens uit de tabel rekeninghouder.

Slide 1 - Quiz

SELECT

FROM

,
Maak een query waarmee je een overzicht krijgt van naam, adres, woonplaats van alle rekeninghouders.
;
,
adres
rekeninghouder
WHERE
AND
OR
rekeninghouder
LIKE
woonplaats
plaats
telefoonnr
Kijk hier hoe je een simpele SELECT statement maakt.

Slide 2 - Drag question

SELECT

FROM

Maak een query waarmee je een overzicht krijgt van alle gegevens uit de tabel met de transacties
;
adres
rekeninghouder
ALL
table
transacties
rekeninghouder
alle gegevens
transactie
*
telefoonnr
Kijk hier hoe je een simpele SELECT statement maakt.

Slide 3 - Drag question

Maak een query, waarmee je een overzicht krijgt van alle rekeningnummers in de tabel rekening.
Klik hier als je wil weten hoe je een simpele SELECT statement maakt.

Type bij deze open vragen in LessonUp je query helemaal achter elkaar. Dus geen Enter tussendoor!

Slide 4 - Open question

Maak een query waarmee je een overzicht krijgt van naam en telefoonnummer van alle rekeninghouders.
Klik hier als je wil weten hoe je een simpele SELECT statement maakt.

Type bij deze open vragen in LessonUp je query helemaal achter elkaar. Dus geen Enter tussendoor!

Slide 5 - Open question

Wat doet de query:
SELECT rekening_id, saldo from rekening ORDER BY saldo DESC;
A
Je krijgt een overzicht van alle rekeningnummers en saldi, gesorteerd op saldo van hoog naar laag.
B
van alle rekeningnummers en saldi, gesorteerd op saldo van laag naar hoog.
C
Je krijgt een overzicht van alle namen van de rekeninghouders en saldi, gesorteerd van hoog naar laag.
D
Je krijgt een overzicht van alle namen van de rekeninghouders en saldi, gesorteerd van laag naar hoog.

Slide 6 - Quiz

SELECT

FROM

Maak een query waarmee je een lijst van woonplaatsen van de rekeninghouders krijgt, waarbij elke woonplaats maar 1 keer voorkomt.
;
Kijk hier hoe je zorgt dat je geen duplicaten krijgt.
adres
rekeninghouder
WHERE
naam
DISTINCT
ONE
LIKE
ORDER BY
plaats
woonplaats

Slide 7 - Drag question

SELECT

FROM

Maak een query waarmee je een lijst van naam adres en woonplaats van de rekening houders krijgt, gesorteerd op woonplaats.
;
,
,
Kijk hier hoe je je lijst kunt sorteren.
adres
rekeninghouder
WHERE
woonplaats
DISTINCT
rekeninghouder
woonplaats
ORDER BY
plaats
plaats

Slide 8 - Drag question

SELECT

FROM

Maak een query waarmee je een lijst alle bijschrijvingen krijgt met datum, rekeningnummer en transactie bedrag krijgt, gesorteerd op bedrag van hoog naar laag.
;
,
,
Kijk hier hoe je je lijst kunt sorteren.
bedrag
datum
ASC
DESC
bedrag
transactie
rekening_id
ORDER BY
rekening_bij
plaats

Slide 9 - Drag question

Maak een query waarmee je een lijst krijgt van alle gegevens uit de tabel rekeninghouder, gesorteerd op woonplaats.
Klik hier als je wil weten hoe je een bepaalde selectie uit je resultaten kunt maken.

Type bij deze open vragen in LessonUp je query helemaal achter elkaar. Dus geen Enter tussendoor!

Slide 10 - Open question

Wat doet de query:
SELECT rekening_id, saldo
WHERE saldo < 500;

A
Je krijgt een overzicht van alle namen van rekeninghouders met een saldo lager dan 500 euro.
B
Je krijgt een overzicht van alle namen en saldi van rekeninghouders met een saldo lager dan 500 euro.
C
Je krijgt een overzicht van alle rekeningen met een saldo lager dan 500 euro.
D
Je krijgt een overzicht van alle rekeningnummers en saldi van rekeningen met een saldo lager dan 500 euro.

Slide 11 - Quiz

SELECT

FROM

,
Maak een query waarmee je naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van Jan de Boer krijgt.
;
,
,
Klik hier als je wil weten hoe je een selectie maakt uit je resultatenlijst.
telefoonnr
rekeninghouder
WHERE
AND
adres
rekeninghouder
LIKE
naam
rekeninghouder
woonplaats
plaats
rekening
=
"Jan de Boer"
naam

Slide 12 - Drag question

SELECT

FROM

,
Maak een query waarmee je alle transactiebedragen krijgt van het type "GM" (geldopnames), met daarbij het bijbehorende rekeningnummer.
;
Klik hier als je wil weten hoe je een selectie maakt uit je resultatenlijst.
type
rekening_id
WHERE
AND
adres
status
LIKE
rekeningnummer
rekeninghouder
transactie
"GM"
rekening
=
bedrag
naam

Slide 13 - Drag question

SELECT

FROM

Maak een query, waarmee je een overzicht krijgt van alle transacties op 16 november 2020.
;
Klik hier als je wil weten hoe je een selectie maakt uit je resultatenlijst.
telefoonnr
transactie
WHERE
AND
datum
rekening
"16/11/2020"
datum
rekeninghouder
woonplaats
*
rekening
=
adres
naam

Slide 14 - Drag question

Maak een query, waarmee je naam, adres en telefoonnummer krijgt van alle rekeninghouders uit Amsterdam.
Klik hier als je wil weten hoe je een selectie maakt uit je resultatenlijst.
Klik hier als je wil weten hoe je een selectie maakt uit je resultatenlijst.
Klik hier als je wil weten hoe je een selectie maakt uit je resultaten.

Type bij deze open vragen in LessonUp je query helemaal achter elkaar. Dus geen Enter tussendoor!

Slide 15 - Open question

Wat doet de query:
SELECT naam, plaats
FROM rekeninghouder
WHERE naam NOT LIKE '*Jan*';

A
Je krijgt een overzicht van alle namen en woonplaatsen van rekeninghouders, behalve die van rekeninghouders met de voornaam 'Jan'.
B
Je krijgt een overzicht van alle namen en woonplaatsen van rekeninghouders, behalve die van rekeninghouders met de voornaam 'Jan' of de achternaam 'Janssen'.
C
Je krijgt alle namen en woonplaatsen van rekeninghouders, behalve die van rekeninghouders met een de achternaam 'Janssen'.
D
Je krijgt een overzicht van alle namen en woonplaatsen van rekeninghouders, behalve die van rekeninghouders met een voornaam of achternaam die begint met 'Jan'.

Slide 16 - Quiz

SELECT


Maak een query waarmee je een overzicht van alle transacties krijgt naar Zwitserse bankrekeningnummers  (deze beginnen met "CH").
;
FROM
Klik hier als je wil weten hoe je de LIKE functie kunt gebruiken.
Zwitserland
rekening
houder
transactie
WHERE
FROM
rekening
houder
rekening_bij
rekening
LIKE
saldo
*
"CH"
"CH*"
rekeninghouder
saldo

Slide 17 - Drag question

SELECT


Maak een query waarmee je een overzicht van alle transacties krijgt, behalve die van het type "ST" (storting).
;
FROM
Klik hier als je wil weten hoe je de 'niet' functie kunt gebruiken. 
NOT
=
transactie
WHERE
FROM
"ST"
rekening_bij
type
LIKE
saldo
*
"CH"
"CH*"
rekeninghouder
saldo

Slide 18 - Drag question

SELECT


Maak een query, waarmee je een overzicht krijgt van naam en woonplaats van alle mensen, behalve die in een plaats wonen die eindigt op "dam"
;
FROM
Klik hier als je wil weten hoe je de 'niet' functie kunt gebruiken. 
,
NOT
LIKE
transactie
WHERE
FROM
=
plaats
plaats
"dam"
*dam
rekeninghouder
"CH"
"CH*"
rekeninghouder
"*dam"

Slide 19 - Drag question

SELECT


Maak een query, waarmee je de naam, adres, woonplaats en telefoonnummer krijgt van personen die een Rotterdams telefoonnummer (010) hebben, maar niet in Rotterdam wonen.
;
FROM
Klik hier als je wil weten hoe je de 'niet' functie kunt gebruiken. 
,
,
,
AND telefoonnr
NOT
LIKE
transactie
WHERE
adres
"010"
plaats
plaats
"Rotterdam"
*dam
rekeninghouder
=
telefoonnr
rekeninghouder
"010*"

Slide 20 - Drag question

SELECT


Maak een query, waarmee je alle transacties te zien krijgt van de types GM, ST en OV.
;
FROM
Klik hier als je wil weten hoe je de 'IN functie kunt gebruiken. 
,
(
)
Tekst
NOT
LIKE
transactie
WHERE
'OV'
transactie_id
OR
IN
"'ST'
OR
type
'GM'=

*
transactie
rekening_id

Slide 21 - Drag question

Maak een query waarmee je de namen van de personen vindt die een Rotterdams telefoonnummer hebben, maar niet in Rotterdam wonen.
Klik hier als je wil weten hoe je resultaten kunt uitsluiten.

Slide 22 - Open question

Wat doet de query:
SELECT naam, plaats
FROM rekeninghouder
WHERE plaats = "Rotterdam" OR plaats ="Amsterdam" ORDER BY plaats ASC;

A
Je krijgt een overzicht van alle namen en woonplaatsen van rekeninghouders uit Amsterdam en daarna die van de rekeninghouders uit Rotterdam.
B
Je krijgt een overzicht van alle namen en woonplaatsen van rekeninghouders uit Rotterdam en daarna die van de rekeninghouders uit Amsterdam.
C
Je krijgt alle namen en woonplaatsen van rekeninghouders uit Amsterdam.
D
Je krijgt alle namen en woonplaatsen van rekeninghouders uit Rotterdam.

Slide 23 - Quiz

SELECT

FROM

,
Maak een query waarmee je een lijst krijgt van alle (bedragen van de) stortingen van hoger dan 500 euro met het bijbehorende rekeningnummer.
;
WHERE
=
> 500
Meer informatie over voorwaarden combineren: (AND en OR)
rekening_bij
rekening
transactie
"ST"
rekening_id
bedrag
type
AND
bedrag
status
rekening_af
OR
bank
rekeninghouder
"transactie"

Slide 24 - Drag question

SELECT

FROM

,
Maak een query waarmee je een lijst krijgt van alle (bedragen van de) stortingen (ST) en de geldopnames (GM) met het bijbehorende rekeningnummer. (volgorde: bedrag, type, rekening_af, rekening_bij)
;
WHERE
=
Meer informatie over voorwaarden combineren: (AND en OR)
,
=
,
rekening_bij
rekening
transactie
"ST"
rekening_id
bedrag
type
type
"GM'
status
rekening_af
OR
type
rekeninghouder
transactie

Slide 25 - Drag question

SELECT


,
Maak een query waarmee je alle saldi krijgt die hoger zijn dan 1000 euro, gesorteerd van hoog naar laag. Geef bij elk saldo ook naam, adres en woonplaats van de rekeninghouder
;
,
,
,
,
FROM
 > 1000 AND
=
Klik hier als je wil weten hoe je van hoog naar laag kunt sorteren.
ORDER BY
rekening
houder
rekening.
rekeninghdr_id
WHERE
adres
rekening
houder
rekeninghouder.rekeninghdr_id
rekening
plaats
saldo
saldo
ASC
DESC
rekeninghouder
saldo

Slide 26 - Drag question

Maak een query, waarmee je een overzicht van alle stortingen van meer dan 1000 euro krijgt, met bijbehorend rekeningnummer.
Klik hier om meer uitleg te krijgen over samengestelde voorwaarden

Slide 27 - Open question

Maak een query waarmee je alle naam, adres en woonplaats van alle rekeninghouders uit Amsterdam en Rotterdam krijgt.
Klik hier om meer uitleg te krijgen over samengestelde voorwaarden

Slide 28 - Open question

Wat doet de query:
SELECT naam, saldo
FROM rekeninghouder, rekening
WHERE rekening.rekeninghdr_id = rekeninghouder.rekeninghdr_id;
A
Je krijgt een overzicht van naam en bijbehorend rekeningnummer en saldo van alle rekeninghouders.
B
Je krijgt een overzicht van alle saldi van rekeninghouders die hetzelfde rekeningnummer hebben.
C
Je krijgt een overzicht van alle namen en saldi van de rekeninghouders.
D
Je krijgt een overzicht van alle namen en rekeningnummers van alle rekeninghouders.

Slide 29 - Quiz

SELECT,
Maak een query waarmee je een lijst krijgt van naam, adres, woonplaats en rekeningnummers van alle rekeninghouders.
;
,
,
,
WHERE
=
FROM
Klik hier als je wil weten hoe je gegevens uit meerdere tabellen kunt combineren.
adres
rekeningnummer
rekening.
rekeninghdr_id
rekening.
bank_id
betaalpas.
rekening_id
rekening
houder
rekeninghouder.
rekeninghdr_id
rekening
plaats
rekening_id
betaalpas
rekeningnummer
bank
rekeninghouder
transactie

Slide 30 - Drag question

SELECT,
Maak een query waarmee je een lijst krijgt van naam, adres, rekeningnummer en bankpasnummer van alle rekeninghouders.
;
,
,
,
,
WHERE
=
AND
rekeninghouder.
rekeninghdr_id
=
FROM
Klik hier als je wil weten hoe je gegevens uit meerdere tabellen kunt combineren.
adres
rekening.
rekening_id
rekening.
rekeninghdr_id
rekening.
bank_id
betaalpas.
rekening_id
rekening
houder
rekeninghouder.
rekeninghdr_id
rekening
rekening_id
pasnummer
betaalpas
rekeningen
bank
rekeninghouder
transactie

Slide 31 - Drag question

SELECT,
Maak een query waarmee je een lijst krijgt van naam, adres, woonplaats en bedrag van alle bijschrijvingen  van rekeninghouders. Sorteer de lijst op naam van de rekeninghouder.
;
,
,
,
WHERE
=
rekeninghouder.
rekeninghdr_id
=
FROM
,
Klik hier als je wil weten hoe je gegevens uit meerdere tabellen kunt combineren.
adres
rekening_id
rekening.
rekeninghdr_id
OR
rekening_bij
rekening
houder
rekeninghouder

rekeninghouder
plaats
bedrag
AND
rekening
ORDER BY
rekeninghouder
transactie

Slide 32 - Drag question

SELECT,
Maak een query waarmee je een lijst krijgt van naam, adres, woonplaats en afschrijvingsbedrag bij alle afschrijvingen die zijn gedaan (dus geen geldopnames!). Sorteer de lijst op afschrijvingsbedrag van hoog naar laag.
;
,
,
,
WHERE
=
rekeninghouder.
rekeninghdr_id
=
FROM
,
Klik hier als je wil weten hoe je gegevens uit meerdere tabellen kunt combineren.
adres
rekening_id
rekening.
rekeninghdr_id
rekening_af
ASC
rekening
houder
DESC
bedrag
plaats
bedrag
AND
rekening
ORDER BY
rekeninghouder
transactie

Slide 33 - Drag question

Maak een query waarmee je een overzicht krijgt van naam, adres, woonplaats en saldo van alle rekeninghouders.

Slide 34 - Open question