De ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking module 3

De ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking
PGL
1 / 22
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

De ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking
PGL

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Voorkennis activeren

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Welke
ontwikkelingsfasen van
de mens zijn er?

Slide 3 - Mind map

zuigeling  0-18mnd
peuter 18mnd -4 j
kleuter 4-6
schoolkind 6-12
puber 12-17
adolescent 17-25
volwassene 25-67
oudere mens 67 en ouder

Welke ontwikkelingsgebieden komen in elke ontwikkelingsfasen terug?

Slide 4 - Open question

This item has no instructions

Ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking
verdieping door vragen

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Hoe uit zich een verstandelijke beperking?
A
een te trage ontwikkeling
B
stilstand in de ontwikkeling
C
terugval in de ontwikkeling
D
a, b en c zijn juist

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Van welk probleem in de ontwikkeling is nog meer spraken, naast te traag, terugval en stilstand?

Slide 7 - Open question

het ontwikkelingsproces van een deel van het lichaam is niet volledig (bv: microcefalie= te kleine hersenen), niet sluitend hartklepje  of schisis> kan leiden tot een verstandelijke beperking
Niveaus verstandelijke beperking (gebaseerd op IQ)

  • Zeer ernstig verstandelijke beperking 
  • Ernstig verstandelijke beperking
  • Matig verstandelijke beperking
  • Licht verstandelijke beperking

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Slide

gemiddeld intelligentieniveau ligt tussen 90-110
Hoe kan jij de ontwikkeling van jouw cliënten stimuleren?

Slide 10 - Mind map

This item has no instructions

Folder (vorige les)
Geinventariseerd op welk ontwikkelingsniveau de cliënten zitten en groepen gemaakt op dit niveau.Ieder groepje is aan de slag gegaan met het maken van een folder digitaal of een boekje digitaal.
-Beschrijven wat de algemene kenmerken zijn van het bepaalde ontwikkelingsniveau (basis het boek online) en wat hiervan te herkennen is bij de cliënt.
 


Slide 11 - Slide

This item has no instructions

De opdracht
Je gaat vandaag verder werken met je groep van vorige week en je maakt de informatiefolder vandaag af. 

Voeg toe aan de folder: 
-De kennis/theorie die je van deze week kan koppelen aan wat jullie zien bij jullie cliënten.

-Hoe verhouden de delen van de ervaringsordening zich tot jullie cliënten groep.

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Ervaringsordening
Het proces van het brein waarmee prikkels uit de werkelijkheid worden verwerkt tot ervaringen die op hun beurt weer worden geordend.

In de ordening van ervaringen spelen eerdere ervaringen en emoties een belangrijke rol. De geordende ervaring vormt een bron van de beleving.

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Ervaringsordening
Onderstaande is een samenvatting van het document wat te lezen is in ANS bij ervaringsordening

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Slide

seo is een schaal voor emotionele ontwikkeling

bedoeld als middel om meer inzicht te krijgen op het emotionele ontwikkelingniveau 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk

-Folder in Teams hangen
 -Lezen en maken thema communicatie

(Ervaringsordening volgt in gastles)


Slide 22 - Slide

This item has no instructions