BS 4 Natuurbeheer

BS 4 Natuurbeheer
1 / 23
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

BS 4 Natuurbeheer

Slide 1 - Slide

Vandaag
Programma:
 1. Terugkijken BS 3
 2. Biodiversiteit en natuurbeheer

Slide 2 - Slide

Opdracht 6 en 7

Slide 3 - Slide

Relaties tussen soorten
Symbiose:
samenlevingsvorm tussen soorten (anders dan voedselrelatie).
Hier zijn drie verschillende vormen van.

Voorbeeld:
Stel ik heb autovervoer nodig en ik heb geen auto. Welke opties heb ik?


Slide 4 - Slide

Ik kan een taxi nemen
Mutualisme (beide voordeel)
ik: taxichauffeur:

Slide 5 - Slide

Ik kan liften
Commensalisme (gast voordeel, gastheer geen voor- of nadeel)
ik: chauffeur:

Slide 6 - Slide

Ik kan een auto stelen
Parasitisme (gast voordeel, gastheer nadeel)
ik: parasieteigenaar: gastheer

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Welke vorm van symbiose denk je dat je zag?
A
Mutualisme
B
Commensalisme
C
Parasitisme
D
Visalisme

Slide 9 - Quiz

De relatie tussen mensen en teken is een voorbeeld van ...
A
Mutualisme
B
Commensalisme
C
Parasitisme

Slide 10 - Quiz

BS 4 Natuurbeheer
Leerdoel:
Je kunt verklaren dat veel natuur in Nederlands is ontstaan door ingrijpen van de mens
Je kunt manieren noemen waarop mensen in Nederland de natuur behouden, beschermen en herstellen.

Slide 11 - Slide

Relaties met de omgeving

Slide 12 - Slide

Inrichting van onze omgeving
bijvoorbeeld: 
 • landbouw 
 • aangeplante bossen voor bosbouw en recreatie
 • energiewinning
 • waterbeheer zoals dijken en sloten

Wanneer het landschap helemaal is gevormd door de mens spreek je van een Cultuurlandschap

Slide 13 - Slide

Natuurbescherming
Behouden en/of ontwikkelen van natuur en biodiversiteit door:
 • vergroten natuurgebieden
 • natuurgebieden met elkaar verbinden
 • variatie in het landschap brengen


Slide 14 - Slide

Natuurbescherming
Natuurbehoud = maatregelen nemen om te voorkomen dat natuur verdwijnt of onder druk komt te staan. Bijv. hoe behouden we natuur terwijl steden groeien?
Natuurbeheer = menselijk ingrijpen ten behoeve van optimale leefomstandigheden voor planten en dieren. Bijv. grote grazers die grassen laag houden, zodat andere planten meer licht hebben.
Natuurontwikkeling = natuur beïnvloeden door eerst menselijk ingrepen te doen en daarna de natuur haar gang laten gaan. Bijv. de Marker wadden

Slide 15 - Slide

Landbouw:

akkerbouw
tuinbouw
veeteelt
Land gebruikt voor planten en dieren voor menselijk gebruik

Slide 16 - Slide

Biodiversiteit
 • De variatie aan planten en dieren.
 • In het regenwoud is de biodiversiteit groot
 • Bij een grote biodiversiteit is het ecosysteem stabiel

Slide 17 - Slide

Biodiversiteit
Verlies biodiversiteit 
-> ecosysteem aangetast

Slide 18 - Slide

Herintroductie
= terugbrengen van een  dier/ plantensoort in een land

maatregel om de bedreigde soorten weer in aantal te laten toenemen.

Slide 19 - Slide

Een grasland met 75 verschillende soorten grassen en kruiden of een zee met 75 verschillende soorten vissen.
Welke heeft naar jouw mening een hogere biodiversiteit?
Een grasland met 75 verschillende soorten grassen en kruiden
Een zee met 75 verschillende soorten vissen
De biodiversiteit is gelijk

Slide 20 - Poll

Een bos van 99 eikenbomen en 1 beukenboom of een bos met 50 eikenbomen en 50 beukenbomen.
Welke heeft naar jouw mening een hogere biodiversiteit?
Een bos van 99 eikenbomen en 1 beukenboom
Een bos met 50 eikenbomen en 50 beukenbomen
De biodiversiteit is gelijk

Slide 21 - Poll

Een vijver met 6 verschillende vissoorten of een vijver met 4 verschillende vissoorten en 2 amfibiesoorten.
Welke heeft naar jouw mening een hogere biodiversiteit?
Een vijver met 6 verschillende vissoorten
Een vijver met 4 verschillende vissoorten en 2 amfibiesoorten
De biodiversiteit is gelijk

Slide 22 - Poll

Een schip ligt al meer dan driehonderd jaar op de bodem voor de kust van Australië. Leg uit waarom dit schip voor een grotere biodiversiteit zorgt.

Slide 23 - Open question