H5.3 Versneld – eenparig – vertraagd

5.3 Versneld – eenparig – vertraagd
1 / 27
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo g, mavoLeerjaar 2

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

5.3 Versneld – eenparig – vertraagd

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen vandaag?
  • Herhaling 5.2 gemiddelde snelheid (5 min)
  • Uitleg paragraaf 5.3  (15 min)
  • Zelfstandig werken  (25 min)
  • Afsluiting/Vragen 5.3 (5 min)

Slide 2 - Slide

Wat weet jij nog van H5.2?

Slide 3 - Slide

Leerdoelen voor 
5.3Versneld – eenparig – vertraagd
  • Je kunt uitleggen wat er gebeurt met de snelheid bij een eenparige, versnelde en vertraagde beweging.
  • Je kunt de snelheid op elk moment van de beweging berekenen bij een eenparige beweging.
  • Je kunt het afstand-tijddiagram van een eenparige, versnelde en vertraagde beweging herkennen en aflezen.
  • +Je kunt snelheden schatten door ze te vergelijken met je referentiekader voor snelheden. (plusstof)

Slide 4 - Slide

Natuurkundigen verdelen bewegingen in verschillende soorten. Daarbij kijken ze vooral naar de snelheid: 
wordt de snelheid steeds groter, 
blijft ze de hele tijd gelijk of 
neemt ze steeds verder af?

Slide 5 - Slide

Een optrekkende scooter
In figuur 1 is te zien hoe een scooter optrekt. De tekenaar heeft de scooter vijf keer getekend: bij het begin van de beweging en na 1, 2, 3 en 4 seconden. Op de meetlat onder de tekening kun je aflezen hoe groot de afgelegde afstand is.

Slide 6 - Slide

De versnelde beweging

De tussenruimtes in de tekening worden steeds groter. Dat betekent dat de scooter steeds sneller beweegt: in dezelfde tijd (een seconde) legt hij een steeds grotere afstand af. Zo’n beweging waarvan de snelheid steeds groter wordt, noem je een versnelde beweging.
Met de gegevens uit de tekening kun je een grafiek van de beweging tekenen. Je krijgt dan een kromme lijn die steeds steiler omhoogloopt (figuur 2). Aan zo’n kromme lijn kun je het afstand-tijddiagram van een versnelde beweging herkennen.

Slide 7 - Slide

Een wandelaar
In figuur 3 zie je een wandelaar die rustig doorloopt. De wandelaar is zes keer getekend, na 0, 1, 2, 3, 4 en 5 seconden.

Slide 8 - Slide

De eenparige beweging
In deze tekening zijn de tussenruimtes steeds even groot. Daaraan zie je dat de snelheid van de wandelaar niet verandert: hij legt steeds dezelfde afstand af in dezelfde tijd. Zo’n beweging waarvan de snelheid niet verandert, noem je een eenparige beweging.
Bij een eenparige beweging is de snelheid constant. Dat betekent dat de snelheid steeds even groot is.

Slide 9 - Slide

Voorbeeldopdracht 5

Bereken de snelheid van de wandelaar in figuur 3 (in km/h).

gegevens
Je ziet dat de wandelaar 6,8 meter aflegt in 5 seconden. Dus:
afstand = 6,8 m
tijd = 5 s
gevraagd
de snelheid
uitwerking:  snelheid = afstand / tijd = 6,8 / 5 =  1,36 m/s
De snelheid van de wandelaar is 1,36 m/s × 3,6 ≈ 4,9 km/h.
 

Slide 10 - Slide

Met de gegevens uit de tekening kun je een grafiek van deze beweging tekenen. Het resultaat is een rechte lijn die omhoog loopt (figuur 4). Aan zo’n rechte lijn kun je het afstand-tijddiagram van een eenparige beweging herkennen.

Slide 11 - Slide

Een afremmende fietser
In figuur 5 is getekend hoe een fietser afremt voor een verkeerslicht. Je ziet waar de fietser is na 0, 1, 2, 3 en 4 seconden.

Slide 12 - Slide

De vertraagde beweging
Deze keer worden de tussenruimtes steeds kleiner. Daaraan zie je dat de fietser afremt: de afstand die hij in één seconde aflegt, wordt steeds kleiner. Ten slotte staat hij stil. Zo’n beweging waarvan de snelheid steeds kleiner wordt, noem je een vertraagde beweging.
 Je krijgt dan een kromme lijn die steeds minder steil omhoog loopt.

Aan zo’n kromme lijn kun je het afstand-tijddiagram van een vertraagde beweging herkennen.

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Opdrachten maken!    
Wat: lees paragraaf 5.3 en maak de opgaven 1 t/m 6
Hoe: helemaal stil! muziek mag in!
Hulp: Geen
Tijd: 5 minuten lang
Huiswerk: opgave 1 tm 10van paragraaf 5.3
Klaar?: ga bezig H5.4!

timer
15:00

Slide 15 - Slide

Een auto rijdt weg bij een verkeerslicht.
Wat voor beweging is dit?
A
een eenparige beweging
B
een versnelde beweging
C
een vertraagde beweging

Slide 16 - Quiz

Je moet op de fiets afremmen, omdat de spoorbomen dichtgaan.
Wat voor beweging is dit?
A
een eenparige beweging
B
een versnelde beweging
C
een vertraagde beweging

Slide 17 - Quiz

Een marathonloper rent met een constante snelheid.
Wat voor beweging is dit?
A
een eenparige beweging
B
een versnelde beweging
C
een vertraagde beweging

Slide 18 - Quiz

Hoe noem je een beweging waarvan de snelheid steeds groter wordt?
een ---------- beweging?

Slide 19 - Open question

Hoe noem je een beweging waarvan de snelheid niet verandert?
een ----------- beweging

Slide 20 - Open question

Hoe noem je een beweging waarvan de snelheid steeds kleiner wordt?
een --------- beweging?

Slide 21 - Open question

Een parachutist springt uit een vliegtuig en opent na vijf seconden zijn parachute.
a/ Wat voor soort beweging maakt hij in de eerste vijf seconden?
een --------- beweging

Slide 22 - Open question

b/ Wat voor soort beweging maakt hij als de parachute open is?
een --------- beweging

Slide 23 - Open question

Vlak voor de landing verandert de parachutist de snelheid.
c/ Wat voor beweging maakt hij dan?
een --------- beweging

Slide 24 - Open question

Sommige snelheden kun je veel beter schatten dan andere.
a/ Geef een voorbeeld van een snelheid die je goed kunt schatten.

Slide 25 - Open question

b/ Geef een voorbeeld van een snelheid die je heel moeilijk kunt schatten.

Slide 26 - Open question

c/ Leg uit waarom je die tweede snelheid zo moeilijk kunt schatten.

Slide 27 - Open question