Week 1 les 2 - veilig & ergonomisch werken, bed vd zorgvrager

1 / 17
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
  • Je kunt uitleggen wat jouw taken zijn in veilig werken
  • Je kunt vertellen wat je kunt doen om te voorkomen dat een zorgvrager letsel oploopt
  • Je kunt uitleggen wat ergonomie is en wat dit voor zorgverleners betekent
  • Je kunt vertellen welke eisen worden gesteld aan het bed 
  •  Je kunt uitleggen welke hulpmiddelen er in en om het bed bestaan

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Wat is veilig werken?
  • Veiligheid betekent dat iemand geen schade oploopt of verlies lijdt. 
  • Veiligheid voor de verzorgende betekent dat de zorgsituatie veilig is om in te werken. 
  • Voor de zorgvrager geldt dat hij of zij recht heeft op een veilige leefomgeving. 
  • Veilig werken in de zorg moet dus vanzelfsprekend zijn, want de zorgvrager is in veel gevallen voor zijn veiligheid afhankelijk van zorgverleners.

Slide 4 - Slide

Veilig werken: 
Taken ter bescherming van de zorgvragerBeschermen tegen:
- Mechanisch letsel (bv door uit bed vallen)
- Gevaren van natuurkundige aard (bv vuur)
- Schadelijke stoffen (bv verkeerde medicatie)

Slide 5 - Slide

Noem een onveilige situatie die je tegen kunt komen

Slide 6 - Open question

Opdracht
Veel voorkomende onveilige situaties zijn:
vallen, verbranding, vrijheid beperkende maatregelen en elektriciteit. Om ongelukken te voorkomen is het belangrijk om je te houden aan protocollen en richtlijnen.
1. Maak in groepjes een presentatie over één van de betrokken onderwerpen. Verdiep je grondig!
2. Verwerk de gevonden informatie in een digitale presentatie.
3. Presenteer aan de klas je bevindingen.

Slide 7 - Slide

Wat is ergonomie?

Slide 8 - Open question

Ergonomie
Ergonomie is de wetenschap die aanpassingen van werkomstandigheden bestudeert. 
Iemand is ergonomisch verantwoord bezig als hij op een gezonde manier werkt.

Slide 9 - Slide

Ergonomie
Arbowetgeving; 3 belangrijke aspecten
- Werkgever moet zorgen dat je veiligheid 
en gezondheid niet in gevaar komen.
- Onveilige situaties moeten zoveel 
mogelijk vermeden worden.
- Omgeving moet zoveel mogelijk 
op ergonomisch verantwoorde wijze 
zijn ingericht.

Wat zijn risico's op de werkvloer? 

Slide 10 - Slide

Het bed van de zorgvrager

Slide 11 - Slide

Waar moet het bed aan
voldoen voor een zorgvrager?

Slide 12 - Mind map

Waar moet het bed aan
voldoen voor een zorgverlener?

Slide 13 - Mind map

Individuele opdracht
1. Wat valt er allemaal onder de bedinventaris en wat houdt het 
     in?
2. Beschrijf de hulpmiddelen voor in en om het bed en de  
     functie van deze hulpmiddelen.

Slide 14 - Slide

Vragen?

Slide 15 - Slide

Volgende les
- Bouw en functie van 
   de huid, slijmvliezen 
   en gebit
- Hygiënische verzorging 

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide