B2: Bestuiving

Telefoon in telefoontas
Boek + pen/potlood op tafel
Blz. 175
1 / 23
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Telefoon in telefoontas
Boek + pen/potlood op tafel
Blz. 175

Slide 1 - Slide

kelkblad
stamper
meeldraad
kroonblad

Slide 2 - Drag question

Meeldraad en stamper zijn de .................... van de plant
A
Ademhalingsorganen
B
Voortplantingsorganen
C
Transportorganen
D
Verteringsorganen

Slide 3 - Quiz

De meeldraad is het ............... voortplantingsorgaan
A
mannelijk
B
vrouwelijk

Slide 4 - Quiz

De stamper is het ............... voortplantingsorgaan
A
mannelijk
B
vrouwelijk

Slide 5 - Quiz

Waarom zijn de meeste bloemen fel gekleurd?

Slide 6 - Open question

En waarom zijn sommige bloemen dat niet?

Slide 7 - Open question

B2: Bestuiving


Leerdoelen
 • Je kunt beschrijven wat bestuiving is
 • Je kunt het verschil benoemen tussen kruisbestuiving en zelfbestuiving
 • Je kunt de kenmerken noemen van insectenbloemen en windbloemen

Slide 8 - Slide

B2: Bestuiving

 • Bij het verzamelen van nectar raakt een bij bedekt met stuifmeel
 • De bij neemt het stuifmeel mee naar de volgende bloem
 • Het stuifmeel komt dan op de stamper terecht
 • Dit noemen we bestuiving

Slide 9 - Slide

B2: Bestuiving

 • Bijen verzamelen nectar en maken er honing van voor hun jongen (larven)
 • Ook vlinders, kolibries en vleermuizen leven van nectar en dragen bij aan de bestuiving 

Slide 10 - Slide

B2: Bestuiving

 • Het stuifmeel moet wel op de stamper van dezelfde plantensoort terechtkomen  

Slide 11 - Slide

B2: Bestuiving

 • Zelfbestuiving: Stuifmeel komt op stamper van bloem van dezelfde plant
 • Kruisbestuiving: Stuifmeel komt op stamper van bloem van andere plant 

Slide 12 - Slide

B2: Bestuiving

Insectenbloemen
 • Insecten zorgen voor bestuiving
 • Grote, opvallend gekleurde bladeren
 • Stuifmeel is ruw en kleverig zodat het goed blijft plakken
 • Maken relatief weinig stuifmeel
 • Veel insecten bestuiven bloemen van 1 soort

Slide 13 - Slide

B2: Bestuiving

Windbloemen
 • Wind zorgt voor bestuiving
 • Kleine en onopvallende bloemen
 • Stuifmeel komt per toeval op stempel andere bloem terecht
 • Veel licht en glad stuifmeel
 • Stempels zijn groot en veervormig

Slide 14 - Slide

B2: Bestuiving

Windbloemen
 • Wind zorgt voor bestuiving
 • Kleine en onopvallende bloemen
 • Stuifmeel komt per toeval op stempel andere bloem terecht
 • Veel licht en glad stuifmeel
 • Stempels zijn groot en veervormig

Slide 15 - Slide

De bij neemt stuifmeel mee naar de volgende bloem. Het komt dan op de............ terecht
A
Meeldraad
B
Kroonbladeren
C
Stamper
D
Kelkbladeren

Slide 16 - Quiz

Het stuifmeel van een madeliefje komt op de stamper van een boterbloem. Is dit bestuiving?
A
Ja
B
Nee

Slide 17 - Quiz

Welke dieren dragen ook bij aan bestuiving, naast bijen?

Slide 18 - Open question

Kruisbestuiving: stuifmeel komt op stamper van dezelfde plant
A
Waar
B
Niet waar

Slide 19 - Quiz

Noem drie kenmerken van insectenbloemen

Slide 20 - Open question

Noem drie kenmerken van windbloemen

Slide 21 - Open question

Je kunt deze vraag in je boek maken, of in je schrift.
Bedenk een fantasie-insectenbloem en een fantasie-windbloem.
• Teken van elk type twee bloemen en kleur de bloemen in.
• Benoem de volgende delen in een van de insectenbloemen en in een van de windbloemen: helmknop – kroonblad – meeldraad – stamper – stempel.
• Geef met pijlen een zelfbestuiving en een kruisbestuiving aan. Let hierbij op dat je pijl start in een helmknop en eindigt op een stempel.

Slide 22 - Slide

B2: Bestuiving

Leerdoelen
 • Je kunt beschrijven wat bestuiving is
 • Je kunt het verschil benoemen tussen kruisbestuiving en zelfbestuiving
 • Je kunt de kenmerken noemen van insectenbloemen en windbloemen
Opdrachten: 
 • Basis 1, 3, 4, 5, 7, 8
 • Ondersteunend: 2, 6
 • Verdiepend: 9, 10
 • Practicum 4: Hooikoorts

Slide 23 - Slide