Thema 6. BS 2. Voedselrelaties

Basisstof 6.2 Voedselrelaties
Blz. 61
1 / 25
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 2

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Basisstof 6.2 Voedselrelaties
Blz. 61

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen?
2e uur
  • Terugblik 6.1 Wat is ecologie?
  • Uitleg 6.2 Voedselrelaties 
  • Zelfstandig werken 

Slide 2 - Slide

Abiotische factoren
Biotische factoren

Slide 3 - Drag question

Welk organisatieniveau uit de ecologie is zichtbaar op de afbeelding?
A
Individu
B
Populatie
C
Levensgemeenschap
D
Ecosysteem

Slide 4 - Quiz

Slide 5 - Slide

Dieren eten verschillende dingen
Deze dieren eten alleen plantaardig voedsel (planten, grassen etc.) ze horen bij de groep 'planteneters'.
Leeuwen jagen op andere dieren voor hun voedsel, het zijn echte 'vleeseters'.
Een dode plant of dier worden gebruikt als voedsel voor de 'afvaleters' zoals de regenworm
Deze varkens eten net als de mens zowel planten en dieren. Ze worden 'alleseters' genoemd.

Slide 6 - Slide

Planteneter
Vleeseter
Alleseter
Afvaleter

Slide 7 - Drag question

2

Slide 8 - Video

00:14
Het konijn is een
A
planteneter
B
vleeseter
C
alleseter
D
afvaleter

Slide 9 - Quiz

00:26
De adelaar is een
A
planteneter
B
vleeseter
C
alleseter
D
afvaleter

Slide 10 - Quiz

Slide 11 - Slide

Voedselketen en Voedselweb
Kever eet plantaardig materiaal en is dus een planteneter
De specht eet in deze voedselketen de kever, maar de specht eet ook noten en zaden en is daarom een alleseter.
De grote ransuil eet de specht en is een vleeseter

Slide 12 - Slide

Verschil
Een voedselweb zijn
meerdere voedsel-
ketens die met el-
kaar samenhangen.

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Voedselweb of voedselketen?
A
Voedselweb
B
Voedselketen

Slide 15 - Quiz

Voedselweb of voedselketen?
A
Voedselweb
B
Voedselketen

Slide 16 - Quiz

Voedselweb of voedselketen?
A
Voedselweb
B
Voedselketen

Slide 17 - Quiz

Termen
  • Producenten
  • Consumenten
  • Reducenten

Consumenten van
de 1e, 2e, 3e orde.
(enz.)
Consumenten zijn dieren die planten of andere dieren eten.
Planten maken met behulp van fotosynthese glucose aan. Planten zijn de basis voor alle voedselketens en worden daarom producenten genoemd.
Bacteriën en schimmels eten de resten op die de afvaleters achterlaten, zie worden reducenten genoemd.
De dieren die planten eten in de afbeelding (bijvoorbeeld de muis) zijn consumenten van de 1e orde. Zij eten de producenten. Wanneer deze dieren worden opgegeten door andere dieren dan zijn dat consumenten van de 2e orde (bijvoorbeeld de vos).

Slide 18 - Slide

Producent, Consument of Reducent?
A
Producent
B
Consument
C
Reducent

Slide 19 - Quiz

Producent, Consument of Reducent?
A
Producent
B
Consument
C
Reducent

Slide 20 - Quiz

Producent, Consument of Reducent?
A
Producent
B
Consument
C
Reducent

Slide 21 - Quiz

Het konijn is een ....
A
Consument van de eerste orde
B
Consument van de tweede orde
C
Consument van de derde orde
D
Consument van de eerste en tweede orde

Slide 22 - Quiz

De uil is een ....
A
Consument van de eerste orde
B
Consument van de tweede orde
C
Consument van de derde orde
D
Consument van de eerste en tweede orde

Slide 23 - Quiz

Waar wil je nog meer uitleg of informatie over?

Slide 24 - Open question

Slide 25 - Slide