Regie - Lesweek 8 208B

Vak: Regie
Semester:
Lesweek: Lesweek 8
Docenten: Melle Eshuis, Ikram Smaili en Umran Kara
1 / 24
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Vak: Regie
Semester:
Lesweek: Lesweek 8
Docenten: Melle Eshuis, Ikram Smaili en Umran Kara

Slide 1 - Slide

This item has no instructions


Licentie check

Iedereen dient een licentie te hebben van ThiemeMeulenhoff. Daarnaast heb je ook een werkende laptop met oplader. Zonder deze onderwijsmiddelen kan je mijn lessen niet deelnemen. Je wordt uit de les uitgestuurd en in die tijd mag je de onderwijsmiddelen regelen. Als het geregeld is, mag je de les weer in. Of je hebt een rode kaart die getekend is door de coördinator. 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Aanwezigheidsregistratie
Aanwezigheid zal door de docent geregistreerd worden. Aanwezigheid kan meerdere malen tijdens de les worden gedaan. Bij vroegtijdig verlaten van de (online) les, zonder geldige reden, zal je op 'ongeoorloofd afwezig' staan. 

Bij te laat komen van de (online) les, is het jouw verantwoordelijkheid om aan het einde van de (online) les aan te geven bij de docent dat je aanwezig bent. 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Programma
 • Terugblik lesweek 7

 • Doel van de les

 • Theorie

 • Afsluiting

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Terugblik
Jullie krijgen een terugblikvraag over de vorige les.

Dan kunnen we checken in hoeverre de les bij jullie is bijgebleven. 


Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Noem alle 6 begeleidingsmethodieken waar we het vorige week over hebben gehad.

Slide 6 - Open question

 1. - 8-fasenmodel
 2. - Empowerment
 3. - Systemisch werken
 4. - Motiverende gespreksvoering
 5. - Oplossingsgericht werken
 6. - Belevingsgerichte zorg

Doel
'Aan het einde van de fysieke en zelfstandige
lessen kan ik de volgende methodes kort omschrijven in mijn eigen woorden
- Motiverende gespreksvoering, 
- ROT (REALITEITS ORIENTATIE TRAINING), 
- Validation , 
- Reminiscentie'

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Motiverende gespreksvoering
Motiverende gespreksvoering gaat uit van de eigen kracht van de cliënt. Deze methode is geschikt voor mensen die gedragsverandering overwegen of voor wie gedragsverandering kan bijdragen aan het behalen van doelen. Er wordt allereerst aandacht besteed aan het verkennen en aanboren van motivatie van de cliënt. Daarna wordt aangestuurd op gedragsverandering door 'verandertaal' uit te lokken en de cliënt zelf keuzes te laten maken.

Motivatie zorgt ervoor dat gedrag geactiveerd wordt, richting krijgt en volgehouden of juist gestopt wordt. De motivatie van een persoon is beïnvloedbaar in een gesprek.
Motivatie is afhankelijk van drie componenten:
Willen: het belang van verandering inzien
Kunnen: het hebben van vertrouwen in verandering
Klaar zijn: het stellen van prioriteiten

Bron: Miller, W.R., Rollnick, S. (2016). Motiverende gespreksvoering. (3e editie). Ouderkerk aan den IJssel: Ekklesia.
Movisie (2010). Methodebeschrijving Motiverende gespreksvoering. 

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Motiverende gespreksvoering
Er zijn vier principes die als een rode draad door de methode ‘motiverende gespreksvoering’ lopen:

 1. Wees empathisch: het gaat om daadwerkelijk inleven in de cliënt en niet doen alsof.
 2. Ontwikkelen van discrepantie: discrepantie verwijst naar de spanning (tegenstrijdigheid) tussen het huidige en het gewenste gedrag. Het gaat om de bewustwording van de cliënt.
 3. Meeveren met weerstand: vermijd discussie of argumentatie. Veer mee met de weerstand en zie dit als een kans.
 4. Ondersteunen van eigen effectiviteit: het gaat er hierbij om dat je het geloof in eigen kunnen ondersteunt en versterkt. Eigen effectiviteit is een directe voorspeller van gedragsverandering.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Motiverende gespreksvoering
De uitspraak 'Mensen veranderen niet door wat anderen zeggen, maar door wat zij zichzelf horen zeggen in reactie op anderen' is een typisch voorbeeld van uitlokken van verandertaal. Omdat iemand zelf onder woorden brengt wat hij/zij anders wil doen, vergroot het ook de eigen motivatie en eigen effectiviteit (doelgerichtheid) om aan de slag te gaan met dat gedrag. 

Verandertaal zijn alle uitspraken van de ander die gaan over de verandering of zeg maar haar wensen, voor of tegen de huidige situatie. 

Zorg ervoor dat je verandertaal teweegbrengt op de volgende vier gebieden:
 1. Voordelen van het veranderen
 2. Nadelen van het niet-veranderen
 3. Optimisme over het veranderen teweegbrengen
 4. De bedoeling om veranderen onder woorden te brengen

Bron: Miller, W.R., Rollnick, S. (2016). Motiverende gespreksvoering. (3e editie). Ouderkerk aan den IJssel: Ekklesia.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Motiverende gespreksvoering
Twee soorten taal door elkaar heen horen is een kenmerk van ambivalentie.
 • De ene soort is verandertaal: uitspraken van de persoon zelf ten gunste van verandering.
 • De andere soort is behoudtaal: de argumenten van de persoon om niet te veranderen en hetzelfde te blijven doen.

De weg naar verandering start met het ontwikkelen van ambivalentie: weten wat de voors en tegens van gewoontes zijn. Maar veranderplannen kunnen ook blijven steken bij ambivalentie: heen en weer geslingerd worden tussen twee keuzen.

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Motivatie bestaat uit drie componenten. Kies de juiste combinatie.
Het belang van verandering inzien
Vertrouwen hebben in verandering
Het stellen van prioriteiten
Willen
Kunnen
Klaar zijn

Slide 12 - Drag question

This item has no instructions

'Als ik een goede planning maak geeft mij dat rust' (redenen)

Waar valt dit onder?
A
Verandertaal
B
Behoudtaal

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

'Ik heb zoveel geprobeerd, het lukt me toch niet;

Waar valt dit onder?
A
Verandertaal
B
Behoudtaal

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

'Maar roken is ook gezellig, en het ontspant me gewoon als ik stres heb'

Waar valt dit onder?
A
Verandertaal
B
Behoudtaal

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

'Ik baal ervan dat ik hier elke keer tegenaan loop, ik wil er nu echt eens vanaf'

Waar valt dit onder?
A
Verandertaal
B
Behoudtaal

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions


Technieken voor motiverende gespreksvoering
 • open vragen stellen
 • reflectief luisteren
 • bevestigen/bekrachtigen
 • samenvatten
 • informatie uitwisselen

Het doel van informatie uitwisselen is:
 • een actieve rol voor de hulpvrager
 • benutten van eigen kennis van de hulpvrager
 • voorkomen dat je zelf in de rol van expert terecht komt

Informatie uitwisselen vraagt om een houding van de hulpverlener waarbij wisselend informatie aangeboden en vragen gesteld worden aan de hulpvrager.

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

ROT - Realiteits Oriëntatie Training
ROT is een benaderingswijze die toegepast kan worden bij ouderen die zich in het beginstadium van de ziekte van Alzheimer bevinden. Het steeds opnieuw uitleggen van wat er in de omgeving gebeurt, staat bij deze benadering centraal. 

Voorbeelden zijn het herhalen van de dag, datum, tijd en jaargetijde. De dementerende wordt op deze manier betrokken bij het hier en nu.
Bron: Alzheimer in Nederland. Benadering van Alzheimer. Geraadpleegd in december, 2016, van www.alzheimer.nl

Slide 18 - Slide

Leefgebieden:
 1. Wonen
 2. Dagbesteding
 3. Financiën
 4. Lichamelijke gezondheid
 5. Psychische functioneren
 6. Praktische functioneren
 7. Sociale contacten
 8. Zingeving
Validation
Validerende benadering
Validation is een benadering waarbij het gaat om het herkennen en bevestigen van de gevoelens van de dementerenden. Bij validation leeft de verzorger zich in de belevingswereld van de dementerenden in. Hierbij moet de verzorger proberen achter de betekenis van het gedrag te komen. Het belangrijkste doel van de validation is het herstellen van het gevoel van eigenwaarde en het verminderen van spanning en onrust. Mevrouw Folkers is ervan overtuigd dat de pop haar kind is. Deze gedachte vormt een wezenlijk onderdeel van haar belevingswereld.Bron: Alzheimer in Nederland. Benadering van Alzheimer. Geraadpleegd in december, 2016, van www.alzheimer.nl

Slide 19 - Slide

Leefgebieden:
 1. Wonen
 2. Dagbesteding
 3. Financiën
 4. Lichamelijke gezondheid
 5. Psychische functioneren
 6. Praktische functioneren
 7. Sociale contacten
 8. Zingeving
Stel u voor u gaat een dag uit winkelen in een vreemde stad. Als u uitgewinkeld bent, wilt u terug naar uw auto, maar u weet niet meer precies waar de parkeergarage is. U schiet een voorbijganger aan en vraagt: "Meneer, weet u hoe ik het beste bij de parkeergarage kan komen?" De man kijkt u aan en zegt: "Ach mevrouw, zullen we een kopje thee gaan drinken?" U denkt natuurlijk 'Wat een idioot antwoord' en stelt de vraag nogmaals: "Nee, meneer, ik ben vreemd in deze stad en weet nu niet goed de weg naar de parkeergarage." De man steekt vriendelijk een arm onder uw arm en zegt "Ach, dat zien we straks wel. Laten we eerst maar gezellig een kopje thee drinken".

Slide 20 - Open question

Velen zullen verbolgen zijn over zo'n rare reactie. Toch is deze situatie helemaal niet zo onwerkelijk. Dit gebeurt regelmatig in de omgang met psychogeriatrische ouderen. Wat hier gebeurt is het ontkennen van een toch duidelijk gestelde vraag. En daarover gaat nu de Validation Therapie: het herkennen en bevestigen van de vragen en gevoelens van de psychogeriatrische ouderen.
Reminiscentie
Reminiscentie betekent letterlijk een gedachte aan een verschijnsel uit het verleden dat overeenkomsten vertoont met een huidige waarneming (Van Dale). Reminiscentie is een verzamelnaam voor verschillende activiteiten die te maken hebben met het verleden. Voorbeelden zijn het bekijken van foto’s, het spelen van spelletjes en het zingen van liedjes van vroeger. Door deze benadering wordt geprobeerd het verleden zoveel mogelijk weer boven te krijgen. Het gaat hierbij om het ophalen van positief verwerkte gebeurtenissen en ervaringen.Bron: Alzheimer in Nederland. Benadering van Alzheimer. Geraadpleegd in december, 2016, van www.alzheimer.nl

Slide 21 - Slide

Leefgebieden:
 1. Wonen
 2. Dagbesteding
 3. Financiën
 4. Lichamelijke gezondheid
 5. Psychische functioneren
 6. Praktische functioneren
 7. Sociale contacten
 8. Zingeving

Slide 22 - Video

This item has no instructions

'Aan het einde van de fysieke en zelfstandige
lessen kan ik de volgende methodes kort omschrijven in mijn eigen woorden
- motiverende gespreksvoering, - ROT (REALITEITS ORIENTATIE TRAINING, - Validation , - Reminiscentie'
😒🙁😐🙂😃

Slide 23 - Poll

This item has no instructions

Er zijn 6 lesweken alweer voorbij.
Hoe vind je dat de lessen gegeven worden door de docent.
0 = Heel slecht
100 = Heel goed

Wat voor schaal geef jij?
0100

Slide 24 - Poll

This item has no instructions