Sociale kaart

Netwerk

&
1 / 11
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 11 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

Netwerk

&

Slide 1 - Slide

lesdoelen
Aan het einde van de les weet je wat een sociaal netwerk is
Aan het einde van de les weet je waarom een sociaal netwerk belangrijk is, voor jezelf en de zorgvrager
Aan het einde weet jij hoe je het sociaal netwerk  en de sociale kaart in kaart kunt brengen

Slide 2 - Slide

Tekst

Slide 3 - Slide

Wat is het belang van een sociaal netwerk?

Slide 4 - Open question

Slide 5 - Slide

Soorten eenzaamheid
  • Sociale eenzaamheid= minder contacten dan gewenst, te kort schietend sociaal netwerk
  • Emotionele eenzaamheid= missen van hechte intieme band( meestal een partner)
  • Existentiële eenzaamheid= gevoel van zinloosheid ( geen doel, geen rol hebben)  een verloren gevoel

Slide 6 - Slide

Sociaal netwerk zorgvrager
Voor thuis wonende ouderen is een sociaal netwerk erg belangrijk. 
Het verbetert de kwaliteit van zorg én kwaliteit van leven en voorkomt overbelasting van mantelzorgers. 
Wat kun je doen om het netwerk van je cliënt in kaart te brengen?

Slide 7 - Slide

Ontwikkelingen rond begeleiding van het sociale netwerk
- Door de Wet op de maatschappelijke ondersteuning (WMO) werd in 2006 de inzet van      
    mantelzorg steeds belangrijker.
   (sociale netwerk maakt ook deel uit van de zorgrelatie)
- Mensen blijven zo lang mogelijk thuis wonen
- In verpleeghuizen en andere instellingen wordt steeds meer een beroep gedaan op
   familie van de zorgvrager.
- Daarom als verpleegkundige een beeld van het sociale netwerk van de cliënt.

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Sociaal netwerk/ sociogram

Slide 11 - Slide