B1: Bloemen

Thema 6: Voortplanting bij planten en dieren
1 / 26
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Thema 6: Voortplanting bij planten en dieren

Slide 1 - Slide

B1: Bloemen
Leerdoelen:
Ik kan de delen van een bloem benoemen met hun kenmerken en functies

Slide 2 - Slide

B1: Bloemen
Een bloem
 • Orgaan van de plant
 • Gekleurde gedeelte: bloemkroon
 • Groen gedeelte: bloemkelk
 • In de bloem: vrouwelijke en mannelijke voortplantingsorganen

Slide 3 - Slide

Waarom zijn de kroonbladeren vaak groot en opvallend gekleurd?

Slide 4 - Open question

B1: Bloemen
Een bloem
 • Bloemkroon is opvallend gekleurd om insecten te lokken
 • Insecten zorgen voor bestuiving

Slide 5 - Slide

B1: Bloemen
Een bloem
 • Bij grassen zijn de bloemen klein en vaak groen

Slide 6 - Slide

B1: Bloemen
Bouw en functie van bloemen

Slide 7 - Slide

B1: Bloemen
Bouw en functie van bloemen
Mannelijke voortplantingsorganen: meeldraden, bestaan uit helmdraad en helmknop
 • In de helmknop zitten helmhokjes, hier wordt stuifmeel gemaakt
 • Dit zijn de mannelijke geslachtscellen van de plant

Slide 8 - Slide

B1: Bloemen
Bouw en functie van bloemen
Vrouwelijke voortplantingsorgaan: stamper
 • Meestal maar één stamper in een bloem
 • Bestaat uit: stempel, stijl en vruchtbeginsel
 • In het vruchtbeginsel zitten zaadbeginsels waar één eicel in zit

Slide 9 - Slide

kelkblad
stamper
meeldraad
kroonblad

Slide 10 - Drag question

Hoe noemen we de groene blaadjes van een knop? En wat doen ze?
A
kroonbladeren, insecten lokken
B
kelk bladeren, Insecten lokken
C
kelkbladeren, beschermen tegen uitdroging
D
kroonbladeren beschermen tegen uitdroging

Slide 11 - Quiz

Kroonblad
Bloemsteel
Stamper
Meeldraad
Kelkblad

Slide 12 - Drag question

Meeldraad en stamper zijn de .................... van de plant
A
Ademhalingsorganen
B
Voortplantingsorganen
C
Transportorganen
D
Verteringsorganen

Slide 13 - Quiz

Is de stamper het mannelijke of vrouwelijke voortplantingsorgaan?
A
mannelijke voortplantingsorgaan
B
vrouwelijke voortplantingsorgaan

Slide 14 - Quiz

Zijn meeldraden mannelijke of vrouwelijke voortplantingsorganen?
A
mannelijke voortplantingsorganen
B
vrouwelijke voortplantingsorganen

Slide 15 - Quiz

Stempel
Vruchtbeginsel
Stijl

Slide 16 - Drag question

Een lila bloem met groene
bladeren. Je ziet:
A
6 meeldraden 1 stamper
B
6 stampers 1 meeldraad
C
6 meeldraden 1 stamper gekleurde kelkbladeren
D
6 meeldraden 1 stamper groene kroonbladeren

Slide 17 - Quiz

Hoe noemen we de geel gekleurde delen?
A
kroonbladeren
B
helmknop
C
helmdraad
D
meeldraden

Slide 18 - Quiz

Stuifmeel wordt gemaakt in ...
A
De helmknop
B
Het vruchtbeginsel
C
De helmdraad
D
Het zaadbeginsel

Slide 19 - Quiz

Stuifmeelkorrels
Helmknop
Helmhokje
Helmdraad

Slide 20 - Drag question

Zijn de onderdelen van de bloem mannelijk of vrouwelijk?
Mannelijk
Vrouwelijk
Helmdraad
Stempel
Stijl
Stuifmeelkorrel
Meeldraad
Eicel
Stamper
Helmhokje
Vruchtbeginsel

Slide 21 - Drag question

Stijl
Stempel
Stamper
Vruchtbeginsel

Slide 22 - Drag question

Welke kleur hebben kelkbladeren meestal?
A
groen
B
wit
C
rood
D
geel

Slide 23 - Quiz

wat is de functie van de meeldraden?
A
voedsel maken voor de plant
B
dit is het mannelijke geslachtsorgaan
C
dit is het vrouwelijke geslachtsorgaan
D
de bloem beschermen tegen uitdrogen

Slide 24 - Quiz

Een stamper bestaat uit verschillende onderdelen, welke van de onderstaande is geen deel van een stamper?
A
Vruchtbeginsel
B
Steel
C
Stijl
D
Stempel

Slide 25 - Quiz

Noem 3 dingen die je deze les hebt geleerd

Slide 26 - Open question