slechthorendheid groep 6/7/8

Leven zonder geluid:
 ➜ Doofheid en slechthorendheid
Gevolgen
Hulpmiddelen 

1 / 18
next
Slide 1: Slide
LevensbeschouwingBasisschoolGroep 6-8

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Leven zonder geluid:
 ➜ Doofheid en slechthorendheid
Gevolgen
Hulpmiddelen 

Slide 1 - Slide

Wat is het verschil
tussen doof
en slechthorend

Slide 2 - Mind map

Verschil doof en slechthorend
Dove mensen leven helemaal zonder geluid, die horen dus helemaal niks. 

Slechthorende mensen die horen minder goed, zij kunnen bijvoorbeeld horen dat hun moeder roept, maar niet wat zij dan precies roept.

Slide 3 - Slide

Doofheid/Slechthorendheid
  1. Aangeboren (bij de geboorte is iets anders gegaan)
  2. Erfelijk (Bij je geboorte meegekregen van je ouders)
  3. Gekregen (na een ongeluk, luide muziek, harde knal)

Slide 4 - Slide

Mensen die niets
kunnen horen noem je
A
Slechthorend
B
Doof

Slide 5 - Quiz

Leven zonder geluid:
Doofheid  en slechthorendheid ✔
 ➜ Gevolgen
Hulpmiddelen 

Slide 6 - Slide

Leven zonder geluid
Kan ook erg moeilijk zijn. Iemand die doof of slechthorend is kan namelijk niet meer goed met iemand praten en luisteren. Je kunt je er onzeker door voelen.  Je mist informatie die anderen wel krijgen. 
Je kunt je hierdoor eenzaam voelen. 
Soms maak je dan minder contact met anderen. 

Slide 7 - Slide

Ik kan in rumoerige situaties alles goed verstaan
A
ja
B
nee
C
lastig
D
moeizaam

Slide 8 - Quiz

ik kan met horende mensen goed contact maken
A
ja
B
nee
C
lastig
D
moeizaam

Slide 9 - Quiz

Leven zonder geluid
  • Zorg voor oogcontact
  • Geef de ander meer de tijd
  • Gebruik je lichaamstaal om je verhaal te verduidelijken 
  • Wees duidelijk wat een grapje is en wat niet
  • Wees respectvol, sluit niet buiten
  • Doe niet overdreven, maar normaal. Dove kinderen zijn dat ook.

 

Slide 10 - Slide

Hoe kan jij een
doof of slechthorend kind
helpen in je klas?

Slide 11 - Mind map

Leven zonder geluid:
Doofheid  en slechthorendheid ✔
 Gevolgen ✔
  ➜ Hulpmiddelen 

Slide 12 - Slide

Hulpmiddelen
Gebarentaal: 

Taal die met de handen gesproken wordt.


Slide 13 - Slide

Hulpmiddelen
Gebarentolk: 
een gebarentolk vertaalt de gesproken woorden in gebarentaal, dit zie je bijvoorbeeld vaak terug op televisie.

Slide 14 - Slide

Hulpmiddelen voor doven en slechthorenden? Ik ken er wel...
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 15 - Quiz

Ik gebruik regelmatig een hulpmiddel
A
ja
B
nee
C
soms
D
altijd

Slide 16 - Quiz

Leven zonder geluid:
Doofheid  en slechthorendheid ✔
 Gevolgen ✔
   Hulpmiddelen ✔

Slide 17 - Slide

Einde les
Dank voor jullie aandacht. 

Jullie zijn kanjers!!

Slide 18 - Slide