Autisme

ASS
1 / 27
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1-4

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 6 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

ASS

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Programma
 • Wat is ASS
 • Structuur
 • ASS in het kort
 • Vormen van ASS
 • Wat is de waarheid bij mensen met ASS
 • Geef me de 5
 • Overprikkeling

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

DSM-5
De DSM-5 is een standaardwerk dat psychische stoornissen definieert
en classificeert. 
Het biedt een systematische onderverdeling van psychische stoornissen, van de meest voorkomende tot de zeldzaamste, met alle bijbehorende criteria. 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

leerdoelen
 • De student kan in eigen woorden vertellen wat ASS is.
 • De student kan vertellen wat de kenmerken zijn.
 • De student kan benoemen wat de sterke kanten zijn van mensen met ASS.
 • De student kan vertellen wat de methodiek 'Geef mij de vijf" toegepast kan worden.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Video

This item has no instructions

Autisme in het kort
 • Ontwikkelingsstoornis
 • 1 op de 42 jongens
 • 1 op de 189 meisjes 
 • 40/60% heeft een verstandelijke beperking

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Wat is autisme? --> Soorten
 • Vroeger kreeg 1 van de volgende diagnoses: 
 • Klassiek autisme, asperger of PDD-NOS.
 • Nu krijgt iedereen de diagnose ASS --> Autismespectrumstoornis  

Slide 7 - Slide

PDD NOS= Pervasive Development
 Nisorder Not Otherwise Specified

Ontwikkelingsstoornis, niet anderzins omschreven.
ASS
 • De DSM-criteria voor Autismespectrumstoornis: 
 • Problemen op het gebied van sociale communicatie en   sociale interactie; 
 • Beperkte, herhalende gedragspatronen, interesses of   activiteiten en 
 • Over- of ondergevoeligheid voor zintuiglijke prikkels.


Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Oorzaken ass
 • Veel onduidelijk over de oorzaak van ASS. 
 • Biologische en omgevingsfactoren spelen een rol bij het ontstaan van   ASS. 

 • Biologische factoren:
 • ASS is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis. 
 • Bepaalde hersengebieden functioneren anders of de communicatie   tussen hersengebieden  verloopt anders. 

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Kenmerken Autisme
 • Er bestaat geen biomarker voor autisme, zoals een bloed- of dna-test. 
 • De diagnose wordt gesteld door een psychiater of een gz-psycholoog         aan de hand van een aantal gedragskenmerken. 
 • Iedereen met autisme is anders.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Kenmerken ASS 
 • Kenmerken die vaak in verband worden gebracht met ASS zijn:
 • Moeite met het omgaan met andere mensen
 • Voor sommige prikkels heel gevoelig, voor andere juist niet
 • Helemaal opgaan in dingen die je interessant vindt
 • Niet makkelijk in anderen verplaatsen
 • Houdt niet van onverwachte veranderingen
 • Herhaalt sommige dingen vaak
 • Herkent snel patronen

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Sterkte kanten
 • Oprechtheid
 • Grote kennis van bepaalde zaken en onderwerpen
 • Visueel geheugen
 • Leergierigheid
 • Betrouwbaarheid en loyaliteit
 • Opmerkzaamheid, gericht op details
 • Sterk in analyserend en organiseren

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Wat is volgens jou structuur bieden.

Slide 13 - Open question

This item has no instructions

Structuur bieden en communiceren

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Waarheid
Een ieder heeft zijn eigen waarheid, soms is die waarheid gebaseerd op andere inzichten en belevingen. 
Bij autisme kom je dit vaak tegen.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Video

This item has no instructions

Een methodiek 
"Geef me de vijf" (Colette de Bruin) is een methodiek die je kan ondersteunen in het omgaan met mensen met autisme. 

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Video

This item has no instructions

Welke vijf
Wat gaat er gebeuren 
Waar gaat het gebeuren
Wanneer gaat het gebeuren
Wie doen er mee
Hoe gaan we het doen

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Slide 20 - Video

This item has no instructions

Waar kan iemand met ASS allemaal door overprikkeld raken?

Slide 21 - Open question

This item has no instructions

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Slide 23 - Video

This item has no instructions

Boosheid bij ASS
 • Informatie komt, sterk of zwak, binnen via de zintuigen.
 • Er worden lijntjes gemaakt in de hersenen, deze komen bij mensen met ASS vaak in de knoop 
 • Als de puzzelstukjes half of foutief wordt gevormd, volgen er ongepaste of onduidelijke gedragingen en reactie
 • Hier is begeleiding bij nodig, daarom is het zo belangrijk dat je weet wat autisme is en hoe je er mee om moet gaan.

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Wat kan jij doen bij overprikkeling
 • Geef iemand met autisme zo min mogelijk prikkels.
 • Praat in korte duidelijke zinnen.
 • Rustige houding
 • Bied veiligheid
 • Trigger wegnemen

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Wat is autisme? --> Bijkomende diagnoses
 • 70% kampt op en gegeven moment met klachten:
 1. Stemmingsstoornis/depressies
 2.  Angst- en/of dwangstoornis
 3.  Posttraumatische stress-stoornis (ptss)(heftige emoties)
 4.  Burn-out
 5.  Persoonlijkheidsstoornis
 6.   ADHD

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Slide 27 - Video

This item has no instructions