havo 2 6.3 beschrijvende statistiek

lesplanning
terugblik (procentuele verandering)
uitleg beeld-,staaf- en lijndiagram
opgaven maken 
lesafsluiting

1 / 20
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

lesplanning
terugblik (procentuele verandering)
uitleg beeld-,staaf- en lijndiagram
opgaven maken 
lesafsluiting

Slide 1 - Slide

Vorig jaar waren er 25 konijnen op de kinderboerderij.
Dit jaar staat het aantal op 41 konijnen.
Wat is de procentuele toe- of afname?
(De antwoorden zijn in procenten)
A
25(2541)100=64
B
25(4125)100=64
C
41(4125)=39,024...
D
41(2541)100=39,024...

Slide 2 - Quiz

leerdoelen van vandaag
begrippen: beschrijvende statistiek, beelddiagram, staafdiagram, lijndiagram, scheurlijn

kunnen werken met de diagrammen
een lijndiagram kunnen tekenen

Slide 3 - Slide

beschrijvende statistiek
De wiskunde waarmee we beschrijven wat we zien. grafieken, gemiddeldes ect. 

Slide 4 - Slide

beeld- en staafdiagram

Slide 5 - Slide

Beeld- en staafdiagram
 • Beelddiagram wordt aangegeven
  met figuurtjes.
 • Wordt vaak gebruikt als illustratie
  en niet om nauwkeurige data
  af te lezen.

Slide 6 - Slide

Beeld- en staafdiagram
 • Een staafdiagram kan zowel horizontaal als verticaal zijn.
 • De lengte van de staaf geeft de hoeveelheid aan.
 • Je geeft een titel en zegt bij elke staaf waar het over gaat.
 • De staven staan los van elkaar.

Slide 7 - Slide

Een medewerker van de bioscoop heeft bijgehouden hoeveel kaartjes er per genre wordt verkocht.
Van welk genre verkoopt hij de meeste kaartjes?
A
Mystery
B
Adventure
C
Cartoon
D
Comedy

Slide 8 - Quiz

Lijndiagram
Een lijndiagram is handig
 om bijvoorbeeld de 
ontwikkeling van 
een hoeveelheid in tijd 
weer te geven. 

Slide 9 - Slide

Lijndiagram
Het tekenen van een lijndiagram:
 • Op de horizontale as de tijd (bijv. jaren).
 • Op de verticale as de aantallen.
 • Geef je lijndiagram een titel.
 • Zet boven elk jaar een stip met de
    hoeveelheid uit je gegevens.
 • Verbind, met een liniaal, de punten aan elkaar.
 • Teken eventueel een scheurlijn om te voorkomen dat je lijndigram te groot wordt.

Slide 10 - Slide

scheurlijn
 • kan je alleen gebruiken bij lijndiagrammen
 • je slaat een stuk van de grafiek over, dit gebruik je als je met bijv. met grote getallen werkt, en lage getallen niet voorkomen
 • zorg dat er naar de scheurlijn geen punten staan. 

Slide 11 - Slide

Op welke leeftijd krijgen de kinderen hetzelfde zakgeld bedrag?
A
6 en 7 jaar.
B
8 en 9 jaar.
C
9 en 10 jaar
D
A en B zijn goed

Slide 12 - Quiz

Wat is onder andere belangrijk bij het maken van een lijndiagram?
A
Alleen de namen bij de assen.
B
Alleen de naam van het lijndiagram.
C
zowel A als B is belangrijk
D
Geen van beide is belangrijk

Slide 13 - Quiz

let op. bij opg. 24 staat er 
x106 dit betekend: x 1 000 000

Slide 14 - Slide

opgaven maken
maak opg. 22 t/m 25 + 27, 28

werk de eerste 7 minuten voor jezelf, daarna een kort overleg moment
timer
7:00

Slide 15 - Slide

lesafsluiting
3 waar/niet waar vragen

Slide 16 - Slide

Bij een beelddiagram kunnen we de data nauwkeurig aflezen.
A
Waar.
B
Niet waar.

Slide 17 - Quiz

Bij een staafdiagram staan de staven tegen elkaar aan.
A
Waar.
B
Niet waar.

Slide 18 - Quiz

Bij het maken van de diagrammen is het onder andere belangrijk om een titel te geven en de namen bij de assen te zetten.
A
Waar.
B
Niet waar.

Slide 19 - Quiz

volgende les
huiswerk: opg. 22 t/m 25 + 27, 28

volgende les: cirkel diagram
neem woensdag kleurpotloden mee

Slide 20 - Slide