Gezondheidsbevordering en preventieGezondheidsbevordering en preventie
1 / 24
next
Slide 1: Slide
VerzorgendeMBOStudiejaar 2

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lessonGezondheidsbevordering en preventie

Slide 1 - Slide

Doelen van deze les
 • Je kunt uitleggen wat het belang is van preventie van gezondheidsproblemen
 • Je kunt samenvatten wat de verschillende uitgangspunten en benaderingen zijn met betrekking tot preventie van gezondheidsproblemen
 • Je kunt samenvatten wat primaire, secundaire en tertiaire preventie in de gezondheidszorg inhouden
Slide 2 - Slide

Preventie 
4 hoofddoelen;

 1. het voorkomen van gezondheidsproblemen
 2. het bevorderen van de gezondheid;
 3. het vergroten van de zelfredzaamheid van de zorgvrager;
 4. het terugdringen van zorguitgaven.Slide 3 - Slide

De zorgvrager leren hoe hij zo moet vallen, dat hij/zij goed terecht komt hoort bij..
A
Bevorderen van de gezondheid
B
Voorkomen van gezondheidsproblemen

Slide 4 - Quiz

Preventiebeleid
Vanuit de overheid 
doelstellingen worden bepaald
Zorginstellingen werken hieraan mee
Wat is daar het doel van?

Slide 5 - Slide

Fases van preventie

Primaire preventie
Voorkomen van gezondheidsproblemen 
Kan individueel, of aan een hele groep 

Slide 6 - Slide

Primaire preventie

Je stimuleert de zorgvrager om gezond te leven en risicogedrag te vermijden. Je wilt voorkomen dat hij een gezondheidsprobleem krijgt. 

Slide 7 - Slide

Noem één voorbeeld van primaire preventie

Slide 8 - Open question

Secundaire preventie
Opsporen en vroegtijdig behandelen van gezondheidsproblemen en aandoeningen. ​
Het gaat om zorgvragers die al een gezondheidsprobleem hebben of een verhoogd risico daarop. Je probeert een probleem in een vroeg stadium op te sporen, zodat erger voorkomen wordt.

Slide 9 - Slide

Noem één voorbeeld van secundaire preventie

Slide 10 - Open question

Tertiaire preventie
Gevolgen die gezondheidsproblemen en aandoeningen met zich meebrengen zoveel mogelijk terugdringen.​

Slide 11 - Slide

Noem één voorbeeld van tertiaire preventie

Slide 12 - Open question

Oefening: geef aan of dit primaire, secundaire of tertiaire preventie is
 1. Tanden poetsen om gebit gaaf te houden​
 2. Halfjaarlijkse controle tandarts​
 3. Gebruik douchestoel bij stijve gewrichten​
 4. Screening baarmoederhalskanker​
 5. Oefeningen doen mbv fysiotherapeut om gewrichten zo soepel mogelijk te houden bij artrose​
 6. Stoppen met roken om risico op ziekten te verkleinen​
 7. Iemand met diabetes zo goed mogelijk instellen op medicatie

Slide 13 - Slide

Welke gezondheidsrisico’s kom je in jouw praktijk tegen?​
Lichamelijk: ​
bv. Hart- en vaatproblemen, valgevaar, diabetes, huidletsel, incontinentie, ondervoeding/overgewicht,..​
Psychisch: ​
depressie, verwardheid, stress, angst,..​
Sociaal: ​
eenzaamheid, isolement,..​

Slide 14 - Slide

Risicosignalering
 • Doel is om (potentiële) problemen vroegtijdig te signaleren en hier actie op te kunnen ondernemen. ​

 • Doen we allemaal tijdens ons werk: gebruikt je zintuigen, kennis en ervaring.​

 • Als hulpmiddel worden er risicoscorelijsten gebruikt. 

Slide 15 - Slide

Risicoscoringslijsten
 • In(continentie)​
 • Dementie​
 • Depressie​
 • Eten – drinken​
 • Huidletsel​
 • Medicatie​
 • Mondzorg​
 • Probleemgedrag​
 • Vallen​
 • Vrijheidsbeperking​
 • Delier​
 • Checklist veilige zorg​

Bron: Het gebruik van risicosignaleringslijsten | Kennisplein Zorg voor Beter

Slide 16 - Slide

Aandachtspunten
 • Risicoscorelijsten zijn een hulpmiddel bij signalering, geen doel op zich.​
 • Kijk continue naar de balans tussen wensen van de zorgvrager en risicobeheersing. Ga hierover in gesprek met de cliënt en familie. Leg afspraken vast in het zorg(leef)plan.​
 • Ken de achtergrond, wensen en behoeften van de zorgvrager.​
 • Neem, als je een signaleringshulpmiddel gebruikt, de antwoorden altijd door met de zorgvrager en de naasten.

Slide 17 - Slide

Meetinstrumenten
Naast het signaleren van risico’s worden ook andere meetinstrumenten gebruikt in de zorg en de gezondheidstoestand te monitoren.​
Bv.​
 • Meten van vitale functies: ​
   ademhaling, bloeddruk, hartslag, temperatuur​
 • Bijhouden van een vocht- en voedingsbalans​
Ontlasting: Bristol Stool Chart​
 • Pijn​
 • Bloedsuiker meten ​

Slide 18 - Slide

Voorlichting, advies en instructie​
Voorlichting, advies en instructie hebben verschillende doelen.:
 • Bij voorlichting wil je de kennis van de zorgvrager vergroten. Bv voorlichting over zoutloze voeding ivm verhoogde bloeddruk.​
 • Bij advies doe je een voorstel aan de zorgvrager om iets te doen of te laten. Bv. advies om naar de winkel te lopen in plaats van met de auto te gaan om zo meer te bewegen.​
 • Bij instructie geven wil je de zorgvrager leren een handeling op een bepaalde manier uit te voeren. Bv uitleg over correcte inname van COPD-medicijnen.​


Met voorlichting

Slide 19 - Slide

Voorlichting en preventie in jouw BPV
Bespreek met medestudent: 
 1. Wat is het beste advies dat je ooit zelf kreeg? Welke kenmerken maakten het tot een goed advies?​
 2. Kun je voorbeelden benoemen uit jouw BPV waarin je voorlichting, advies en instructies geeft?​
 3. Wat is het effect daarvan op de zorgvrager en naasten?​
 4. Welke organisatie(s)/instantie(s) binnen jouw eigen werkveld zou je kunnen benaderen op het gebied van preventie en voorlichting? Over welke onderwerpen geven zij voorlichting?

Slide 20 - Slide

Opdrachten 
Zelf aan de slag
Succes !

Slide 21 - Slide

Samenwerkingsopdracht
 • Maak 4 groepen 
 • Jullie gaan met jullie groepje een presentatie maken over: Voorlichting geven om een gezondheidsprobleem preventief kunt aanpakken. 
 • Duur van de presentatie: 15 minuten
 • Tip: PP, toneelstukje, video opname, liedje, folder/flyer

Slide 22 - Slide

eDition
Gezondheidsbevordering en preventie
• Verwerkingsopdrachten Module 3
• Verwerkingsopdrachten H1 en 2

Slide 23 - Slide

Vragen

Slide 24 - Slide