Crisissituaties les 2

Welzijn
Onvoorziene & crisissituaties

1 / 36
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 36 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Welzijn
Onvoorziene & crisissituaties

Slide 1 - Slide

Crisissituatie

Slide 2 - Mind map

Wat zijn kenmerken van een trauma?

Slide 3 - Open question

Als iemand een gevaar is voor zichzelf of zijn omgeving is crisisinterventie nodig.
Waar
Niet waar

Slide 4 - Poll

Huiswerk van vandaag
 • Zijn er vragen n.a.v. de instructiereader?
 • Thema-opdracht 2.1 'Inventarisatie onvoorziene en crisissituaties' en thema-opdracht 2.2 '(Bijna-)ongelukken' gaan we later vandaag bespreken in de leerteams.
 • Welke richtlijnen, protocollen en procedures heb je gevonden?

Slide 5 - Slide

Doelen van deze les

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Protocollen, richtlijnen en procedures 
•Een protocol is een specifieke uitwerking van hoe er gehandeld móet worden in specifieke werksituaties, en in welke volgorde, langs welke stappen en via welke besluitvormingen. Een protocol dient ervoor om eenheid aan te brengen in de werkwijze. In een protocol zijn daarom vrijwel altijd richtlijnen, regels en procedures aangegeven om het handelen van de medewerkers te structureren/stroomlijnen.

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Voorbeelden van een protocol:

Slide 10 - Open question

Protocollen, richtlijnen en procedures 
 • Een procedure is schriftelijk vastgelegd of mondeling afgesproken.
 • Voorbeelden: 
 1. intake procedure
 2. een procedure aanwerving personeel 
 3. een procedure voor bijscholing

Slide 11 - Slide

Protocollen, richtlijnen en procedures 
 • Een richtlijn is richtinggevend en geeft aan hoe iets gedaan kan worden.
 • Een richtlijn is een hulpmiddel om tot kwalitatief goede en verantwoorde zorg te komen, bijvoorbeeld:
 1. Een hygiënerichtlijn
 2. Richtlijnen m.b.t. het coronavirus
 3. Richtlijn omgaan met probleemgedrag
 

Slide 12 - Slide

Als er een incident heeft plaatsgevonden tijdens mijn werk dan...
Draag ik dat mondeling over tijdens de overdracht
Maak ik een incident-melding
Ben ik blij dat het opgelost is en doe ik verder niks
Anders ... (leg het straks uit)

Slide 13 - Poll

Incidenten melden
Het registreren, analyseren en leren van incidenten is een belangrijk aspect op het gebied van kwaliteit en veiligheid. 

Kwaliteitsmedewerker

Slide 14 - Slide

Stelling
Noodzakelijke medicatie moet altijd gegeven worden, desnoods in de appelmoes.

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Nee, tenzij...
Douchen terwijl iemand zich verzet? Een bloeddrukpil tegen iemands wil? Nee, tenzij... er sprake is van ernstig nadeel

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Link

Voor wie geldt de WZD
Een cliënt valt onder de wet zorg en dwang:
 • Als er een verklaring is van een deskundig arts waaruit blijkt dat hij in verband met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking is aangewezen op zorg en/of;
 • Een persoon beschikt over een indicatie van het CIZ voor langdurige zorg met als grondslag een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking.

Slide 19 - Slide

Onvrijwillige zorg of vrijheidsbeperking?

Slide 20 - Slide

Leerteamopdracht Digibib 2.4 
 • Maak het eerste gedeelte van Digibib opdracht 2.4, uploaden in Teams
 •  Daarna pauze
 • Evalueren; hoe zijn de verschillende mindmaps geworden?
timer
1:00

Slide 21 - Slide

Preventie
Gewenst resultaat van dit thema;


Onvoorziene- en crisissituaties zijn waar mogelijk voorkomen. Tijdens een onvoorziene en/of crisissituatie is op professionele wijze gehandeld. Vrijheidsbeperkende middelen zijn zo min mogelijk ingezet

Slide 22 - Slide

Preventie

Slide 23 - Mind map

De achtergrond van preventie
Begin preventie: 1850
 • Lichamelijke gezondheid, verbeteren leefomstandigheden
 • Voorkomen van ziekten

Succesvol --> Uitbreiding naar geestelijke gezondheid
Na Tweede Wereldoorlog: “voorkomen is beter dan genezen”

Slide 24 - Slide

Preventief < -- > Curatief 

Slide 25 - Slide

Voorbeelden van preventieve zorg

Slide 26 - Open question

Welke maatregel is niet gericht op preventie?
A
Voorlichten
B
Ondersteunen
C
Gedragstherapie
D
Protocollen

Slide 27 - Quiz

Soorten preventie
Primaire preventie: activiteiten die voorkomen dat gezonde mensen een bepaald gezondheidsprobleem, ziekte of ongeval krijgen.
Secundaire preventie: vroege opsporing van ziekten of afwijkingen bij personen die ziek zijn, een verhoogd risico lopen of een bepaalde genetische aanleg hebben. De ziekte kan daardoor eerder worden behandeld, zodat deze eerder geneest of niet erger wordt.
Tertiaire preventie: voorkomen van complicaties en ziekteverergering bij patiënten. Ook het bevorderen van de zelfredzaamheid van patiënten valt hieronder. 

Slide 28 - Slide

Signaleringsplan
Een signaleringsplan is bedoeld om een ernstige psychische crisis te voorkomen door op tijd de juiste hulp te vragen of aan te bieden.

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Video

Leerteamopdracht
 • Bespreek Digibib opdracht 2.1 / 2.2. Vul het feedbackformulier 'Inventarisatie onvoorziene en crisissituaties' voor elkaar in. 
 • Intervisie (Digibib opdracht 1). Vul het feedbackformulier 'Gedragsobservatie Opdracht 1 logboek' in voor degene die de situatie in heeft gebracht. 

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Slide

Nabespreking leerteamopdrachten

Slide 33 - Slide

Doelen behaald?

Slide 34 - Slide

Huiswerk 18-02
 • Logboek bijhouden 
 • Thema opdracht 2.3 (indien je géén BHV hebt).
 • Thema opdracht 2.4 (tweede deel) 
 • Bereid de eindopdracht  (3 en 4) voor door de opdracht door te lezen en met je werkbegeleider in gesprek te gaan. Indien zich een crisissituatie voordat kan je opdracht 3 ook uitvoeren. 

Slide 35 - Slide

Planning volgende week
 • Gedragsproblemen van somatische aard 
 • Gedragsproblemen van psychosociale en/of psychiatrische aard 
 • Risicoanalyse
 • Verantwoordingsverslag 
 • Intervisie 

Slide 36 - Slide