bs 3

Bs 3: Ecosystemen
Hoe beschermen planten zich tegen vraat?
1 / 23
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 23 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Bs 3: Ecosystemen
Hoe beschermen planten zich tegen vraat?

Slide 1 - Slide

Voedselrelaties

Als je bekijkt wat door wie wordt gegeten kijk je naar voedselrelaties.

Eten van planten ->vraat

Eten van dieren -> predatie

Een reeks van organismen die elkaar eten noem je een voedselketen.

Slide 2 - Slide

voedselketen

Slide 3 - Slide

Voedselketen


Elke voedselketen begint met een plant, daarna een planteneter en daarna een vleeseter (en eventueel naar een nieuwe vleeseter)

Slide 4 - Slide

voedselweb

Slide 5 - Slide

Energiestroom

Slide 6 - Slide

Producenten

water+koolstofdioxide+licht->glucose+zuurstof

Planten zijn autotrofe organismen, kunnen hun eigen eten maken.

Opbouw van organische moleculen uit kleinere moleculen noem je assimilatie.

Fotosynthese noemen we specifiek koolstofassimilatie.

Slide 7 - Slide

Producenten
Planten kunnen glucose gebruiken als grondstof om andere stoffen van te maken, zoals vetten/eiwitten/koolhydraten/DNA etc.
Dit proces noemen we voortgezette assimilatie.
Hier heeft een plant o.a. mineralen voor nodig uit de bodem.

Slide 8 - Slide

voortgezette assimilatie


Zie BINAS tabel 67

Slide 9 - Slide

Energiestroom

Slide 10 - Slide

Consumenten

Dieren zijn consumenten en zijn heterotroof. Zij moeten andere organismen eten om in leven te blijven.

Planteneters (herbivoren) zijn consumenten van de 1e orde.

Vleeseters (carnivoren) consumenten vanaf de 2e orde.

Alleseters (omnivoren)?Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Afvaleters (detrivoren)

Als organismen niet worden opgegeten, maar gewoon doodgaan dan eten afvaleters deze voor het grootste gedeelte op.

Afvaleters zijn consumenten. Ze kunnen dode organismen van elke schakel opeten.


Slide 13 - Slide

Reducenten

Reducenten zetten de overgebleven dode resten om in koolstofdioxide, water en mineralen (mineralisatie).


Planten (de producenten) gebruiken deze stoffen weer om opnieuw te groeien.

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

afb 21
Moeilijke afbeelding

Slide 16 - Slide

Maken
14-17

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Verschillende piramides

Aantallen

 Biomassa


Biomassa: het totale gewicht van alle energierijke (organische) stoffen in een organisme

Een deel van die biomassa wordt doorgegeven aan het volgende trofische niveau.

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

maken:
18-21
(+14-17)

Slide 23 - Slide