2.3 Het stroomgebied van de Rijn

1 / 29
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

This lesson contains 29 slides, with text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

2m3-wk4-les 1
1 Controle: afwezigen + spullen (5min)
2 Opdracht: waterkringloop (10 min)
3 Tekst lezen: de Boven-Rijnse Laagvlakte blz 28 (5 min)
4 Uitleg 2.3 deel A = samenvatting. (15 min)
5 Maakwerk: opdr 1 t/m 4 blz 33

Maakwerk moet deze les af zijn. 

Slide 3 - Slide

Opdracht: de waterkringloop 
1 Je krijgt een blaadje 
2 Teken op dat blaadje de lange waterkringloop (van de zijkant)
3 Noteer deze begrippen op de juiste plaats: 
zee-verdamping-condensatie-neerslag-rivier-grondwater-infiltratie- sneeuw. 

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Basisboeknummers

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

EINDE DEEL A
Maakwerk: opdr 1 t/m 4 blz 33 

Slide 12 - Slide

2m2-wk5-les 2
1 Controle afwezigen + spullen  (5 min)
==>> Inhalen SO op maandag 7 feb het 8ste uur. Lokaal 26
2 Opdr 1 t/m 4 blz 33 nakijken (10 min)
3 Video meanderende rivier (5 min)
4 Uitleg 2.3 deel B (15 min)
5 Maakwerk opdr 6 t/m 10 blz 34+35

Slide 13 - Slide

Beloning

05 credits = 0.5 punt extra op je PW


Dus: heb je een 5 gehaald? Dan wordt dat een 5.5
Slide 14 - Slide

Je verliest een credit als:
- Je naam op het bord komt vanwege storend gedrag
- Je spullen/huiswerk vergeet

** Storend gedrag: kauwgom, eten, door de klas roepen, hard lachen. 


Slide 15 - Slide

Naam op het bord....
Bij storend gedrag noteer ik je naam op het bord. 
(kletsen, hard lachen..)

Naam |   = 1e waarschuwing. -1 credit
Naam ||  = 2e waarschuwing. Begrippen schrijven. -2 credits
Naam ||| = 3e waarschuwing. 1 lesuur nablijven. Credits reset. 

Slide 16 - Slide

Gedrag
- Tijdens uitleg ben je stil. 

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Samenvatting
1 Bovenloop = erosie
2 Middenloop = erosie + sedimentatie  grind
3 Benedenloop = sedimentatie zand + klei

Verwering = uiteenvallen van gesteente
Erosie = afschuren van gesteente door verweringsmateriaal door water, wind, ijs en zwaartekracht

Slide 23 - Slide

Basisboeknummers

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Maakwerk
Opdrachten 6 t/m 10 blz 34 + 35

Slide 29 - Slide